คุยสุขภาพ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 297 กันยายน 2552
  ในการมองปัญหาผู้ป่วยแบบองค์รวมที่เชื่อมโยงมิติทางกาย-จิต-สังคม (bio-psycho-social) เข้าด้วยกันนั้น ในแง่ปฏิบัติมีการเสนอให้ใช้สมการง่ายๆ ดังนี้ ตัวอย่างผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง หรือร้ายแรง (เช่น เอดส์ มะเร็ง ไตวายระยะท้าย อัมพาต ผู้พิการ เป็นต้น) นอกจากมีความทุกข์ทางกายแล้ว ยังมีความทุกข์ใจมหันต์ (กลัว กังวล โกรธแค้น ซึมเศร้า มีปมด้อย ไร้ศักดิ์ศรี คิดฆ่าตัวตาย) เกิดความทุกข์ทางสังคม ...
 • วารสารคลินิก 297 กันยายน 2552
  Q.อยากทราบข้อมูลของคอนแท็กเลนส์ตาโต หรือ big eye ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับแกนนำชมรมจิตอาสา โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา ชมรมนี้ก่อตั้งมาได้ 2 ปีกว่าหลังจากนายแพทย์สุวัฒน์  วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพากลับจากดูงานมูลนิธิฉือจี้ ไต้หวัน ได้นำเรื่องราวที่นั่นมาเผยแพร่ และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่หันมาทำงานจิตอาสา. สมาชิกประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานที่สมัครใจเข้าร่วม เช่น เจ้าหน้าที่ห้องบัตร ห้องครัว ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  รายที่ 1 เด็กหญิง อายุ 3 ปี 3 เดือน มารดาสังเกตพบผื่นที่มือ ขา ท้อง (ภาพที่ 1) มา 2 เดือน การทายาสตีรอยด์ คือ เดอร์โมเวทครีม แล้วไม่ดีขึ้น. การตรวจร่างกายพบ ปื้นวงกลมสีแดงอ่อนขอบนูนแข็งเท่ายางลบ หลายตำแหน่งกระจัดกระจายบริเวณมือ, แขน, ขา และลำตัว. ผลการตรวจทางจุลพยาธิชิ้นเนื้อพบ lymphocytes แทรกอยู่รอบหลอดเลือดและ interstitium ร่วมกับการสะสมของสาร mucin ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  (Kimford J et al. Cognitive function at 3 years od age after fetal exposure to antiepileptic drugs. N Eng L Med 2009;360:1597-1605)การศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าลูกในครรภ์แม่ ที่กินยากันชักคณะตั้งครรภ์ (ด้วยขนาดยาต่ำ ที่ไม่ทำให้เกิดความผิดปกติทางกายแต่กำเนิดต่อเด็ก) ซึ่งการวิจัยนั้นพบว่ายามีผลเสียต่อสติปัญญาและพฤติกรรมของลูกที่เกิดมา ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  (Christopher M. O'Connor et al. Efficacy and Safety of Exercise Training in Patients With Chronic Heart  Failure, Efficacy and Safety of Exercise Training in  Patients With Chronic Heart Failure JAMA 2009;301:1439-50. และ Kathryn E. Flynn et al. Effects of Exercise Training on Health Status in Patients With Chronic Heart Failure, HF-ACTION Randomized Controlled Trial JAMA ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  Q :   อยากเรียนถามว่าการตรวจสีโดยแพทย์ทั่วไปควรใช้การตรวจวิธีใด ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  Q  :  ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  ถาม  :   ผู้ป่วยเด็กอายุ 2-3 ปี มีอาการไข้ น้ำมูก ไอ แล้วท้องเสีย ถ่ายเหลว 4-5 ครั้งต่อวัน. มารดาบอกว่าอุจจาระเหม็นคาวมาก ไม่อาเจียน คำว่าเหม็นคาวมาก มีความหมายโน้มเอียงไปทาง viral gastroenteritis หรือ bacterial gastroenteritis ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  ถาม  :  เด็กแรกเกิด (newborn แรกเกิด-4 สัปดาห์) และเด็กทารก (infant) (4 สัปดาห์-เริ่มยืนได้หรือ 12 เดือน หรือ 24 เดือน) ถ้ามีอาการจามน้ำมูกใส คัดจมูก จะทำการรักษาอย่างไรในแต่ละกลุ่มอายุยา antihistamine เช่น cetirizine จะใช้ได้หรือไม่ ขนาดยาเท่าไรยา decongestant เช่น pseudoephedrine จะใช้ได้หรือไม่ ...