มาเป็นหมอกันเถิด

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 25 พฤษภาคม 2524
  การตรวจตามระบบการตรวจตา (ต่อ)เยื่อบุตาที่บุอยู่ด้านในของหนังตาทั้งบนและล่าง ถ้าแดงจัดเคืองตาและมีขี้ตามากแสดงว่า เยื่อบุตาอักเสบเกือบจะทั้งหมดแทบจะไม่มีสาเหตุอื่นอีกเลย ถ้าขี้ตาเป็นหนองมีสีเขียวสีเหลือง หรือสีขาวขุ่นข้น ให้ใช้ยาหยอดตาหรือขี้ผึ้งป้ายตาที่ฆ่าเชื้อโรคได้ เช่น ยาหยอดตา หรือยาแก้ริดสีดวงตา ที่เป็นยาตำราหลวง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 24 เมษายน 2524
  การตรวจร่างกาย (ตอนที่ 18)การตรวจตามระบบ การตรวจตา (ต่อ)นอกจากจะตรวจคิ้วและหนังตา ดังที่ได้กล่าวถึงในฉบับก่อนแล้ว การตรวจตายังประกอบด้วยการตรวจ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 23 มีนาคม 2524
  การตรวจร่างกาย( ตอนที่ 17 )การตรวจตามระบบ (ต่อ) การตรวจตา ตาเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง ที่ช่วยบอกสภาพของร่างกาย และจิตใจของผู้ที่เป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดี จินตกวี และหมอดูต่าง ๆ จึงใช้วิธีสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของตา แล้วนำไปพร่ำรำพัน หรือทายทักไปต่าง ๆ นานาในการตรวจตาโดยทั่วไปนั้น เราตรวจโดยการดูเป็นสำคัญ รองลงไปคือ การคลำ ส่วนการเคาะและการฟังนั้น ใช้น้อยมาก หรือไม่ต้องใช้เลยเมื่อจะตรวจโดยการมองดู ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 22 กุมภาพันธ์ 2524
  การตรวจร่างกาย(ตอนที่ 16 )การตรวจตามระบบ การตรวจใบหน้า ใบหน้าของมนุษย์เรานอกจากจะเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงสภาพร่างกายแล้ว ยังเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงสภาพทางจิตใจด้วย การหมั่นสังเกตลักษณะของใบหน้า จะทำให้ทราบถึงลักษณะใบหน้าที่ปกติ และผิดปกติต่าง ๆ แม้แต่ในลักษณะที่ปกติ ใบหน้าก็ยังช่วยบ่งบอกถึงอุปนิสัยใจคอ บุคลิก อารมณ์ และความแตกต่างกันของแต่ละบุคคลได้ ทำให้หมอดูบางคนสามรถใช้ลักษณะ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 21 มกราคม 2524
  การตรวจร่างกาย (ตอนที่ 15 )การตรวจตามระบบ นอกจากการตรวจร่างกายจะประกอบด้วย การตรวจร่างกายทั่วไป และการตรวจสิ่งแสดงชีพ ดังที่กล่าวไว้ในฉบับก่อน ๆ แล้วการตรวจร่างกายยังประกอบด้วย การตรวจร่างกายตามระบบอีกด้วย การตรวจร่างกายตามระบบหมายถึง การตรวจร่างกายตามอวัยวะ หรือตามระบบการทำงานของร่างกายเนื่องจากคนเราโดยทั่วไปมักจะถือว่าศีรษะเป็นสิ่งที่สูงกว่า และควรทะนุถนอมมากกว่าเท้า โดยเฉพาะคนไทย คนจีน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 20 ธันวาคม 2523
  การตรวจร่างกายต่อ(ตอนที่ 14 )ข. การตรวจสิ่งแสดงชีพ การตรวจสิ่งแสดงชีพ ซึ่งประกอบด้วย การตรวจชีพจร การหายใจ อุณหภูมิ (ความร้อนเย็น) ของร่างกาย และความดันเลือดได้กล่าวไว้ในฉบับก่อน ๆ ที่ยังขาดและต่อเนื่อง จากฉบับที่แล้ว คือ ความดันเลือด การวัดความดันเลือดด้วยการฟัง (ต่อ) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 19 พฤศจิกายน 2523
  การตรวจร่างกาย( ตอนที่ 13)ข. การตรวจสิ่งแสดงชีพนอกจากการตรวจชีพจร การหายใจ และอุณหภูมิ (ความร้อนเย็น) ของร่างกาย ดังที่ได้กล่าวถึงในฉบับก่อนๆ แล้ว การตรวจสิ่งแสดงชีพ ยังหมายถึงการตรวจ4. ความดันเลือด (blood pressure) ซึ่งในที่นี้หมายถึงความดันในหลอดเลือดแดง (arterial blood pressure) ไมได้หมายถึงความดันในหลอดเลือดดำ (venous blood pressure) หรือความดันในหลอดเลือดฝอย (capillary blood pressure) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 18 ตุลาคม 2523
  การตรวจร่างกาย (ตอนที่ 12 )ข. การตรวจสิ่งแสดงชีพ นอกจากการตรวจชีพจรและการหายใจ ดังที่ได้กล่าวถึงในฉบับก่อน ๆ แล้ว การตรวจสิ่งแสดงชีพยังหมายถึง การตรวจ3. ความร้อนเย็น (อุณหภูมิ) ของร่างกาย (body temperture): การตรวจความร้อนเย็นของร่างกายอาจจะทำได้ง่ายๆ โดยใช้ฝ่ามือหรือหลังมือไปแตะที่หน้าผาก ซอกคอหรือรักแร้ของคนไข้ หรือใช้หลังมือไปสัมผัสกับลมหายใจออกใกล้ๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 17 กันยายน 2523
  การตรวจร่างกาย (ตอนที่ 11)ข. การตรวจสิ่งแสดงชีพนอกจากการตรวจชีพจรที่ได้กล่าวถึงในฉบับก่อนแล้ว การตรวจสิ่งแสดงชีพ ยังหมายถึงการตรวจ2. การหายใจ (breathing หรือ respiration)การตรวจการหายใจ คือ การสังเกตการณ์เคลื่อนไหวของทรวงอกและหน้าท้องที่เกิดขึ้นจากการสูดลมเข้า (หายใจเข้า) และเป่าลมออก (หายใจออก) ตลอดจนอากัปกิริยาต่าง ๆ ที่เกิดร่วมกับการหายใจนั้นการตรวจการหายใจโดยทั่วไป มักจะตรวจ2.1 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 16 สิงหาคม 2523
  การตรวจร่างกาย( ตอนที่ 10 )ข. การตรวจสิ่งแสดงชีพนอกจากการตรวจร่างกายทั่วไปดังที่ได้กล่าวไว้ในภาค ก. ซึ่งรวมถึงการตรวจกิริยาท่าทาง รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ กลิ่นเสียง อารมณ์ บุคลิก ความอ้วน ผอม ความรู้สึกตัว (หมดสติ ซึมเซา ง่วงเหงา กระปรี้กระเปร่า) ความแข็งแรง ความกระสับกระส่าย ความกระวนกระวาย ความทุรนทุราย หรืออื่น ๆ แล้วการตรวจร่างกายยังต้องตรวจสิ่งแสดงชีพ ...