• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

คุยกับผู้อ่าน

ในครั้งที่ 5 นี้ เรามีเรื่องที่จะคุยกันหลายเรื่องครับ เรื่องแรกก็คือ มีการเปลี่ยนผู้จัดการจาก คุณยงยุทธ ธนะปุระ มาเป็นคุณภิญโญ พนมไชย คุณยงยุทธนั้นความจริงเป็นสถาปนิก แต่เนื่องจากมีใจรักทางหนังสือและมีความศรัทธาในทางบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ จึงทุ่มเททุกอย่าง ทั้งกำลังกาย กำลังใจ สติปัญญา และกำลังทรัพย์ เพื่อที่จะเข็นให้ “หมอชาวบ้าน” ออกมาให้ได้ ถ้าไม่ได้คุณยงยุทธก็คงจะไม่มี “หมอชาวบ้าน” บัดนี้ทีมงาน “หมอชาวบ้าน” สามารถพัฒนาขึ้นมาได้เร็วกว่าที่คิด และคุณยงยุทธเองก็ต้องการจะวางมือไปประกอบธุรกิจทางด้านออกแบบและก่อสร้างตามที่ตั้งใจไว้ จึงขอลาออก

“หมอชาวบ้าน” ‘ขอจารึกบุญคุณของคุณยงยุทธไว้อย่างไม่รู้ลืม’ และพร้อมกับขอต้อนรับคุณภิญโญ เนติบัณฑิตไทย ผู้มีเจตนารมณ์เช่นเดียวกับทีมงานของเรา ที่จะกระจายวิทยาการออกไปเป็นประโยชน์ต่อประชาชน มาเป็นผู้จัดการคนใหม่ของ “หมอชาวบ้าน”

“หมอชาวบ้าน” ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้หวังดีด้วยประการต่างๆ กัน เช่น เขียนมาให้กำลังใจ เขียนมาให้คำแนะนำ ให้ความอุปการะด้วยการลงแจ้งความและประการอื่น ช่วยแนะนำ “หมอชาวบ้าน” ต่อๆ กันไป หรือบางแห่งถึงกับช่วยกระจายหนังสือออกไป เราไม่สามารถแสดงความขอบคุณท่านเหล่านี้เป็นรายบุคคลได้ทั่วถึง จึงขอกราบเรียนไว้ที่นี้ว่า ความหวังดีของท่านทั้งหลายด้วยประการต่างๆ นั้นเป็นบุญกุศลยิ่งนัก เพราะไม่ว่า “หมอชาวบ้าน” จะตกไปที่บ้านใด โรงเรียนใด หรือวัดใด ก็คงจะช่วยผ่อนคลายความทุกข์ของชาวบ้านที่เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้บ้าง หรือบางกรณีอาจจะช่วยชีวิตได้บ้าง

จึงขอเรียนมายังท่านทั้งหลาย ขอให้ช่วยกันกระจาย “หมอชาวบ้าน” ให้ไปถึงประชาชนยิ่งๆ ขึ้น

คำขวัญที่หน้าปกของเราครั้งนี้เกี่ยวกับบาดแผลครับ เมื่อหกล้มเป็นแผล หรือถูกไม้ตำ กระเบื้องบาด ชาวบ้านมักเข้าใจผิดว่ายาใส่แผล เช่น ยาแดง หรือทิงเจอร์ เป็นสิ่งสำคัญที่สุด สิ่งสำคัญที่สุดคือ การฟอกล้างแผลให้สะอาดด้วย สบู่กับน้ำธรรมดาๆ นี่แหละครับ เพราะถ้าขี้ดิน ขี้ผง หรือเศษอื่นติดอยู่ จะทำให้แผลเป็นหนองและหายยาก ถ้าฟอกล้างให้สะอาด บางทีไม่ต้องใส่ยาอะไรเลย แผลก็หายได้รวดเร็ว

อย่าลืมลองดูนะครับ

ข้อมูลสื่อ

5-002
นิตยสารหมอชาวบ้าน 5
กันยายน 2522
ศ.นพ.ประเวศ วะสี