การรักษาเบื้องต้น (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  ความหมายเจ็บ ในที่นี้หมายถึง อาการปวด เจ็บ จุก แน่น หนัก แสบ เสียว เสียด เหนื่อย อึดอัด หายใจไม่ออก หรือ อาการไม่สบาย (discomfort) อื่นๆ.อก ในที่นี้หมายถึง ส่วนของร่างกายตั้งแต่ส่วนต่อกับลำคอจนถึงชายโครงทั้ง 2 ข้าง และบริเวณข้างเคียง.ฉุกเฉิน ในที่นี้หมายถึง เกิดขึ้นเฉียบพลัน/กะทันหัน และ/หรือ ทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน ความพิการ และ/หรือ ความตายได้ ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที ...
 • วารสารคลินิก 293 พฤษภาคม 2552
  ถาม  :   ขอทราบแนวทางปฏิบัติสำหรับ neonatal juandice ในปัจจุบันเนื่องจากมีเด็กตัวเหลืองจำนวนมากแต่เครื่อง photo theraphy มีไม่เพียงพอ ...
 • วารสารคลินิก 293 พฤษภาคม 2552
  ตัวอย่างผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 73 ปีมาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องและร้าวไปสะบักด้านขวานาน 2 เดือน. ผู้ป่วย เคยได้รับการรักษาด้วยยาลดกรดในกระเพาะอาหารแต่อาการปวดท้องไม่ทุเลา. จากการถ่ายภาพรังสีทรวงอกทำให้พบว่า ผู้ป่วยมีก้อนในปอดด้านขวาบนซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งปอด ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้ป่วยสูบยาเส้นทุกวันมานานหลายปี. ผู้ป่วยมักได้รับยาเม็ดมอร์ฟีน (MST) ...
 • วารสารคลินิก 292 เมษายน 2552
  Q  :  วินิจฉัย varicose vein ได้อย่างไรA :   เริ่มต้นด้วยการซักประวัติ โดยซักถึง onset,ปัจจัยเสี่ยง(เช่น พันธุกรรม, อาชีพ, อุบัติเหตุที่ขา), ประวัติอาการบวม, ประวัติการรักษาเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดขอด และประวัติการเป็น deep vein thrombosis ซึ่งก็คือการซักเพื่อจะแยกระหว่าง primary กับ secondary varicose vein ...
 • วารสารคลินิก 290 กุมภาพันธ์ 2552
  ตัวอย่างผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 26 ปี มาด้วยอาการเป็นลม หมดสติหลายครั้งในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล โดยเกิดอาการเป็นลมหมดสติวันละ 3-4 ครั้ง ครั้งละประมาณ 2 นาที. อาการเป็นลมมักเกิดเมื่อผู้ป่วย หันศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่ง ขณะที่มีอาการหมดสติไม่พบว่าผู้ป่วยมีอาการชักเกร็งหรือน้ำลายฟูมปาก แต่อย่างใด ...
 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  ตัวอย่างผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 16 ปี ถูกงูกัด 30 นาทีก่อนมาโรงพยาบาล. ผู้ป่วยถูกงูกัดบริเวณนิ้วก้อยเท้าขวา หลังจากนั้นใช้หนังยางรัดบริเวณนิ้วก้อย ร่วมกับใช้ผ้ารัดบริเวณข้อเท้าขวา บิดาตีงูตาย แจ้งว่าเป็นงูเขียวหางไหม้. จากการตรวจร่างกายพบมีแผลรอยเขี้ยวขนาด 0.2 ซม. บริเวณนิ้วก้อยขวา ร่วมกับมีอาการเท้าขวาบวม และกดเจ็บ. ผลการตรวจร่างกายในระบบอื่นพบว่าปกติ ผลการตรวจเลือดพบ venous clotting time (VCT) 8 ...
 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  Extern ฐปนกุล เอมอยู่ : ข้อสังเกตหนึ่งที่พบระหว่างการปฏิบัติงานเป็น extern ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา และเริ่มเด่นชัดขึ้นระหว่างที่ปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งนี้ พบว่ากลุ่มผู้ป่วยทางระบบ musculoskeletal เป็นกลุ่มที่มีมักมาพบแพทย์ซ้ำอยู่บ่อยๆ ด้วยปัญหาเดิม. มีผู้ป่วยรายหนึ่ง อายุประมาณ 60 ปี มีอาการปวดหลังร้าวลงขาขวาถึงบริเวณข้อพับเข่า มาตรวจที่โอพีดีและ ER ด้วยอาการดังกล่าวแล้วหลายครั้ง ...
 • วารสารคลินิก 287 พฤศจิกายน 2551
  ตัวอย่างผู้ป่วยผู้ป่วยชายอายุ 42 ปี มาด้วยขาทั้ง 2 ข้างบวมมากร่วมกับอัณฑะบวมนาน 1 สัปดาห์ นอกจากนี้ผู้ป่วยสังเกตว่าคอโตมากขึ้นนาน 3 เดือนและน้ำหนักลดลง 4 กิโลกรัมภายใน 4 เดือน รวมทั้งมีอาการเหนื่อยง่ายทำงานได้น้อยลง นอนราบได้และไม่มีอาการหอบเหนื่อยตอนกลางคืน. จากการตรวจร่างกายพบว่า ชีพจรเร็วประมาณ 150 ครั้ง/นาที และมีจังหวะไม่สม่ำเสมอ ตาเหลือง (jaundice) ไม่มีไข้. ...
 • วารสารคลินิก 286 ตุลาคม 2551
      ภาพที่ 1. ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  โรคฝ้าในเวชปฏิบัติ (Melasma in Clinical Practice) ตอนจบ : วิธีทางกายภาพที่ใช้รักษาโรคฝ้า (Physical Procedures for Treating Melasma)นอกจากการใช้ยาทารักษาฝ้าที่มีทั้งยาสูตรหลักที่ใช้กันมานาน และยาหรือครีมทารักษาฝ้า ด้วยสารใหม่ๆ และสมุนไพร รวมทั้งการกินยาหรือสารสกัดธรรมชาติบางอย่างรักษาฝ้าตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังมีวิธีทางกายภาพที่ใช้รักษาโรคฝ้า เช่น1. การลอกหน้าด้วยสารเคมี (chemical peeling) ...