โรคระบบทางเดินหายใจ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 267 มีนาคม 2550
  เว็บไซต์วารสารคลินิกเปิดให้บริการแก่ทุกท่านที่สนใจในการส่งคำถามที่ท่านมีข้อสงสัย เกี่ยวกับเวชปฏิบัติ การใช้ยา และเรื่องราวที่น่าสนใจทางการแพทย์และเวชปฏิบัติทุกสาขาทางอินเตอร์เน็ตสิ่งแปลกปลอมในหลอดลมQ อยากเรียนถามแนวทางการวินิจฉัยและดูแลเด็กที่สงสัยว่ามีการสำลักสิ่งแปลกปลอมครับ.หมอใหม่A สิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็ก เป็นปัญหาที่พบได้ตลอดเวลาและในบางครั้งอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้. ...
 • วารสารคลินิก 263 พฤศจิกายน 2549
  หลังจากที่ได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมมาหลายตอน ฉบับนี้ ”อาชีวเวชศาสตร์ปริทัศน์"  ก็จะได้กล่าวถึงโรคกลุ่มสุดท้ายในบรรดา 10 กลุ่มโรค ที่สำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค ได้กำหนดให้มีการ " รายงาน"  โรคใน กรณีที่แพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุขตรวจพบหรือสงสัย นั่นคือ ...
 • วารสารคลินิก 260 สิงหาคม 2549
  ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้เขียนมีโอกาสเดินทางผ่านบริเวณอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้เห็นว่ามีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ package "ท่อก๊าซระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย"  ไปกว่าครึ่งแล้ว โดยคาดว่าหลังจากโรงไฟฟ้าแล้ว ก็จะตามมาด้วยโรงงานแยกก๊าซ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอีกหลากหลายอุตสาหกรรมที่ใช้ผลผลิตจากการแยกก๊าซเป็นวัตถุดิบ.ประเด็นท่อก๊าซที่สงขลานี้ ...
 • วารสารคลินิก 256 เมษายน 2549
  บทนำภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (sleep apnea) เป็นภาวะความผิดปกติอย่างหนึ่งของการหายใจที่เกิดขึ้นในระหว่างการนอนหลับมีอันตราย และทำให้เกิดความผิดปกติอื่นจน ถึงเสียชีวิตได้. พบภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับได้บ่อยในคนอ้วน เพศชาย ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีโรคความดันเลือดสูง.1,2นิยามลักษณะสำคัญของภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับคือ การหยุดหายใจช่วงสั้นๆ ที่เกิดขึ้นบ่อยในระหว่างนอนหลับ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ...
 • วารสารคลินิก 255 มีนาคม 2549
  กลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา ผู้เขียนได้รับโอกาสจากสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยให้ไปบรรยายหัวข้อ " โรคปอดจากสิ่งแวดล้อม " ในระหว่างการประชุมวิชาการประจำปี 2548 ให้กับแพทย์เฉพาะทางสาขาโรคระบบทางเดินหายใจที่เรานิยมเรียกกันว่า " chest man " ทั้งนี้ท่านเลขาธิการสมาคมฯ (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิพัฒน เจียรกุล) ได้กรุณาแนะแนวทางว่า ...
 • วารสารคลินิก 239 พฤศจิกายน 2547
  ทีมงานพื้นที่กำลังวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพให้ละเอียดมากขึ้น เพื่อให้สามารถวางแนวทางการดำเนินการต่อไปทั้งนี้ จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับการปรับสภาพเตาเพื่อลดควันพิษรวมทั้งการทำความเข้าใจกับชาวบ้านด้านความเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยยกตัวอย่างกรณีเหตุการณ์ด้านความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาหลายแห่ง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลกระทบจากความต้องการพลังงานและภาคอุตสาหกรรม. ...
 • วารสารคลินิก 237 กันยายน 2547
  (Ram FS, et al. Hospital at home for patients with acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease : systematic review of evidence. BMJ published July 2004.) ในประเทศอังกฤษ ผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease, COPD) เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลปีละเกือบแสนรายด้วยอาการรุนแรงเฉียบพลัน. ช่วงเวลาอยู่โรงพยาบาลแต่ละครั้งเฉลี่ย 11 วัน ...