โรคระบบไหลเวียนโลหิต (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 266 กุมภาพันธ์ 2550
  หญิงไทยคู่ อายุ 76 ปี ...
 • วารสารคลินิก 265 มกราคม 2550
  การโป่งพองของผนังหลอดเลือดแดงเอออร์ตาอย่างถาวร ซึ่งโตกว่าขนาดปกติเกินร้อยละ 501 เกิดในช่องท้อง (abdominal aortic aneurysm) มักจะปรากฏอยู่ต่ำกว่าหลอด เลือดแดงไต (renal artery) มีเพียงร้อยละ 2 ...
 • วารสารคลินิก 265 มกราคม 2550
  โรคโลหิตจางพันธุกรรมธาลัสซีเมียเป็นโรคพันธุกรรมระบบเลือดที่พบบ่อยในประเทศไทย เกิดจากความผิดปกติในการสังเคราะห์โปรตีนโกลบินซึ่งเป็นโครงสร้างของเม็ดเลือดแดง ทำให้เม็ดเลือดแดงเปราะแตกง่าย. โดยปกติแล้ว เม็ดเลือดแดงทำหน้าที่นำออกซิเจนที่ได้รับจากการหายใจไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น หัวใจ สมอง ไต กล้ามเนื้อ ทำให้ร่างกายอยู่ในสมดุล ดำเนินชีวิตไปได้อย่างปกติ เมื่อเม็ดเลือดแดงแตก ...
 • วารสารคลินิก 253 มกราคม 2549
  การดื่มแอลกอฮอล์มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้ดื่มทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผลกระทบนั้นสามารถเกิดได้กับอวัยวะต่างๆ  เช่น ทางเดินอาหาร ตับ สมอง หัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น.ผลของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด พบว่าเกิดทั้งโทษและประโยชน์ ซึ่งโดยทั่วไปประโยชน์มักจะพบได้ในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลาง.ส่วนผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากมักจะพบโทษได้เป็นส่วนใหญ่. ...
 • วารสารคลินิก 239 พฤศจิกายน 2547
  ถาม  :  เส้นเลือดขอดคืออะไรตอบ  :  หมายถึง ผนังของเส้นเลือดดำที่อยู่ในชั้นพื้นผิว (superficial) เสียความยืดหยุ่นจนทำให้ผนังของเส้นเลือดมีการยืดขยายออกอย่างไม่เป็นระเบียบเกิดเป็นเส้นเลือดที่พองขยายตัวคดเคี้ยวขึ้น. ดังที่พบในผู้ป่วยทั่วไปโดยส่วนใหญ่ มักจะเกิดตามบริเวณขามากกว่าที่ส่วนอื่นของร่างกาย. ถาม  :   มีสาเหตุจากอะไรได้บ้างตอบ  ...