ความดันโลหิตสูง (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 297 กันยายน 2552
  Forman JP, et al. Diet and lifestyle risk factors associated with incidence hypertension in women. JAMA 2009; 302(4):401-11.เรื่องอาหารและพฤติกรรมกับการเกิดโรคความดันเลือดสูงแม้จะเป็นเรื่องเก่าแต่ก็เล่าใหม่ได้เมื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาไปข้างหน้าแบบ cohort ในกลุ่มพยาบาล ที่สหรัฐอเมริกา จำนวน 83,882 คนอายุ 27-44 ปี ในปี พ.ศ. 2534 ซึ่งกลุ่มพยาบาลเหล่านี้ยังไม่มีโรคต่อไปนี้คือ ความดันเลือดสูง ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  สิ่งซึ่งหวังว่าผู้อ่าน "รู้ " แล้ว เกี่ยวกับ systemic hypertension1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความดันเลือดสูง 1.1 Hypertension (HT) ในที่นี้ คือ primary หรือ essential HT (ซึ่งจริงๆแล้วเป็นชื่อที่ไม่เหมาะ ควรเรียกว่าความดันสูงที่ไม่มีสาเหตุ หรือ non-secondary). ความดัน systolic ทำนายภาวะแทรกซ้อนได้ดีกว่า diastolic ในคนสูงอายุ เพราะค่าของ diastolic ...
 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  ตอนแรกที่ทราบว่าจะได้ออกเยี่ยมบ้าน พวกเรารู้สึกไม่อยากได้ผู้ป่วยสูงอายุ เพราะคิดว่า คนแก่มักจะหูตึง ความจำก็ไม่ดี คงจะคุยกันไม่รู้เรื่อง แต่หลังจากเยี่ยมบ้าน มุมมองของพวกเราเปลี่ยนไป ...กรณีศึกษาชายไทยคู่อายุ 76 ปี ป่วยเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมาประมาณ 10 ปี มีระดับน้ำตาลขึ้นๆลงๆ ทั้งที่บันทึกว่า มาตามนัดและใช้ยาตามแพทย์สั่ง ต่อมามีภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน ได้แก่ Diabetes Retinopathy, ...
 • วารสารคลินิก 286 ตุลาคม 2551
  วารสารฉบับเดือนนี้ขอแนะนำเว็บไซต์ที่เกี่ยวโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) โดยมีชื่อว่า www.stroke.org ดำเนินการโดย National Stroke Association ของสหรัฐอเมริกา. หน้าแรกจะมีทั้งข่าวและบทความที่น่าสนใจล่าสุดสำหรับคนทั่วไป (ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมองคืออะไร ปัจจัยเสี่ยง การป้องกันและการหายจากโรค) และสำหรับบุคลากรทางสาธารณสุข เมื่อกดที่ Medical Professionals ของ menu ...
 • วารสารคลินิก 274 ตุลาคม 2550
  www.nhlbi.nih.gov/guidelines/hypertension/Hypertension (JNC7)  จากที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงการรณรงค์ตรวจวัดความดันโลหิตฟรี แก่ประชาชนไทยที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปพร้อมกันทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2-8 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยใช้พลังของอาสาสมัครสาธารณสุขกว่า 8 แสนคนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งรัฐและเอกชนอีกกว่า 2 แสนคน ...
 • วารสารคลินิก 266 กุมภาพันธ์ 2550
  การรักษาความดันเลือดสูง ถาม ผู้ป่วยชายอายุ 42 ปี พบว่ามีประวัติเป็นความดันเลือดสูงมา 2 ปี ได้กินยา HCTZ 1/2 x 1 pc และ atenolol (50 มก.) 1/2 x 1 pc มาตลอด. ความดันเลือดควบคุมได้ดี (<140/90 มม.ปรอท) มาตรวจสุขภาพประจำปีพบผลเลือดมีความผิดปกติดังนี้ (อื่นๆ ปกติ)  1. Uric â 9.1 มก./ดล. 2. SGOT 58 U/L, SGPT 82 U/L. ผู้ป่วยไม่ดื่มสุรา ไม่ได้กินยาอย่างอื่นประจำ ไม่มีอาการปวดข้อ ...