โรคหู ตา คอ จมูก (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 239 พฤศจิกายน 2547
  ความหมาย Amblyopia เป็นคำที่มาจากรากศัพท์ภาษากรีกว่า " dullness of vision " อาจเรียกว่าสายตา ขี้เกียจ (lazy eye) เป็นภาวะตามัวเพราะสายตาถูกบดบังด้วยเหตุใดๆ (เช่น เป็นต้อกระจกแต่กำเนิด) ในขณะที่ยังมีการพัฒนาการของการมองเห็นยังไม่สมบูรณ์ จึงเกิดภาวะนี้ในเด็ก. โดยทั่วไปมักเกิดก่อนอายุ 8-9 ปี และถ้าไม่ได้รับการแก้ไขก่อนที่การพัฒนาการมองเห็นจะสมบูรณ์ ...
 • วารสารคลินิก 239 พฤศจิกายน 2547
  ถาม  :  เราจะแยกตาแดงที่เกิดจากเยื่อบุตาอักเสบ (conjunctivitis) กระจกตาถลอก ...
 • วารสารคลินิก 238 ตุลาคม 2547
  ถาม  :  อยากเรียนถามว่ามีเด็กมีปัญหาทางสายตา ต้องการการวัดสายตาเพื่อตัดแว่นตา ...
 • วารสารคลินิก 237 กันยายน 2547
  ถาม  :  การผ่าตัดแก้ปัญหาสายตาเป็นการผ่าตัดส่วนใดของตา.ตอบ  :  การแก้ปัญหาสายตาผิดปกติ คือ สายตาสั้น (myopia) สายตายาว(hyperopia) หรือสายตาเอียง (astigmatism) นอกจากการใช้แว่นตาและคอนแทคเลนส์แล้ว ปัจจุบันมีการผ่าตัดหลายแบบเพื่อแก้ปัญหาสายตา ทั้งการผ่าตัดที่เลนส์แก้วตา (phacorefractive surgery) หรือการผ่าตัดที่กระจกตาดำ (kerato-refractive surgery) ...