คุยสุขภาพ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 287 พฤศจิกายน 2551
  ถามการใช้ยา sulperazone จำเป็นต้องให้วิตามินเค ร่วมด้วยทุกครั้งหรือไม่ ตอบยา sulperazone เป็นยาปฏิชีวนะ ประกอบ  ด้วยยา 2 ชนิด คือ cefoperazone และ sulbactam อย่างละ 1 กรัม เนื่องจากโครงสร้างของ cefoperazone จะไปรบกวนการสร้างวิตามินเคของผู้ป่วย ส่งผลให้เกิด hypoprothrombinemia และอาจเพิ่มความเสี่ยงของเลือดออกมากกว่าปกติถึงแม้ว่าจะมีโอกาสไม่มากก็ตาม.ในกรณีที่พบว่าผู้ป่วยเกิดอาการ ...
 • วารสารคลินิก 287 พฤศจิกายน 2551
  วิธีการดูแลผู้ป่วยให้ "ตายดี" สำหรับประเทศไทยประเทศไทยมี "ต้นทุนทางสังคม" ที่ดีมากถึงดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลกสำหรับการดูแลผู้ป่วย ให้ " ตายดี" เช่น1. พลเมืองไทยส่วนใหญ่ (>90%) นับถือพุทธศาสนาที่พร่ำสอนให้เราเห็นว่าการ"เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย" เป็นของธรรมดาและเป็นธรรมชาติ เพราะสรรพสิ่งจะต้องเปลี่ยนแปลง (อนิจจัง) ขัดแย้งเป็นทุกข์ (ทุกขัง) และพึ่งพิงกัน ...
 • วารสารคลินิก 287 พฤศจิกายน 2551
  รายที่ 1ผู้ป่วยอายุ 48 ปี สังเกตพบผื่นตามร่างกาย  เกิดซ้ำรอยเดิมหลายครั้งและในครั้งหลังๆ พบว่ามี ผื่นใหม่ๆ เกิดขึ้นด้วย. ก่อนมีอาการจะรู้สึกคันบริเวณที่จะเป็นผื่น ต่อมามีรอยแดงและเปลี่ยนเป็นสีม่วงอมแดงและลงท้ายด้วยสีเทาดำ รอยดำนี้เป็นอยู่นานนับปี บางครั้งรอยเดิมยังไม่หายก็มีรอยใหม่ขึ้นซ้ำที่เดิม. ผู้ป่วยไม่แน่ใจว่าผื่นสัมพันธ์กับอะไร. การตรวจร่างกายพบปื้น (patches) และผื่นราบ ...
 • วารสารคลินิก 287 พฤศจิกายน 2551
  Hay AD, et al. Paracetamol plus ibuprofen for the  treatment of fever in children (PITCH) : randomized controlled trial. BMJ 2008; 337:a1302.ภาวะไข้ส่วนใหญ่เป็นการตอบสนองของร่างกาย ต่อการติดเชื้อ แม้ว่าการลดไข้จะไม่ได้รักษาโรคโดยตรง แต่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะการชักจากไข้ในเด็ก. ยาลดไข้ที่มีการใช้กันแพร่หลายคือ paracetamol และ ibuprofen ...
 • วารสารคลินิก 287 พฤศจิกายน 2551
  Holman RR, et al. 10-year follow-up of intensive glucose control in type 2 diabetes. NEJM 2008; 359 :1577-89.UKPDS เป็นการศึกษาการดูแลรักษาผู้ป่วย เบาหวานระยะยาว เมื่อ ปี พ.ศ. 2541 มีรายงานผลระยะแรกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่คุมน้ำตาลในเลือดอย่างเข้มงวด (HbA1C < 6.5) มีอัตราเกิดภาวะแทรกซ้อน (โดยเฉพาะ microvascular diseases) ต่ำกว่ากลุ่มที่มีไม่เข้มงวด อย่างชัดเจนใน 2 ปีแรกของการรักษา. ...
 • วารสารคลินิก 287 พฤศจิกายน 2551
  http://emergency.cdc.gov/agent/melamine/chinafood.aspเมื่อเร็วๆ นี้ มีข่าวสำคัญเกี่ยวกับการปนเปื้อนของสารเมลามีนในนมผงที่ใช้เลี้ยงทารก ทำให้เกิดการเจ็บป่วยและตายเป็นจำนวนมาก. ผู้เขียนได้พยายามหาเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นโดยตรงสำหรับสารดังกล่าวพบว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้กล่าวถึงพิษของเมลามีนโดยตรง จึงนำเว็บไซต์ฉุกเฉินของ CDC ...
 • วารสารคลินิก 287 พฤศจิกายน 2551
  Q  :  อยากเรียนว่าแนวทางการประเมินว่าเด็กเล็กๆ มองเห็นเป็นปกติหรือไม่ ...
 • วารสารคลินิก 287 พฤศจิกายน 2551
  Q  :  ...
 • วารสารคลินิก 287 พฤศจิกายน 2551
  ถาม  :   มะเร็งปากมดลูกเกิดจากเชื้อเอชพีวี 100% หรือไม่ และไม่ได้เกิดจากเชื้อเอชพีวีมีหรือไม่ ...
 • วารสารคลินิก 287 พฤศจิกายน 2551
  ถาม  :   อยากทราบว่าไวรัสตับอักเสบชนิดใดบ้างที่ติดต่อทางน้ำลาย และไวรัสตับอักเสบชนิดใดบ้างที่ติดต่อทางสารคัดหลั่ง. ...