โรคและอาการ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 237 กันยายน 2547
  นิยามและระบาดวิทยาAtrial fibrillation เป็นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะทางคลื่นไฟฟ้าหัวใจ คือ เป็น rapid, irregular, fibrillatory waves โดยมีความหลากหลายทั้งขนาด รูปร่าง และระยะเวลาในการเต้น.ส่วน " lone atrial fibrillation " ได้แก่ atrial fibrillation ที่ไม่พบโรคหัวใจที่เป็นสาเหตุหรือไม่มีประวัติการมีภาวะความดันเลือดสูง. อุบัติการณ์ผู้ป่วย atrial ...
 • วารสารคลินิก 237 กันยายน 2547
  (Ram FS, et al. Hospital at home for patients with acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease : systematic review of evidence. BMJ published July 2004.) ในประเทศอังกฤษ ผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease, COPD) เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลปีละเกือบแสนรายด้วยอาการรุนแรงเฉียบพลัน. ช่วงเวลาอยู่โรงพยาบาลแต่ละครั้งเฉลี่ย 11 วัน ...
 • วารสารคลินิก 237 สิงหาคม 2547
  (Lin J, et al. Efficacy of topical non-steroidal anti-inflammatory drugs in the treatment of osteoarthritis : meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ Published July 2004.)ข้ออักเสบ (osteoarthritis) เป็นภาวะที่พบบ่อยในคนสูงอายุ และเป็นความทุกข์ทำให้การเดินเคลื่อนไหวลำบาก. การกินยาแก้ปวดพวก non-steroidal anti- inflammatory drugs (NSAIDs) ...
 • วารสารคลินิก 239 พฤศจิกายน 2546
  แผลที่เท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน พบได้ร้อยละ 15 ของผู้ป่วย และเป็นสาเหตุนำสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยต้องพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาล และใช้เวลาในการรักษานาน. ร้อยละ 12-24 ของผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งมีแผลที่เท้าจะต้องถูกตัดนิ้วเท้าหรือขาในที่สุด. ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า มากกว่าร้อยละ 50 ของ ผู้ป่วยที่ต้องถูกตัดขาทิ้งเกิดจากการบาดเจ็บและแผลเบาหวานที่เท้า.1 ...