ถามตอบปัญหาสุขภาพ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 297 กันยายน 2552
  Q.อยากทราบข้อมูลของคอนแท็กเลนส์ตาโต หรือ big eye ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  รายที่ 1 เด็กหญิง อายุ 3 ปี 3 เดือน มารดาสังเกตพบผื่นที่มือ ขา ท้อง (ภาพที่ 1) มา 2 เดือน การทายาสตีรอยด์ คือ เดอร์โมเวทครีม แล้วไม่ดีขึ้น. การตรวจร่างกายพบ ปื้นวงกลมสีแดงอ่อนขอบนูนแข็งเท่ายางลบ หลายตำแหน่งกระจัดกระจายบริเวณมือ, แขน, ขา และลำตัว. ผลการตรวจทางจุลพยาธิชิ้นเนื้อพบ lymphocytes แทรกอยู่รอบหลอดเลือดและ interstitium ร่วมกับการสะสมของสาร mucin ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  Q :   อยากเรียนถามว่าการตรวจสีโดยแพทย์ทั่วไปควรใช้การตรวจวิธีใด ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  Q  :  ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  ถาม  :   ผู้ป่วยเด็กอายุ 2-3 ปี มีอาการไข้ น้ำมูก ไอ แล้วท้องเสีย ถ่ายเหลว 4-5 ครั้งต่อวัน. มารดาบอกว่าอุจจาระเหม็นคาวมาก ไม่อาเจียน คำว่าเหม็นคาวมาก มีความหมายโน้มเอียงไปทาง viral gastroenteritis หรือ bacterial gastroenteritis ...
 • วารสารคลินิก 293 พฤษภาคม 2552
  ถาม  :   ขอทราบแนวทางปฏิบัติสำหรับ neonatal juandice ในปัจจุบันเนื่องจากมีเด็กตัวเหลืองจำนวนมากแต่เครื่อง photo theraphy มีไม่เพียงพอ ...
 • วารสารคลินิก 293 พฤษภาคม 2552
  Q  :  อยากทราบการ approach ...
 • วารสารคลินิก 293 พฤษภาคม 2552
  Q :   อยากเรียนถามว่าปัจจุบันการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคต้อหิน ...
 • วารสารคลินิก 293 พฤษภาคม 2552
  รายที่ 1หญิงอายุ 45 ปี เป็นโรคผิวหนัง pemphigus vulgaris มาปีกว่า รักษาโดยกินยา prednisolone แต่อาการไม่ดีขึ้น จึงได้รับการรักษาด้วย endoxan มา 2 เดือน. การติดตามผลเลือดเมื่อ 5 วันก่อนพบผลดังนี้ Hct 20%, WBC 100 เซลล์/มม.3, PMN 10%, L 90%, Platelet 40,000 มม.3 ผู้ป่วยจึงได้หยุดยา endoxan. 2 วันก่อนผู้ป่วยมีอาการไข้สูง และสังเกตพบผื่นที่ต้นขาซ้าย โดยเริ่มจากตุ่มแดงแล้วขนาดใหญ่ขึ้นภายใน 1 วัน. ...
 • วารสารคลินิก 292 เมษายน 2552
  รายที่ 1ชายอายุ 36 ปี มาด้วยไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 6 วัน มีเสมหะและน้ำมูกใส ไอมาก ไม่หอบเหนื่อย และตาแดงทั้ง 2 ข้าง. 2 วันก่อน ผู้ป่วยมีผื่นแดงไม่คัน เริ่มขึ้นที่หน้าผากก่อน แล้วลามลงมาที่ลำตัวแขนและขาในเวลา 2 วัน. การตรวจร่างกายพบว่ามี conjunctivitis, generalized maculopapular rash (ภาพที่ 1) และรอยโรคภายในกระพุ้งแก้มข้างขวา (ภาพที่ 2).คำถาม1. ลักษณะที่พบในภาพที่ 2 ...