คุยสุขภาพ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

  • วารสารคลินิก 238 กันยายน 2547
    คุณหมอ Ludmerer ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับแพทยศาสตร์ศึกษาในสหรัฐอเมริกา1 ผมอ่านแล้วก็อดตั้งคำถามไม่ได้ว่า เนื้อเรื่องในบทความนี้สะท้อนความเป็นจริงเกี่ยวกับแพทยศาสตร์ศึกษาในประเทศไทยสักเพียงใด.นับเป็นเวลากว่าร้อยปีแล้วที่ไทยได้ก้าวตามรอยเท้าแพทยศาสตร์ศึกษาในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ครั้งเกิดโรงเรียนแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราชโดยการสนับสนุนอย่างสำคัญจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ...
  • วารสารคลินิก 123 มีนาคม 2538
    test