คุยกับผู้อ่าน

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 16 สิงหาคม 2523
  คุยกับผู้อ่านสิงหาคมเป็นเดือนแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ถือเป็นวันแม่แห่งชาติ “หมอชาวบ้าน” ฉบับนี้จึงว่าด้วยเรื่องแม่ และแม่กับลูกหลายเรื่อง หวังว่าภาพลายเส้น “แม่กับลูก” โดยจิตรกรเอกที่เชิญมาไว้เป็นปกติอันแปลกไปกว่าเคย คงจะเป็นที่ถูกใจท่านผู้อ่านอยู่บ้างสุขภาพของแม่และเด็กเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 15 กรกฎาคม 2523
  คุยกับผู้อ่าน“หมอชาวบ้าน” ขยายตัวออกไปนิดหนึ่งครับ โดยที่กิจการของ “หมอชาวบ้าน” มิใช่การค้ากำไร “หมอชาวบ้าน” จึงไม่ได้กลายเป็นบริษัท แต่ได้ขอยื่นจดทะเบียนเป็น มูลนิธิหมอชาวบ้าน โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ท่านผู้ใดต้องการบริจาคสมทบเชิญติดต่อประธานหรือบรรณาธิการที่สำนักงานนิตยสาร ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 14 มิถุนายน 2523
  คุยกับผู้อ่าน“หมอชาวบ้าน” ได้รับจดหมายจากสถาบันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขอเมริกัน เขียนมาเชียร์ที่คณะเราออกนิตยสาร “หมอชาวบ้าน” ตามที่ได้แปลลงไว้ในฉบับนี้แล้ว คณะผู้จัดทำมีความยินดีที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งในและนอกประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ ในฉบับที่แล้วเราได้นำหนังสือจากราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอัญเชิญพระกระแสรับสั่งที่มีมาถึง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 13 พฤษภาคม 2523
  คุยกับผู้อ่าน ในฉบับนี้เราได้นำจดหมายจากราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ ฯ ปฏิบัติราชการแทนราชเลขานุการ ในพระองค์สมเด็จระบรมราชินีนาถ แจ้งถึงพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับ “หมอชาวบ้าน” ลงไว้ด้วยเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้จัดทำ “หมอชาวบ้าน” เป็นล้นพ้น ขอให้ทรงพระเจริญขณะนี้อากาศกำลังร้อนจัด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 12 เมษายน 2523
  เนื่องจากเมษายนเป็นเดือนแห่งวันองค์กรอนามัยโลก และในปีนี้องค์การดังกล่าว ชูคำขวัญในการต่อต้านการสูบบุหรี่ “หมอชาวบ้าน” ซึ่งมีปณิธานเดียวกับองค์การอนามัยโลก จึงเน้นหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ในครั้งนี้มีข่าวดีที่อยากจะเรียนต่อท่านผู้อ่าน คือ องค์การอนามัยโลกได้อนุมัติเงินให้กระทรวงสาธารณสุขรับนิตยสาร “หมอชาวบ้าน” ให้แก่ อ.ส.ม.จำนวน 12,200 คนทั่วประเทศอ.ส.ม. ได้แก่ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 11 มีนาคม 2523
  ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โทรศัพท์มาที่ “หมอชาวบ้าน” โดยที่มีพระราชเสาวนีย์ว่าต้องพระประสงค์ ปฏิทินหมอชาวบ้าน เพื่อพระราชทานราษฏรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่นิตยสาร “หมอชาวบ้าน” และแก่ราษฏรเป็นอย่างยิ่งปฏิทินหมอชาวบ้านนั้นมีตารางการรักษาสามัญประจำบ้านอยู่ด้วย นับได้ว่าได้รับความนิยมมาก มีผู้ติดต่อขอมาก็มี ขอซื้อก็มี ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 10 กุมภาพันธ์ 2523
  “กุมภาพันธ์พลันมาสู่ฤดูร้อน ทินกรเรืองแรงส่องแสงกล้า...”คนรุ่นหลังอาจจะไม่ได้ยินเพลงเพลงนี้ สิ่งที่มากับฤดูร้อนอย่างหนึ่ง ก็คือ โรคภัยไข้เจ็บ ที่ติดต่อโดยการกินท้องเดินเอย บิดเอย ไข้ทัยฟอยด์ (รากสาดน้อย) เอย ตับอักเสบจากเชื้อไวรัสเอย ฯลฯ เป็นกันเต็มบ้านเต็มเมืองกันเทียวแหละครับ ตามสถิติของกระทรวงสาธารณสุข คนไทยเป็นโรคติดต่อทางอาหารและดื่มน้ำถึง 26,600 คน ใน 100,000 คน หรือปีหนึ่ง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 9 มกราคม 2523
  สวัสดีปีใหม่ 2523 ครับ“หมอชาวบ้าน” ขออวยพรให้ท่านผู้อ่านตลอดจนครอบครัว ประสบความสุขสวัสดี มีโชคลาภห่างไข้ไกลโรค ถ้าหลีกเลี่ยงความเจ็บไข้ไปไม่พ้น ก็ขอให้รักษาให้หายเสียแต่เนิ่นๆ เพื่อไม่ให้เป็นการอวยพรแต่ปาก “หมอชาวบ้าน” จึงได้จัดพิมพ์ปฏิทินตารางการรักษาสามัญประจำบ้าน อภินันทนาการแก่ท่านผู้อ่าน เพื่อจะได้ไปแปะติดไว้ข้างฝา สำหรับใช้กันทุกๆ บ้านด้วยครับในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 8 ธันวาคม 2522
  ย่างเข้าเดือนธันวาคมแล้วและปีนี้ทำท่าจะหนาว ถ้าอากาศเย็นก็จะเป็นหวัด เจ็บคอ ปอดอักเสบ เป็นหืด กันมาก ขอให้ระวังความอบอุ่นของร่างกายทั่วๆ กันนะครับ นอกจากเสื้อผ้า ผิงไฟ แล้วควรดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆ และออกกำลังกันมากๆเมื่อวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2522 มีการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพยาบาลมาประชุมตั้ง 3000 คน! “หมอชาวบ้าน” ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 7 พฤศจิกายน 2522
  เมื่อผมข้ามฟากไปเป็นนักเรียนแพทย์ที่ศิริราช ได้เกิดความประทับใจในครูแพทย์ 2 ท่าน ท่านหนึ่งเป็นหัวหน้าแผนก (ภาควิชา) กายวิภาคศาสตร์ อีกท่านหนึ่งเป็นหัวหน้าแผนกสรีรวิทยา นอกเหนือไปจากความเป็นผู้คงแก่เรียนขนาดราชบัณฑิตแล้ว ท่านทั้งสองยังเป็นผู้มีจริยวัตรริสุทธิ์หมดจดงดงาม ครูแพทย์ทั้งสองนี้ คือ ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร และ ศาสตราจารย์นายแพทย์อวย ...