• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

คุยกับผู้อ่าน

ฉบับแรกออกไปแล้วครับ แม้จะมีข้อบกพร่องหลายอย่าง ก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น คึกคักเป็นอย่างยิ่ง บางแผนวางได้ 2 ชั่วโมง หนังสือก็เกลี้ยงแล้วครับ “หมอชาวบ้าน” ขอขอบคุณมากๆ ฝ่ายที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง ทั้งสื่อมวลชน ท่านผู้อ่าน และท่านผู้มีเกียรติต่างๆ ที่กรุณาเป็นกำลังใจในงานเปิดนิตยสาร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2522 อาทิเช่น ศาสตราจารย์นายแพทย์ อุดม โปษะกฤษณะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์นายแพทย์ วีกิจ วีรานุวัตดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นายแพทย์ เทพนม เมืองแมน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และคุณประยูร จรรยาวงษ์ ราชาการ์ตูนของไทย

ท่านผู้อ่านครับ ท่านทราบไหมครับว่าทั่วประเทศวันหนึ่งๆ มีคนเจ็บป่วยสักกี่คนครับ ท่านคอยสังเกตดูนะครับ ในจำนวนคนสักร้อยคนในวันหนึ่งๆ จะมีคนไม่สบายเสียอย่างน้อย 1 คน ทั่วประเทศมีประชาชน 45 ล้านคน ก็จะมีคนป่วยประมาณ 450,000 คน ที่จะไปหาตามโรงพยาบาลและคลีนิครวมกันประมาณก็คงไม่ได้กี่หมื่นคน เหลืออีก 400,000 คน เป็นอย่างน้อยที่ต้องกระเสีอกกระสนรักษาตัวเองไปตามมีตามเกิด

ความจริงโรคที่ท่านเป็นอยู่นั้น 80-90 เปอร์เซ็นต์ ท่านสามารถจะรักษาตัวเองได้ ถ้ามีโอกาสเรียนรู้ มาลองกันดูไหมครับ ถ้าท่านท้องเดินให้กินยาเม็ด ธาลาโซล หรือ ซัลฟากัวนิตีน อย่างใดอย่างหนึ่ง 5 เม็ด (เม็ดละ 15 สตางค์) และกินยาแก้ท้องเสีย จะเป็นยาน้ำ เคาลิน ก็ดี ยาน้ำบิสมัธ ก็ดี หรือ ทิงเจอร์ฝิ่นการะบูน ก็ดี สักช้อนสองช้อน เพียงแค่นี้ท้องเดินส่วนใหญ่ก็จะหยุดแล้วครับ ไม่ต้องให้เป็นมาก ต้องไปให้น้ำเกลีอ หรือถึงกับเสียชีวิต

เห็นไหมครับ มาเป็นหมอชาวบ้านกันให้ทั่วถึงเถิดครับ ชีวิตจะดีขึ้นแน่ๆ

เราจะใช้คอลัมน์นี้ คุยถึงเรื่องวิธีการเป็นหมอชาวบ้านกันไปเรื่อยๆ นะครับ

ข้อมูลสื่อ

2-002
นิตยสารหมอชาวบ้าน 2
มิถุนายน 2522
ศ.นพ.ประเวศ วะสี