คุยสุขภาพ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  ช่วงต้นปี 2551 มีข่าวการเสียชีวิตของแรงงานชาวพม่าจำนวนกว่า 50 คน ที่หลบหนีเข้าประเทศไทยมาทางจังหวัดระนอง โดยสาเหตุเกิดจากการขาดอากาศหายใจ เนื่องจากอยู่รวมกันในรถตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่ไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศ เหตุการณ์นี้และอีกหลายเหตุการณ์ที่ทำให้แรงงานต่างชาติเสียชีวิต เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า แม้ในภาพรวมจะมีความพยายาม ขององค์กรพัฒนาเอกชนและกระทรวงแรงงานที่จะ "จัดระเบียบ" ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  เมื่อคุณหมอพบว่าคนไข้ที่มีหามีอาการทางร่างกายหลายระบบ ตรวจทาง ห้องปฏิบัติการแล้วไม่พบอะไรผิดปกติเลย แถมก่อนหน้านี้ คนไข้ตระเวณหาหมอ ไปรักษามาแล้วหลายที่ คนไข้กลุ่มนี้เรียกว่า คนไข้ somatization ซึ่งจัดเป็นกลุ่มคนไข้ที่ดูแลยาก ต้องอาศัยทักษะหลายด้านมาใช้ร่วมกัน โดยเฉพาะทักษะเรื่องของการสื่อสารกับคนไข้ นับเป็นสิ่งสำคัญที่สุด.การดูแลคนไข้ somatization มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ1. ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  "ภาพหนึ่งภาพอาจมีความหมายมากกว่าอักษรนับร้อยนับพันคำ การเรียนรู้จากภาพจริงเกี่ยวกับผู้ป่วย คือที่มาของ " ปริศนาคลินิก" ซึ่งบรรจุเนื้อหาอันเป็นปริศนาที่เลือกสรรอย่างบรรจงจากวิทยากรเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์ พ.บ. กลุ่มงานไบโอเอ็นจิเนียริ่ง สถาบันโรคผิวหนัง ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  ความเจ็บปวดเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่มาใช้บริการในห้องฉุกเฉิน โดยมีความสำคัญถือเป็นสัญญาณชีพที่ 6 รองลงมาจากการวัดสัญญาณชีพอื่นๆ ได้แก่ ชีพจร ความดันเลือด อัตราการหายใจ อุณหภูมิของร่างกายและความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด ซึ่งต้องได้รับการตรวจวัด และให้การรักษา จากการศึกษาในต่างประเทศพบว่า ผู้ป่วยที่มาใช้บริการห้องฉุกเฉินมักมีอาการ เจ็บปวดเป็นปัญหาสำคัญหรือปัญหาร่วมอยู่ด้วยเสมอถึงร้อยละ ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  เวลาของการใช้ทุนของแพทย์เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่สำคัญของชีวิตแพทย์... เป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการไปใช้ทุนในชนบทของนักศึกษาแพทย์ และเป็นกำลังใจแก่แพทย์จบใหม่ที่กำลังทำงานอย่างหนักในโรงพยาบาลชุมชนตอนเด็กๆ แม่ผมบอกถึงวิธีสอนสุนัขที่เลี้ยงไว้ว่า ถ้าจะสอนให้มันยืน เวลามันยืนได้ก็ให้อาหารมัน ถ้ามันถ่ายอุจจาระเรี่ยราด ก็ให้เอามันไปดมแล้วตีมัน ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 48 ปี ได้เริ่มรับการรักษามะเร็งรังไข่ ด้วยวิธีการผ่าตัดและเคมีบำบัดสูตรผสม (paclitaxel และ carboplatin). ในระหว่างเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการขาด้านซ้ายบวมแดงและมีอาการปวด จึงถูกวินิจฉัยว่าเป็น deep vein thrombosis (DVT) และได้รับการรักษาด้วยยากลุ่ม low molecular weight heparin ฉีดเข้าใต้ผิวหนังเป็นเวลา 2 วัน ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด (warfarin 3 ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  ช่วงชีวิต (อายุขัย)สิ่งมีชีวิตต่างๆ ย่อมมีช่วงเวลาแห่งการมีชีวิตอยู่ (ช่วงชีวิต อายุ อายุขัย) ที่แตกต่างกัน บางชนิดมีช่วงชีวิตที่สั้นมาก (เป็นชั่วโมงหรือเป็นวัน) บางชนิดมีอายุยืนเป็นร้อยปีพันปี เช่น ต้น Norway Spruce (ซึ่งเป็นต้นสนชนิดหนึ่งที่ใช้ประดับเป็นต้นคริสต์มาส) ต้นหนึ่งในประเทศสวีเดน มีอายุประมาณ 9,550 ปี (เก่าแก่ที่สุดในโลก).มนุษย์เราแต่ละเผ่าพันธุ์ แต่ละสายเลือด แต่ละสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  Q โรคจอประสาทตาเสื่อมคืออะไรA โรคที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นที่จุดรับภาพของจอประสาทตา โรคนี้ทำให้สูญเสียการมองเห็นโดยเฉพาะกลางภาพ ซึ่งสามารถมองเห็นขอบด้านข้างของภาพได้ เช่น มองเห็นตัวคน ส่วนของใบหน้าเบลอมองเห็นไม่ชัด. ผู้ป่วยบางรายเกิดการเสื่อมของจอประสาทตาขึ้นอย่างช้าๆ จนแทบไม่ทันสังเกตเห็น ขณะที่บางรายอาจเกิดการเสื่อมของจอประสาทตาอย่างรวดเร็ว โรคนี้มักพบในผู้สูงอายุตั้งแต่อ่ายุ 50 ปีขึ้นไป ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน แพทย์และพยาบาลมักประสบปัญหาหนึ่งเสมอ นั่นคือ การที่ผู้ป่วยมารับการรักษาบ่อยๆ ณ ห้องฉุกเฉิน. แพทย์ต้องมองหาสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยต้องมารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินบ่อย ทั้งนี้บางครั้งสาเหตุอาจเป็นจากการรักษาที่ไม่มีประสิทธิภาพได้แก่ ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่อง ผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามแนวทางการรักษาของแพทย์ประจำตัว หรืออาจมีปัจจัยอื่นๆ ซ่อนเร้นอยู่ ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  http://toolkit.cfpc.caเวชปฏิบัติครอบครัวเป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศ วารสารฉบับนี้จึงขอแนะนำเว็บไซต์ที่มีชุดเครื่องมือบริการปฐมภูมิซึ่งเป็นหลักของเวช-ปฏิบัติครอบครัวประการหนึ่งมาเสนอให้ท่านสมาชิกได้ประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ.  ...