สุขภาพทางเพศและครอบครัว (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 271 กรกฎาคม 2550
  ความหมายของวัยรุ่นตามความหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO1986a)1 หมายถึง วัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระร่างกายในลักษณะที่พร้อมจะมีเพศสัมพันธ์ได้ เป็นช่วงที่มีการพัฒนาทางด้านจิตใจจากเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่ต้องพึ่งพาพ่อแม่และผู้ปกครองไปสู่สภาวะที่ต้องรับผิดชอบ และพึ่งพาตนเอง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 10-19 ปี แบ่งละเอียดเป็นวัยรุ่นช่วงต้น 10/13-14/15 ปี วัยรุ่นช่วงกลาง ...
 • วารสารคลินิก 270 มิถุนายน 2550
  ไข้หวัดกับอาการหูอื้อQ อยากทราบทำไมบางครั้ง เมื่อเป็นหวัดจะมีอาการหูอื้อร่วมด้วยครับวรวิทย์ อึ้งภูริเสถียรA ในบางคนขณะที่กำลังเป็นหวัด คือ มีน้ำมูก คัดจมูก อาจจะมีอาการหูอื้อร่วมด้วย เนื่องจากท่อยูเตเชียนที่อยู่ระหว่างหูชั้นกลางกับบริเวณลำคอด้านหลังโพรงจมูกซึ่งมีหน้าที่ช่วยปรับความดันภายในหูชั้นกลางกับบรรยากาศภายนอก อาจเกิดทำงานผิดปกติทำให้เกิดอาการหูอื้อได้. อย่างไรก็ตามอาการ ...
 • วารสารคลินิก 269 พฤษภาคม 2550
  เพศที่ปลอดภัยสำหรับวัยรุ่น ในปัจจุบันปัญหาวัยรุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้นและรุนแรงมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จากแนวทางโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนในสังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่มีความอ่อนด้อยทางด้านการดำเนินชีวิต หรือการมีทักษะชีวิตที่ดี จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทำให้วัยรุ่นไทยเป็นวัยรุ่นในยุคที่มีปัญหามากที่สุด ...
 • วารสารคลินิก 269 พฤษภาคม 2550
  เด็กฟันไม่ขึ้นQ อยากทราบว่าเด็กอายุ 10 เดือนแล้ว ยังไม่มีฟันขึ้นเลย จะมีปัญหาอะไรหรือไม่ครับวรวิทย์ อึ้งภูริเสถียรA โดยทั่วไป ฟันน้ำนมในเด็กจะเริ่มขึ้นเมื่ออายุ 6 เดือน และฟันบนจะขึ้นช้ากว่าฟันล่าง ราว 1-2 เดือน ฟันคู่แรกที่จะขึ้นได้แก่ ฟันตัดกลางคู่หน้าล่าง และต่อมาเป็นฟันตัดคู่หน้าบนและฟันตัดข้าง เมื่อมีฟันขึ้นแล้ว ให้ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดทำความสะอาดฟันให้เด็กอย่างน้อยวันละสองครั้ง ...
 • วารสารคลินิก 269 พฤษภาคม 2550
  Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็นสัจจะ เพราะไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางการแพทย์ ความรู้ ความเชื่อ ณ วันนี้อาจได้การยอมรับ แต่ความรู้ใหม่ๆ ...
 • วารสารคลินิก 269 พฤษภาคม 2550
  มดลูกย้อยเพราะคลอดทางช่องคลอดจริงหรือไม่ Buchsbaum GM, et al. Pelvic organ prolapse in nulliparous women and their parous sisters. Obstet Gynecol December 2006;108:1388-93.แต่ละปีมีสตรี จำนวนไม่น้อยที่เข้ารับการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดเพราะอวัยวะในช่องเชิงกราน ย้อยลงช่องคลอด และมีความเชื่อว่าการคลอดลูกทางช่องคลอดเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่สุดของภาวะ ดังกล่าว ...
 • วารสารคลินิก 266 มีนาคม 2550
  การป้อนยาเด็กQ อยากขอคำแนะนำวิธีในการป้อนยาเด็ก ให้เด็กยอมกินยาด้วยดีครับ.ศุภชัย กิจศิริไพบูลย์A ข้อแนะนำในการป้อนยาเด็ก แบ่งตามช่วงอายุคือ อายุแรกเกิดถึงอายุ 1 ปี. 1. ในการป้อนยาควรอุ้มเด็กไว้ในวงแขน เพื่อให้เด็กอยู่ในท่าที่สามารถกินยาได้ง่าย ระหว่างป้อนยาหากสามารถหาของเล่นที่เด็กชอบเพื่อผ่อนคลายอารมณ์เด็กจะดีมาก.2. ใช้หลอดหยดยา หรือกระบอกฉีดยาพลาสติก (syringe) โดยค่อยๆ ...
 • วารสารคลินิก 267 มีนาคม 2550
  เว็บไซต์วารสารคลินิกเปิดให้บริการแก่ทุกท่านที่สนใจในการส่งคำถามที่ท่านมีข้อสงสัย เกี่ยวกับเวชปฏิบัติ การใช้ยา และเรื่องราวที่น่าสนใจทางการแพทย์และเวชปฏิบัติทุกสาขาทางอินเตอร์เน็ตสิ่งแปลกปลอมในหลอดลมQ อยากเรียนถามแนวทางการวินิจฉัยและดูแลเด็กที่สงสัยว่ามีการสำลักสิ่งแปลกปลอมครับ.หมอใหม่A สิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็ก เป็นปัญหาที่พบได้ตลอดเวลาและในบางครั้งอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้. ...
 • วารสารคลินิก 266 กุมภาพันธ์ 2550
  ออกผื่นในหญิงตั้งครรภ์ ถาม หญิงตั้งครรภ์มีอาการไข้ ออกผื่น สงสัยเป็นหัดเยอรมัน ควรให้การตรวจและรักษาอย่างไร. ตอบ อาการไข้ร่วมกับการออกผื่น ไม่จำเป็นต้องเกิดจากโรคหัดเยอรมันเท่านั้น แต่ยังอาจเกิดจากโรคอื่นๆ ได้อีกมากมาย. เชื้อที่สำคัญ ได้แก่ 1. Virus 1.1 Human immunodeficiency virus (HIV). 1.2 Cytomegalovirus. 1.3 Epstein-Barr virus. 1.4 Parvovirus B19. 1.5 Coxsackie virus. 1.6 ...
 • วารสารคลินิก 263 พฤศจิกายน 2549
  ภาวะที่ผู้ป่วยมีอาการโรคหืดกำเริบอย่างรุนแรง หรือ status asthmaticus หมายถึง การที่ผู้ป่วยได้รับยาขยายหลอดลมเพื่อรักษาโรคหืดกำเริบแล้วผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น อาการที่เป็นอาจรุนแรงถึงขั้นที่จะมี respiratory failure ได้.1 ในทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย เมื่อพบผู้ป่วยที่มาด้วยโรคหืดกำเริบให้ยาขยายหลอดลมแบบ nebulizer แล้วอาการไม่ดีขึ้นให้คิดถึงภาวะ status asthmaticus ไว้ด้วยเสมอ ...