คุยสุขภาพ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 286 ตุลาคม 2551
  ในวารสารคลินิกสองเดือนที่ผ่านมา เราคุยกันถึงคนไข้กลุ่ม somatization หรือคนไข้ ที่มาหาด้วยอาการหลายๆ ระบบกันไปแล้ว. ในเดือนนี้เราจะมาคุยกันถึงคนไข้อีกกลุ่มหนึ่ง ที่พบมากที่แผนกผู้ป่วยนอก คนไข้กลุ่มนี้มักมาหาคุณหมอด้วยอาการปวดๆ เมื่อยๆ บางคนปวดมาก บางคนปวดน้อย ตรวจรักษาให้ยาเท่าไรก็ไม่หายสักที ละเหี่ยใจกันไปทั้งคนไข้และหมอ.เมืองไทยเรามีคนไข้กลุ่มนี้เยอะครับ ...
 • วารสารคลินิก 286 ตุลาคม 2551
  วันที่ 6 ธันวาคม 2550 ศาลจังหวัดทุ่งสงได้มีคำพิพากษาจำคุกแพทย์โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 3 ปี โดยไม่รอลงอาญา จากการฉีดยาเข้าช่องไขสันหลังผู้ป่วยเพื่อระงับความรู้สึกในการเตรียมผ่าตัดไส้ติ่ง แล้วผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมาอีก 16 วัน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291 ที่บัญญัติว่า ผู้ใดกระทำโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ...
 • วารสารคลินิก 286 ตุลาคม 2551
  ต้นกำเนิดองค์ความรู้ทางการแพทย์นั้นเริ่มจากความพยายามรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มีการลองผิด ลองถูก บันทึกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ต่อมาได้ผนวกกับหลักเกณฑ์การคิดค้นทดลองทางวิทยาศาสตร์ ในยุคแรกนั้นมีลักษณะของการตั้งรับรักษาโรคที่เห็นได้ชัดเป็นหลักด้วยการพัฒนาทักษะทางการแพทย์ คือ เห็นโรค รู้จักโรค และรู้วิธีรักษาโรค. ต่อมาเมื่อองค์ความรู้ขยายทั้งในด้านกว้างและลึก เราเริ่มเข้าใจพยาธิกำเนิดโรค ...
 • วารสารคลินิก 286 ตุลาคม 2551
  Q จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมA ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้อาจแสดงอาการแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละคน โดยส่วนใหญ่จะมีอาการตามัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงกลางภาพ มีความลำบากในการอ่านหนังสือหรือทำงานละเอียดและต้องใช้แสงมากๆ อาจเห็นภาพบิดเบี้ยว (distortion) ในโรคจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียก. ความผิดปกติในการมองเห็นตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรค อาจยากต่อการสังเกตโดยเฉพาะถ้าตาอีกข้างหนึ่งยังมองเห็นได้ดี. ...
 • วารสารคลินิก 286 ตุลาคม 2551
  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรง พระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 1900 ที่เมืองนนทบุรี มีพระนามเดิมว่า "สังวาล" ...
 • วารสารคลินิก 286 ตุลาคม 2551
  อยากทราบแนวทางประเมินผู้ป่วยตาบอดQ อยากเรียนว่าแนวทางการประเมินเพื่อให้คำแนะนำผู้ป่วยตาบอด ว่าจะมีโอกาสรักษาให้กลับมามองเห็นได้หรือไม่อย่างไร และสามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างไร.นพ.วุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์A โดยทั่วไป ถ้าตาข้างที่บอดนั้นไม่สามารถมองเห็นได้แม้แต่แสงสว่างแล้ว มักไม่สามารถรักษาให้กลับมามองเห็นได้ แต่ต้องเป็นการตรวจที่ถูกวิธี กล่าวคือใช้บริเวณฝ่ามือปิดที่ตาอีกข้าง ...
 • วารสารคลินิก 286 ตุลาคม 2551
  ถาม การให้ยา amitriptyline และ fluoxetine ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า มีข้อแตกต่างอย่างไร และต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไร.สมาชิกเก่าตอบ ความแตกต่างของยา 2 ขนานอยู่ที่อาการข้างเคียง ความปลอดภัย และการปรับขนาดยา.- ยา amitriptyline เป็นยาแก้ซึมเศร้า กลุ่ม tricyclic อาการข้างเคียงที่พบบ่อยได้แก่ ง่วงซึม ตาพร่ามัว ท้องผูก มี postural hypotension และทำให้มี PR และ QRS interval ยาวขึ้น ...
 • วารสารคลินิก 286 ตุลาคม 2551
  พิการ คือ ความอัปยศ ความพ่ายแพ้ ความอ่อนแอ ความสิ้นหวัง ฯลฯ.....นั่นคือ เจตคติที่สังคมส่วนใหญ่ในโลกอาจมองผู้พิการ ผลที่ตามมาคือ ในสังคมเช่นนั้น ผู้พิการจึงถูกทอดทิ้งให้อยู่โดยลำพัง อยู่อย่างไร้ศักดิ์ศรี และจมปลักอยู่กับความทุกข์กายใจจนลมหายใจสุดท้าย.ในทางตรงกันข้าม ยังมีคนอีกมากมายในโลกที่ปฏิเสธทัศนะเช่นนั้น ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  "อาชีพแพทย์นั้นมีเกียรติ แพทย์ที่ดีจะไม่ร่ำรวยแต่ไม่อดตาย ถ้าใครอยากร่ำรวย ก็ควรเป็นอย่างอื่นไม่ใช่แพทย์"พระราชดำรัวของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (1829-1929)ประโยคนี้สมเด็จพระบิดาทรงพระราชทานแก่บัณฑิตแพทย์รุ่นปี ค.ศ. 1929 (ปีที่พระองค์สิ้นพระชนม์) พระองค์ทรงฝากข้อคิดเตือนใจไว้ว่าอาชีพแพทย์นั้น เป็นอาชีพที่มีเกียรติ ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  ในระยะนี้ผมมีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานหลายแห่งที่หารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมทั้งระบบบริการสาธารณสุขและกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน เช่น สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กำลังดำเนินการร่างธรรมนูญสุขภาพเพื่อวางเป็นกรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาสุขภาพสำหรับคนไทยใน 5-10 ปีข้างหน้า โดยแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นหลายชุดซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ...