มาเป็นหมอกันเถิด

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 96 เมษายน 2530
  การตรวจรักษาอาการปวดท้อง (ต่อ) ในฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงอาการปวดท้องประเภทที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายอุจจาระ และในฉบับนี้จะพูดถึงอาการปวดท้องที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายปัสสาวะ4. ประเภทที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายปัสสาวะ4.1 ปวดท้องเพราะปัสสาวะไม่ออก คือ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 95 มีนาคม 2530
  อาการปวดท้อง (ต่อ) การตรวจรักษาในฉบับก่อนๆ ได้กล่าวถึงอาการปวดท้องที่เกี่ยวข้องกับประจำเดือนและเกี่ยวข้องกับการกินอาหาร ในฉบับนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องอาการที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายอุจจาระ3. ประเภทที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายอุจจาระ เช่น 3.1 ปวดอุจจาระหลังอาหาร ให้ดูในข้อ 2.3 3.2 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 94 กุมภาพันธ์ 2530
  การตรวจรักษาอาการปวดท้อง (ต่อ) ในฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงอาการปวดท้องที่เกี่ยวข้องกับประจำเดือน (ระดู) ในฉบับนี้จะมาว่าต่อด้วย อาการปวดท้องที่เกี่ยวข้องกับการกินอาหาร 2. ประเภทที่เกี่ยวข้องกับการกินอาหาร เช่น 2.1 ปวดท้องเวลาหิว (hunger pain) คือ เกิดอาการปวดท้อง แสบท้อง หรือแน่นท้อง เวลาหิวข้าว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 93 มกราคม 2530
  การตรวจรักษาอาการปวดท้อง (ต่อ)สำหรับผู้ป่วยที่ปวดท้องฉุกเฉินและมีอาการเจ็บหนัก รีบให้การปฐมพยาบาล และการตรวจรักษา สำหรับผู้ป่วยเจ็บหนัก (ดู “มาเป็นหมอกันเถิด” ในหมอชาวบ้าน ฉบับที่ 64) เมื่ออาการเจ็บหนัก สำหรับผู้ป่วยที่ปวดท้องฉุกเฉินแต่ไม่มีอาการเจ็บหนัก ให้ทำดังนี้1. งดอาหารและน้ำทางปาก2. รักษาอาการ เช่น ถ้าท้องอืดมาก อาจวางกระเป๋าน้ำร้อนที่หน้าท้อง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 92 ธันวาคม 2529
  การตรวจรักษาอาการปวดท้องอาการปวดท้องเป็นอาการที่พบบ่อยอาการหนึ่ง อาจเป็นอาการที่ก่อกวนให้รำคาญ แต่ไม่มีอันตรายอะไรเลย เช่น อาการปวดประจำเดือน (ปวดระดู) ส่วนใหญ่ อาการปอดจากลมในท้องมาก (พอเรอหรือผายลมแล้วก็ดีขึ้น) ไปจนถึงอาการปวดที่เป็นอันตรายถึงชีวิต เช่น อาการปวดจากกระเพาะลำไส้เป็นแผลทะลุ หรือจากท้องนอกมดลูก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 91 พฤศจิกายน 2529
  การตรวจรักษาอาการเจ็บอก (ต่อ)ฉบับที่แล้วได้อธิบายถึงการตรวจรักษาอาการเจ็บอกของไข้ประเภทที่หนึ่งไปแล้ว ในฉบับนี้จะได้กล่าวถึงการตรวจรักษาอาการเจ็บอกของคนไข้ประเภทที่สองต่อไป2. สำหรับคนไข้ประเภทที่สองคนไข้ที่ไม่มีอาการกดเจ็บตรงบริเวณที่บ่นเจ็บ หรือไม่รู้สึกเจ็บมากขึ้นเวลาหายใจเข้าหรือออก เวลาไอจาม หรือเคลื่อนไหวอก ให้การตรวจรักษาดังนี้2.1 ถ้าคนไข้เจ็บอกในเวลากลืนน้ำหรืออาหาร ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 90 ตุลาคม 2529
  การตรวจรักษาอาการเจ็บอก (ต่อ)คนไข้เจ็บอกที่มีอาการเจ็บหนักหรือฉุกเฉิน เมื่อได้รับการปฐมพยาบาลและการรักษาขั้นต้นจนอาการดีขึ้นพอที่จะเคลื่อนย้ายคนไข้ไปที่โรงพยาบาลแล้ว ควรจะรีบส่งคนไข้ไปโรงพยาบาลสำหรับคนไข้ที่มีอาการเจ็บ ปวด แสบ แน่น หรืออื่นๆ ที่บริเวณอก แต่ไม่มีอาการเจ็บหนัก หรือฉุกเฉิน อาจจะให้การตรวจรักษาเป็นขั้นตอน ตามแผนภูมิที่ 1 คือให้ถามคนไข้ว่า อาการเจ็บอกนั้น กดเจ็บไหม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 89 กันยายน 2529
  การตรวจรักษาอาการเจ็บอก (ต่อ)ในฉบับที่แล้วเราได้กล่าวถึงอาการเจ็บอก การตรวจรักษาคนไข้เป็นขั้นเป็นตอน และอาการเจ็บหัวใจไม่คงที่ ในฉบับนี้จะได้กล่าวถึงอาการเจ็บหัวใจจากหัวใจขาดเลือด (angina pectoris)อาการเจ็บหัวใจจากหัวใจขาดเลือด (angina pectoris) ส่วนใหญ่จะวินิจฉัยได้จากอาการ (ประวัติของอาการ) ที่พบว่าอาการเจ็บอกนั้นมีลักษณะดังนี้1. ตำแหน่งที่เจ็บ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 88 สิงหาคม 2529
  สิทธิบัตรยา – แฮตช์ บิลล์ จากสหรัฐ ถึง วิกฤตการณ์ยาเมืองไทยในช่วงปีที่ผ่านมา สภาพเศรษฐกิจโลกได้ทำให้เกิดการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศอย่างสูง ทุกประเทศต่างพยายามดิ้นรนเพื่อแก้วิกฤตการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศทุกรูปแบบ เป็นการก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการทำสงครามการค้าอย่างแท้จริง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 88 สิงหาคม 2529
  การตรวจรักษาอาการเจ็บอก รูปที่ 1 ...