คุยกับผู้อ่าน

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 244 สิงหาคม 2542
  สุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิต สุขภาพทางสังคม สุขภาพทางจิตวิญญาณการเห็นช้างทั้งตัวดีกว่าตาบอดคลำช้าง ที่รู้เป็นส่วนๆ การทำอะไรเฉพาะส่วนก็เหมือนรถยนต์ที่มีส่วนประกอบไม่ครบ ซึ่งวิ่งไม่ได้ หรือวิ่งแบบตุ๊กกะฉึก การทำอะไรๆจึงควรมองส่วนประกอบให้ครบและเห็นความเป็นทั้งหมด เรื่องสุขภาพก็เช่นเดียวกัน มีทั้งสุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิต สุขภาพทางสังคม และสุขภาพทางจิตวิญญาณ เป็นจตุรสุขภาพ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 243 กรกฎาคม 2542
  อาหารปนเปื้อนสารพิษจากเบลเยียมขณะที่เขียนคุยกับผู้อ่านนี้ เรื่องอาหารที่ผสม เนื้อ นม ไข่ จากเบลเยียม มีสารพิษไดออกซินปนเปื้อนกำลังเป็นข่าวที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) สั่งห้ามนำเข้าอาหารพวกช็อกโกแลต นม เนย จากเบลเยียม ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ และให้เก็บอาหารประเภทนี้ออกจากตลาด เพราะสารไดออกซินมีพิษมากทำให้เป็นมะเร็งได้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 242 มิถุนายน 2542
  สหกรณ์เลมอนฟาร์มพัฒนาเมื่อเร็วๆนี้มีการก่อตั้งสหกรณ์เลมอนฟาร์มพัฒนาเพื่อเป็นกลไกการเชื่อมต่อระหว่างผู้บริโภคในเมืองกับชุมชนเกษตรกรในชนบทกุญแจที่จะไขไปสู่ความยั่งยืนคือการเชื่อมโยงทุกวันนี้อะไรๆดูจะขาดหรือแยกจากกัน เช่น กายกับใจแยกกัน มนุษย์กับธรรมชาติแยกกัน เมืองกับชนบทแยกกัน คนกับคนแยกกัน การศึกษากับชีวิตแยกกัน เศรษฐกิจกับศีลธรรมแยกกัน ฯลฯ เมื่อแยกกันก็วิกฤติ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 241 พฤษภาคม 2542
  ๗๒ พรรษา ราชประชาสมาสัย ขจัดไข้เลือดออกเมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามในนามของกระทรวงสาธารณสุขว่า ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๗๒ พรรษา ทรงอยากให้กระทรวงสาธารณสุขทำอะไรถวาย ทรงมีพระราชดำรัสตอบว่า "ควบคุมไข้เลือดออก"แม้ว่าเราจะรู้สาเหตุว่า ไข้เลือดออกเกิดจากได้รับไวรัสเดงกิว โดยมียุงลายเป็นพาหะ การควบคุมโรคนี้ก็ยังไม่ได้ผล ดังจะเห็นได้ว่าปีไหนที่โรคนี้ระบาด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 240 เมษายน 2542
  การอ่านหนังสือ(ที่ดี) มีประโยชน์อย่างน้อย ๗ ประการ ดังนี้๑. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่ลูก ถ้าพ่อแม่อ่านนิทานให้ลูกฟังจนเป็นนิสัย และสร้างความสุขอันล้นเหลือให้ลูก เด็กร้อยทั้งร้อยชอบฟังนิทาน ๒. สร้างพลังจินตนาการ ผู้ที่อ่านมากจะมีพลังของจินตนาการมาก พลังจินตนาการนำไปสู่ความจริง ความดี และความงาม ๓. สร้างพลังความรู้ ใครอ่านมากมีความรู้มาก ชาติที่ขาดพลังความรู้พัฒนาไม่ได้๔. ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 239 มีนาคม 2542
  เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) จัดงาน “ข้าวกล้อง เบอร์ ๕” อันเป็นเรื่องข้าวกล้องกับการประหยัดพลังงาน ผู้คนอาจจะงงว่า กฟผ. มีหน้าที่ผลิตไฟฟ้าแล้วไปเกี่ยวอะไรกับข้าวกล้องด้วย ที่เป็นอย่างนั้น เพราะเราคิดแยกส่วนเสียจนเคย คือ คิดแบบแยกเป็นส่วนๆ ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกัน แต่สัจธรรมคือ สรรพสิ่งทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 238 กุมภาพันธ์ 2542
  เราบริโภคทุกวันแต่ไม่ได้ทำบุญทุกวัน บางทีปีหนึ่ง จะทำสักครั้งสองครั้ง ถ้าบริโภคอย่างที่เป็นการ ได้บุญด้วยเราก็จะทำบุญด้วยทุกครั้งที่เราบริโภค ขณะนี้มีความตื่นตัวเรื่องข้าวกล้อง และ การบริโภคผักผลไม้กันมากขึ้น เพราะข้าวกล้อง และผักผลไม้ช่วยป้องกันโรคต่างๆ เช่น มะเร็ง โรคหัวใจ และโรคสมองเสื่อม เป็นต้น แต่ต้องเป็นอาหารปลอดสารพิษ ขณะนี้มีชุมชนที่ทำเกษตรผสมผสานผลิตอาหารปลอดสารพิษ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 237 มกราคม 2542
  ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ใครๆก็อยากให้ชีวิตตั้งแต่นี้ต่อไปมีความสุขสวัสดีการจะบรรลุสิ่งดีๆ ต้องเริ่มต้นด้วยจินตนาการเหนือจริง เจ้าชายสิทธัตถะทรงมีจินตนาการว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้ ซึ่งเป็นจินตนาการใหญ่มากและเหนือจริง เพราะความจริงขณะนั้นก็คือมนุษย์ต้องมีความทุกข์เป็นธรรมดา จะล่วงความทุกข์ไปได้อย่างไร ขณะที่ทรงมีจินตนาการอย่างนั้น ยังไม่ทรงมีความรู้ว่าทำอย่างไร ดังที่ไปทรงลองผิดลองถูกอยู่ถึง ๖ ปี ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 236 ธันวาคม 2541
  หมู่นี้ข่าวคนไทยฆ่าตัวตายถี่มากขึ้น แสดงถึงความบีบคั้นในชีวิตและสังคมที่เพิ่มมากขึ้น ปกติมนุษย์รักชีวิต ไม่มีใครอยากตายหรืออยากฆ่าตัวตาย นอกจากรู้สึกว่าความทุกข์ความบีบคั้นมันมากจนทนไม่ไหว มองไม่เห็นทางออกอย่างอื่น ความบีบคั้นมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน แต่เบื้องลึกที่สุดปัญหาอยู่ที่วิธีคิดของคนไทย ถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดก็แก้ไขอย่างอื่นไม่ได้ เพราะพฤติกรรมในสังคมเกิดจากวิธีคิด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 235 พฤศจิกายน 2541
  สัปดาห์ที่เขียนนี้มีเหตุการณ์ใหญ่ คือ ชาวบ้านจากสระแก้วชื่อนายชุ่ม ผูกคอตายหน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อ ประท้วงนายชวน นายกรัฐมนตรี สาเหตุที่มีความเดือดร้อน แล้วขอความช่วยเหลือจากนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ได้ รับการสนองตอบ เรื่องนี้น่าสลดสังเวชใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะมนุษย์นั้นรักชีวิตที่สุด ก่อนที่จะฆ่าตัวตายนั้น บุคคลย่อมมี ความทุกข์อย่างที่สุดจนรู้สึกว่าไม่มีทางออก เรียกว่ามีความบีบคั้นถึงที่สุด ในขณะที่โลก ...