• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

โรคเอดส์

แม้โรคเอดส์จะยังไม่พบมากในประเทศไทย แต่โรคนี้ระบาดมากในประเทศอื่นโดยเฉพาะในอเมริกา เป็นโรคที่น่ากลัวมาก และเมื่อระบาดขึ้นแล้ว นอกจากก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งกายและใจของผู้ป่วยและครอบครัวแล้ว ยังก่อให้เกิดความยากลำบากและความสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล เช่น ถ้าในอนาคตมีคนไทยมีไวรัสเอดส์ในเลือดมากถึงขนาดจะต้องตรวจโลหิตที่มีผู้บริจาคให้ธนาคารเลือดทุกคนทั่วประเทศ ลองนึกถึงความลำบากและความสิ้นเปลืองดูก็ได้

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสำส่อนทางเพศนานาชาติมากที่สุดประเทศหนึ่ง เรามีโสเภณีประเภทต่างๆจำนวนมาก บางคนว่ากว่า 500,000 คน เมื่อเร็วๆนี้ ดร.ยุพา อุดมศักดิ์ว่า 1,000,000 คน อีก การร่วมเพศชายกับชายเราก็เป็นตลาดใหญ่ แบบนี้โรคเอดส์ต้องมาระบาดเข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างไม่ต้องสงสัย

ในขณะที่รัฐบาลยังไม่ได้วางมาตรการที่จะรณรงค์ป้องกันการระบาดของโรคนี้ อยากจะตะโกนดังๆว่า
หญิงหรือชายที่จะร่วมเพศกับชาวต่างชาติ
ให้พยายามใช้ถุงยางมีชัยให้มากที่สุด
สกัดกั้นโรคเอดส์ ร่วมเพศใช้มีชัย

 

ข้อมูลสื่อ

98-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 98
มิถุนายน 2530
ศ.นพ.ประเวศ วะสี