การรักษาเบื้องต้น (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 275 พฤศจิกายน 2550
  12. ภัยพิบัติจราจรภัยพิบัติจราจร (traffic disaster) ในที่นี้หมายถึง ภาวะที่มีการบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากจากอุบัติภัยในการเดินทางโดยยานพาหนะต่างๆ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ จากการชนกัน การพลิกคว่ำ การตกราง(รถไฟ รถราง)/ตกเหว/ตกน้ำ/ตกสู่พื้นดิน การเกิดเพลิงไหม้ หรือการระเบิด (จากตัวเครื่องเอง/สิ่งของที่บรรทุกมา/การก่อการร้าย หรืออื่นๆ) เป็นต้นในประเทศไทย มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรประมาณ ...
 • วารสารคลินิก 274 ตุลาคม 2550
  Respiratory failure in children : recognition and initial managementเมื่อพบผู้ป่วยที่มีอาการหอบเหนื่อย หายใจเร็ว หายใจลำบาก หรือต้องออกแรงในการหายใจมากกว่าปกติ จะต้องคิดไว้เสมอว่าความรุนแรงของอาการเหล่านั้น อาจจะถึงขั้นที่เรียกว่ามีภาวะการหายใจล้มเหลว (respiratory failure) ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในทุกๆ ขณะ. ดังนั้นจึงควรสังเกตอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ...
 • วารสารคลินิก 274 ตุลาคม 2550
  สาเหตุของการอาเจียนโดยทั่วไปมักแบ่งลักษณะการอาเจียนเป็น 2 กลุ่มดังนี้1. Nonbilious vomiting ไม่ว่าการอาเจียนจะมีสาเหตุจากอะไรก็ตาม จะมีสิ่งที่อยู่ในลำไส้เล็กไหลย้อนกลับเข้าไปในกระเพาะอาหาร แต่ถ้าสาเหตุนั้นไม่ได้เกิดจากภาวะลำไส้อุดกั้นที่ต่ำกว่า ampulla of Vater มักจะยังมี antegrade intestinal flow ทำให้น้ำดีส่วนใหญ่ไหลลงสู่ลำไส้เล็ก ดังนั้นสิ่งที่อาเจียนออกมาจึงไม่มีน้ำดีปน กลุ่มโรคที่ทำให้มี ...
 • วารสารคลินิก 274 ตุลาคม 2550
  ในการประเมินผู้ป่วยที่มาด้วยปัญหาหลงลืม ทั้งตั้งแต่แรกเริ่มวินิจฉัยและเมื่อติดตามดูแลรักษาผู้ป่วย แพทย์ควรตั้งหัวข้อประเมินผู้ป่วย ใน 3 แนวทางเสมอ1. ประเมินด้าน cognition.2. ประเมินอาการทางประสาทจิตเวช (neuropsychiatric, NP).3. ประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวัน (activity of daily living, ADL).นอกจากนี้แพทย์ควรประเมิน ...
 • วารสารคลินิก 273 กันยายน 2550
  Stem cellwww.isscr.orghttp://stemcells.nih.gov   เมื่อเดือนสิงหาคม ได้มีข่าวเกี่ยวกับการใช้ stem cells รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจในประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่แพทยสภาและคณะกรรมการอาหารและยากำลังพิจารณา. วารสารฉบับนี้จึงขอแนะนำเว็บไซต์ ที่มีข้อมูลของ stem cells ...
 • วารสารคลินิก 271 กรกฎาคม 2550
  นิยามMild Cognitive Impairment (MCI) เป็นกลุ่มอาการที่ประชานหรือ cognition1 เริ่มเสื่อม เกินกว่าที่ควรจะเป็นสำหรับคนที่อายุและระดับการศึกษานั้นๆ แต่อาการมักจะไม่เป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมในชีวิตประจำวันนัก2 คำว่า "ประชาน" มีรากศัพท์มาจากคำว่า "ชา" ซึ่งมีความหมายว่า รู้ หรือเก่ง ส่วน "ประ"- เป็นคำที่ใช้เติมหน้าเพื่อเน้นความหมายและ-น ...
 • วารสารคลินิก 271 กรกฎาคม 2550
  โดยทั่วไปผู้ป่วยที่มีภาวะซีดแบบเรื้อรังต้องได้รับการถ่ายเลือดต่อเนื่องเป็นระยะ ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการมีภาวะเหล็กเกินในร่างกาย เนื่องจากในร่างกายของคนเราไม่มีกลไกในการขับเหล็กออก เหล็กที่รับเข้าไปเพิ่มจากการรับเลือดจะสะสมอยู่ในร่างกายและเป็นพิษได้.ภาวะเหล็กเกินคืออะไร? การถ่ายเลือดช่วยให้ผู้ป่วยเลือดจางแข็งแรงขึ้น ...
 • วารสารคลินิก 271 กรกฎาคม 2550
  Neuropathic pain หมายถึง อาการปวดแบบเรื้อรัง (chronic pain) ซึ่งหาสาเหตุของการเกิดไม่ได้ แตกต่างกับอาการปวดแบบเฉียบพลัน (acute pain) ที่หาสาเหตุได้ นอกจากนี้ระยะเวลาในการเป็นนั้นนานกว่า 3 เดือน แม้ว่าจะใช้ยาในการรักษาเป็นเพียงการบรรเทาแต่ไม่สามารถที่จะหายขาดได้ เนื่องจากใยประสาทรับความรู้สึกถูกทำลายโดยตรง หรือเกิด central sensitization ...
 • วารสารคลินิก 270 มิถุนายน 2550
  การผ่าตัดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency Ablation) หรือ RFA เป็นหนึ่งในวิธีการผ่าตัดโดยใช้ความร้อน (thermal ablation) เพื่อกำจัดหรือทำลายการทำงานของเนื้อเยื่อเป้าหมาย ในปัจจุบัน RFA กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุ่มยุโรปโดยเป็นทางเลือกหนึ่งในการกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็ง และในการแก้ไขภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ (cardiac ...
 • วารสารคลินิก 269 พฤษภาคม 2550
  Parkinsonism-plus syndromesParkinsonism-plus syndromes หรือ Atypical parkinsonian syndromes หรือที่เรียกกันว่า โรคพาร์กินสันเทียม หมายถึงกลุ่มโรคที่มีอาการพาร์กินโซนิซึม คล้ายโรคพาร์กินสัน หากแต่ว่าการดำเนินโรค หรือลักษณะทางพยาธิวิทยาต่างจากโรคพาร์กินสัน คำว่า "-plus" นั้นมีความสำคัญ ซึ่งบ่งถึงอาการเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากอาการพาร์กินโซนิซึม ซึ่งมักจะเป็นสิ่งที่แพทย์ควรสังเกต ตรวจหา ...