มาเป็นหมอกันเถิด

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 87 กรกฎาคม 2529
  การตรวจรักษาอาการเจ็บคอ ปวดคอ (ต่อ)ฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงอาการเจ็บในคอหอยที่ไม่ฉุกเฉินหรือเจ็บหนัก และไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาล ซึ่งจะลองรักษาดูก่อนก็ได้ในฉบับนี้จะพูดถึงอาการเจ็บคอภายนอก (เจ็บคอภายนอก) ที่ไม่มีอาการเจ็บหนักหรือฉุกเฉิน (ลักษณะของคนไข้ฉุกเฉิน หรือมีอาการหนักให้ดูใน หมอชาวบ้าน ฉบับที่ 64) ก็อาจจะแยกออกเป็น 2 ประเภท คล้ายกับอาการเจ็บคอภายใน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 86 มิถุนายน 2529
  การตรวจรักษาอาการเจ็บคอ ปวดคอ (ต่อ)ในฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงอาการเจ็บในคอหอยที่ไม่ฉุกเฉินหรือเจ็บหนักแต่ควรไปโรงพยาบาล และในฉบับนี้จะได้กล่าวถึงอาการเจ็บในคอหอยที่ไม่ฉุกเฉินหรือเจ็บหนัก และไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาล (ดังอาการเจ็บคอที่กล่าวไว้ในฉบับก่อนๆ) อาจจะลองรักษาเองก่อนได้ โดย 1. ดูจากประวัติ (อ่านเพิ่มเติมจากมาเป็นหมอกันเถิด ในหมอชาวบ้าน ฉบับที่ 84)1.1 ถ้ากลืนอาหาร น้ำ หรือน้ำลายแล้วเจ็บ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 85 พฤษภาคม 2529
  อาการเจ็บในคอหอยในฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงอาการเจ็บคอ-ปวดคอ และการตรวจรักษาในรายที่มีอาการฉุกเฉินหรือเจ็บหนักไปแล้ว ในฉบับนี้จะได้พูดถึงอาการเจ็บในคอหอยที่ไม่ฉุกเฉินอาการเจ็บในคอหอย คืออาการเจ็บข้างในคอทำให้เวลากลืนอาหาร กลืนน้ำ หรือกลืนน้ำลายแล้วรู้สึกเจ็บ ถ้าเป็นมาก อาจกลืนอาหารหรือกลืนน้ำไม่ได้เลยการตรวจรักษาอาการเจ็บในคอหอยที่ไม่มีอาการฉุกเฉินหรือเจ็บหนักแผนภูมิที่ 2 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 84 เมษายน 2529
  ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อยๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะนำเสนอท่านเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้การดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นการตรวจรักษา อาการเจ็บคอปวดคอ อาการเจ็บคอ ปวดคอ เป็นอาการที่พบบ่อย และบางครั้งทำให้งงได้ง่าย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 83 มีนาคม 2529
  ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองแลญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อยๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ70-80) จะรักษาได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิสดารอะไรเรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะนำเสนอท่านเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้การดูแลรักษาตนเองและผู้อื่น การตรวจรักษาอาการหวัด คัดจมูก น้ำมูกไหล ไซนัส แม้ว่าจะได้กล่าวถึงการตรวจรักษา “อาการหวัด คัดจมูก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 82 กุมภาพันธ์ 2529
  ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อยๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะนำเสนอท่านเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้การดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นการตรวจรักษา อาการหวัด คัดจมูก น้ำมูกไหล ไซนัสครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงการรักษาอาการหวัด คัดจมูก น้ำมูกไหล ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 81 มกราคม 2529
  การตรวจรักษา อาการหวัด คัดจมูก น้ำมูกไหล ไซนัส ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตร ได้โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อยๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด”จะนำเสนอท่านเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้การดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นครั้งที่แล้วได้พูดถึงอาการหวัด อาการคัดจมูก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 79 พฤศจิกายน 2528
  ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อยๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ70-80) จะรักษาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะนำเสนอท่านเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้การดูแลรักษาตนเองและผู้อื่น อาการหัวทึบ หัวตื้อ ลืมง่าย ครั้งที่แล้ว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 78 ตุลาคม 2528
  ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อยๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ70-80) จะรักษาได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะนำเสนอท่านเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้การดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นอาการหัวทึบ หัวตื้อ ลืมง่าย อาการหัวทึบ หรือสมองทึบเป็นอาการที่ได้ยินบ่อย ซึ่งมักจะมีความหมายว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 77 กันยายน 2528
  ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อยๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะนำเสนอท่านเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้การดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นเวียนหัว มึนหัว หน้ามืด ครั้งที่แล้วได้พูดถึงขั้นตอนที่ 3 ในการหาและรักษาสาเหตุ อาการเวียนหัว มึนหัว ...