โรคหู ตา คอ จมูก (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  Q อยากทราบแนวทางในการแนะนำ พ่อแม่ในการดูแลสุขภาพตาของเด็กต้องทำอย่างไรบ้างคะจิตรลดา ตาธรรมาA ปัจจุบันพบว่าปัญหาสุขภาพตาของเด็กไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนไปจากในอดีต คือ จากเดิมมักจะเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ เปลี่ยนเป็นโรคที่เกี่ยวกับสายตาผิดปกติ หรือความผิดปกติทางด้านการมองเห็นมากขึ้น เช่น โรคเกี่ยวกับจอประสาทตา และโรคตาขี้เกียจ โดยอาการของโรคจอประสาทตา นั้น จะทำให้เด็กมองเห็นภาพไม่ปกติ ...
 • วารสารคลินิก 287 พฤศจิกายน 2551
  Q  :  อยากเรียนว่าแนวทางการประเมินว่าเด็กเล็กๆ มองเห็นเป็นปกติหรือไม่ ...
 • วารสารคลินิก 286 ตุลาคม 2551
  โรคจมูกอักเสบชนิดไม่แพ้ คือ โรคที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล ที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อหรือโรคภูมิแพ้ ซึ่งอาจมีสาเหตุที่ชัดเจนที่สามารถรักษาได้ ไปจนถึงไม่มีสาเหตุ ที่ชัดเจนและยากต่อการรักษา. โรคจมูกอักเสบชนิดไม่แพ้อาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการคล้ายกับโรค จมูกอักเสบจากภูมิแพ้ได้ แต่เมื่อทำการตรวจพิเศษโดยการทำ allergic work up และ infectious work up ...
 • วารสารคลินิก 286 ตุลาคม 2551
  Q จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมA ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้อาจแสดงอาการแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละคน โดยส่วนใหญ่จะมีอาการตามัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงกลางภาพ มีความลำบากในการอ่านหนังสือหรือทำงานละเอียดและต้องใช้แสงมากๆ อาจเห็นภาพบิดเบี้ยว (distortion) ในโรคจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียก. ความผิดปกติในการมองเห็นตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรค อาจยากต่อการสังเกตโดยเฉพาะถ้าตาอีกข้างหนึ่งยังมองเห็นได้ดี. ...
 • วารสารคลินิก 286 ตุลาคม 2551
  อยากทราบแนวทางประเมินผู้ป่วยตาบอดQ อยากเรียนว่าแนวทางการประเมินเพื่อให้คำแนะนำผู้ป่วยตาบอด ว่าจะมีโอกาสรักษาให้กลับมามองเห็นได้หรือไม่อย่างไร และสามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างไร.นพ.วุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์A โดยทั่วไป ถ้าตาข้างที่บอดนั้นไม่สามารถมองเห็นได้แม้แต่แสงสว่างแล้ว มักไม่สามารถรักษาให้กลับมามองเห็นได้ แต่ต้องเป็นการตรวจที่ถูกวิธี กล่าวคือใช้บริเวณฝ่ามือปิดที่ตาอีกข้าง ...
 • วารสารคลินิก 287 ตุลาคม 2551
  ยาหยอดหู มีประโยชน์ในการรักษาการอักเสบของหูชั้นนอกและหูชั้นกลาง รวมทั้งการอุดตันของขี้หู การที่เราจะสามารถเลือกยาหยอดหูที่เหมาะสมกับโรค จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชนิดและส่วนประกอบของยาหยอดหู รวมทั้งโรคทางหูอย่างถูกต้อง. ยาหยอดหู ประกอบด้วย ส่วนประกอบหลัก 2 ชนิดคือ 1. ตัวยาสำหรับหยอดหู.2. น้ำกระสายยาสำหรับยาหยอดหู ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  Q โรคจอประสาทตาเสื่อมคืออะไรA โรคที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นที่จุดรับภาพของจอประสาทตา โรคนี้ทำให้สูญเสียการมองเห็นโดยเฉพาะกลางภาพ ซึ่งสามารถมองเห็นขอบด้านข้างของภาพได้ เช่น มองเห็นตัวคน ส่วนของใบหน้าเบลอมองเห็นไม่ชัด. ผู้ป่วยบางรายเกิดการเสื่อมของจอประสาทตาขึ้นอย่างช้าๆ จนแทบไม่ทันสังเกตเห็น ขณะที่บางรายอาจเกิดการเสื่อมของจอประสาทตาอย่างรวดเร็ว โรคนี้มักพบในผู้สูงอายุตั้งแต่อ่ายุ 50 ปีขึ้นไป ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  สายตาสั้นเกิดจากอะไรQ อยากเรียนถามว่าสายตาสั้นเกิดจากอะไร การใช้สายตามากๆทำให้สายตาสั้นหรือไม่ และการใส่แว่นจะป้องกันไม่ให้สายตาสั้นมากขึ้นได้จริงหรือไม่.นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์A ปัจจัยที่มีผลกำหนดให้มนุษย์เรามีสายตาปกติ สายตาสั้น ยาว หรือเอียง เกิดจากความสมดุลระหว่างความโค้งของกระจกตาดำ เลนส์ตา และความยาวของลูกตา. ...
 • วารสารคลินิก 284 สิงหาคม 2551
  การรักษาการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ควรเริ่มตั้งแต่อธิบายเรื่องโรคนี้ ให้ผู้ป่วยและคนในครอบครัวผู้ป่วยเข้าใจ และแนะนำให้ผู้ป่วยดูแลตนเองให้เหมาะสม เช่น พยายามรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยออกกำลังกายสม่ำเสมอ, รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่, นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และรักษาสุขภาพจิตให้สดชื่น แจ่มใส เพราะถ้ามีอาการเครียด กังวล ...
 • วารสารคลินิก 284 สิงหาคม 2551
  เมื่อถามถึงความต้องการของคนทุกคนเกี่ยวกับสายตา คงไม่มีใครปฏิเสธว่าการมองเห็นที่ชัดเจนตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเวลาขับรถ ทำงาน หรืออ่านหนังสือโดยไม่ต้องใช้แว่นตาหรือคอนแท็กเลนส์นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ. ในอดีตเราต้องยอมรับในความผิดปกติของตาที่เป็น มาตั้งแต่กำเนิด หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้. แต่ในปัจจุบัน ...