มาเป็นหมอกันเถิด

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 126 ตุลาคม 2532
  การตรวจรักษาอาการขนร่วง ขนดกผิดปกติในฉบับก่อนๆ ได้กล่าวถึงเรื่องผมหงอก ผมร่วง และผมผิดปกติอื่นๆ ครั้งนี้จะกล่าวถึงเรื่องขน เพื่อปิดท้ายรายการเกี่ยวกับเรื่องผมและขนให้จบ เพราะผมก็คือ ขน นั่นเอง แต่เป็นขนที่ไม่งอกหรือขึ้นบนศีรษะเท่านั้นสำหรับขนในที่ส่วนอื่นๆ ของร่างกายก็มีประโยชน์พอๆ กับผม หรืออาจจะน้อยกว่าผมเสียด้วยซ้ำ ที่พูดนี้หมายถึงประโยชน์ทางชีววิทยา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 125 กันยายน 2532
  การตรวจรักษาอาการผมหงอก ผมร่วง และผมผิดปกติผมร่วง ฟังดูแล้วน่าจะเป็นอาการที่หนักหนาน้อยกว่าหัวล้าน แต่จริงๆ แล้วที่มาของภาวะหัวล้านก็คืออาการผมร่วงที่ผิดปกตินั่นเอง และเพื่อนำเสนอให้ครบวงจรของปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมและหนังศีรษะ ครั้งนี้จึงนำข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาวะหัวล้าน อาการผมคุด ปัญหารังแค และแถมท้ายด้วยการปลูกถ่ายผมมาเสนอต่อไปหัวล้านเฉพาะที่หัวล้านเฉพาะที่ (alopecia areata) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 124 สิงหาคม 2532
  การตรวจรักษาอาการผมหงอก ผมร่วง และผมผิดปกติความเชื่อผิดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับผม จะทำให้เกิดการนำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่ผิดของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับผม ซึ่งถ้ารู้จักธรรมชาติของผมแล้ว จะทำให้ทราบวิธีการ “แก้ไข” หรือการ “ปล่อยวาง” ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งฉบับนี้จะเสนอลักษณะความผิดปกติของผมในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งต่อจาก “ผมหงอก” ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 123 กรกฎาคม 2532
  การตรวจรักษาอาการผมหงอก ผมร่วง และผมผิดปกติอันที่จริง ผมก็คือ ขนที่ขึ้นบนศีรษะนั่นเอง คนมีขนน้อยกว่าสัตว์ส่วนใหญ่ เพราะคนไม่ต้องการขนสำหรับให้ความอบอุ่นและป้องกันตนเองจากขวากหนามและคมเขี้ยวต่างๆแม้ว่าประโยชน์ทางชีววิทยา (ความจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ได้) ของผมและขนในคนจะมีน้อยมาก แต่ประโยชน์ในด้านจิตวิทยาและด้านการเสริมสวยกลับเพิ่มขึ้นอย่างมากมายทุกๆ วัน จนน่าหัวเราะ (แต่หัวเราะไม่ออก) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 122 มิถุนายน 2532
  การตรวจรักษาอาการคันสำหรับอาการคันในที่ลับ (อาการคันก้น) โดยเฉพาะอาการคันบริเวณทวารหนัก (pruritus ani) และอาการคันบริเวณอวัยวะเพศหญิง (pruritus vulvae) ก็อาจเกิดจากสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการคันอื่นๆ แต่สาเหตุที่พบบ่อยของอาการคันในที่ลับทั้งสองแห่งนี้แตกต่างจากสาเหตุของอาการคันทั่วไปบ้าง (ดูตารางที่ 1 และ 2)ตารางที่ 1 สาเหตุที่พบบ่อยของอาการคันบริเวณทวารหนัก (คันก้น)1. โรคผิวหนังจากการสัมผัส ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 121 พฤษภาคม 2532
  การตรวจรักษาอาการคันในครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการคันประเภทต่างๆ ในครั้งนี้จะได้กล่าวถึงการตรวจรักษาการตรวจรักษาอาการคันเกิดจากสาเหตุมากมายดังกล่าวข้างต้น การตรวจรักษาจะได้ผลดี เมื่อสามารถหาสาเหตุและกำจัดสาเหตุได้ ดังนี้คือ1. ถามประวัติถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการคันและวิธีที่คนป่วยใช้จนสามารถทุเลาอาการคันลงได้2. ตรวจร่างกาย ดูลักษณะผิวหนังตรงบริเวณที่คัน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 120 เมษายน 2532
  ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อย ๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด”จะนำเสนอท่านเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้การดูแลรักษาตนเองและผู้อื่น อาการคัน ในที่นี้ หมายถึง อาการที่ทำให้รู้สึกอยากเกา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 119 มีนาคม 2532
  ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อย ๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะนำเสนอท่านเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้การดูแลรักษาตนเองและผู้อื่น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 118 กุมภาพันธ์ 2532
  ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อย ๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะนำเสนอท่านเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้การดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นอันที่จริง “ความดันเลือดสูง” ไม่ใช่อาการ (symptom) แต่เป็นอาการแสดง (sign) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 117 มกราคม 2532
  ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อย ๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิสดารเรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะนำเสนอท่านเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้การดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นในฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงลักษณะ และการสังเกตคนไข้ที่มีอาการหายใจผิดปกติ ...