มาเป็นหมอกันเถิด

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 14 กรกฎาคม 2523
  14. การตรวจร่างกาย (ต่อ)ก. การตรวจร่างกายทั่วไป (ต่อ)การตรวจร่างกายทั่วไปของผู้ป่วย นอกจากจะประกอบด้วยการสังเกตกิริยาท่าทาง รูปร่าง และหน้าตา ดังที่ได้กล่าวถึงในฉบับก่อน ๆ แล้ว ยังประกอบด้วยการตรวจอีกหลายอย่าง เช่น4. ผิวพรรณ ผิวพรรณของคนปกติย่อมแตกต่างกันได้แล้วแต่เชื้อ ชาติ เชื้อพันธุ์ เพศ อายุ และสิ่งแวดล้อม เช่น คนนิโกร จะมีผิวดำ แขก อินเดียหรือมาเลเซียจะมีผิวค่อนข้างดำ (น้ำตาลแก่) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 15 กรกฎาคม 2523
  การตรวจร่างกาย (ตอนที่ 15)ก. การตรวจร่างกายทั่วไป (ต่อ)การตรวจร่างกายทั่วไป นอกจากจะตรวจกิริยาท่าทาง รูปร่าง หน้าตา และผิวพรรณของคนไข้แล้ว ยังต้องสังเกต5. กลิ่น : กลิ่นของคนเรานั้นเกิดมาจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายหลายแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งก็มีกลิ่นเฉพาะของมัน เช่นก. กลิ่นตัว กลิ่นตัวมักจะเป็นกลิ่นที่ระเหยออกมาจากผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณที่มีเหงื่อมากหรืออับชื้น เช่นรักแร้ (“กลิ่นเต่า”) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 13 พฤษภาคม 2523
  การตรวจร่างกาย (ตอนที่13)ก. การตรวจร่างกายทั่วไป (ต่อ)ในการสังเกตหน้าตาของคนไข้ นอกจากจะสังเกตลักษณะของหน้าและสีของหน้าดังที่ได้กล่าวถึงในฉบับก่อนแล้ว ถ้าต้องสังเกต “สีหน้า” ของคนไข้อีกด้วย3.12 “สีหน้า” คือ การแสดงออกทางอารมณ์ที่หน้าตาของคนไข้ การแสดงออกทางอารมณ์ที่หน้าตาของคนไข้ จะช่วยในการวินิจฉัยโรคได้เป็นอย่างดี ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 12 เมษายน 2523
  12. การตรวจร่างกาย (ต่อ)ก. การตรวจร่างกายทั่วไป (ต่อ)นอกจากลักษณะหน้าตาแบบหน้ากระดูก หน้าอ้วน หน้ากลม หน้าบวม หน้าฉุ หน้าดุ หน้าเฉยและหน้าเสพติด ที่ได้กล่าวถึงในฉบับก่อนแล้ว ยังมีลักษณะหน้าตาบางอย่างที่ทำให้นึกถึงความผิดปกติต่างๆ ได้อีกเช่น3.7 หน้าขาว : คือ ผิวพรรณของหน้าที่ดูซีดกว่าปกติ ไม่ว่าคนๆ นั้นจะมีผิวขาว ผิวดำ ผิวแดงดำหรืออื่นๆ (โดยปกติคนที่ผิวขาวหน้าจะเป็นสีชมพู ไม่ใช่สีขาวซีด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 10 กุมภาพันธ์ 2523
  “ประชาชนทั่วไปสามารถจะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเอง และญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อยๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองจนเป็นหมอได้ เราจะเสนอท่านเป็นประจำ เริ่มลงตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปีที่ 1” การตรวจร่างกาย (ตอนที่ 4) ก. การตรวจร่างกายทั่วไป ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 11 กุมภาพันธ์ 2523
  “ประชาชนทั่วไปสามารถจะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเอง และญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อยๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่พิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองจนเป็นหมอได้ เราจะเสนอท่านเป็นประจำ เริ่มกันที่ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปีที่ 1”11. การตรวจร่างกาย (ต่อ)ก. การตรวจร่างกายทั่วไป ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 9 มกราคม 2523
  “ประชาชนทั่วไปสามารถจะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเอง และญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อยๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองจนเป็นหมอได้ เราจะเสนอท่านเป็นประจำ เริ่มลงตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปีที่ 1” การตรวจร่างกาย (ตอนที่ 3)ก. การตรวจร่างกายทั่วไป ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 8 ธันวาคม 2522
  “ประชาชนทั่วไปสามารถจะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเอง และญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อยๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่พิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองจนเป็นหมอได้ เราจะเสนอท่านเป็นประจำ เริ่มลงตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปีที่ 1”การตรวจร่างกาย (ตอนที่ 2)ก. การตรวจร่างกายทั่วไป ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 7 พฤศจิกายน 2522
  “ ประชาชนทั่วไปสามารถจะเรียนรู้การรักษาตนเอง และญาติมิตร โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อย ๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่พิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะชี้แจงวิธีเรียนรู้ด้วยตนจนเป็นหมอได้ เราจะเสนอท่านเป็นประจำ เริ่มลงตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 ” การตรวจร่างกาย (ตอนที่ 1)นอกจากจะถามเรื่องราว (ซักประวัติ) ของอาการการเจ็บป่วย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 6 ตุลาคม 2522
  ตอน 5 : การซักประวัติ (ต่อ) “ประชาชนทั่วไปสามารถจะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเอง และญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อยๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่พิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองจนเป็นหมอได้ เราจะเสนอท่านเป็นประจำ”การซักประวัติ นอกจากใช้ปากและหูแล้ว ...