การตั้งครรภ์ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 297 กันยายน 2552
  หญิงอายุ 30 ปีมาด้วยอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม ขณะที่เธอกำลังตั้งครรภ์โดยอายุครรภ์ประมาณ 24 สัปดาห์ เมื่อถึงโรงพยาบาลภายหลังเกิดเหตุไม่นานพบว่าผู้ป่วยมีอาการปวดท้องเล็กน้อยและยังคงรู้สึกว่าทารกในครรภ์ดิ้นดีอยู่.แรกรับตรวจพบว่าสัญญาณชีพปกติและผู้ป่วยมีอาการปวดทั่วท้องเล็กน้อย นอกจากนี้การวัดอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ก็เป็นปกติ. ...
 • วารสารคลินิก 292 เมษายน 2552
  ถาม  ;   ขอทราบแนวทางปฏิบัติสำหรับ neonatal juandice ในปัจจุบัน เนื่องจากมีเด็กตัวเหลืองจำนวนมาก แต่เครื่อง photo theraphy มีไม่เพียงพอ ...
 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  ถาม ปัจจุบันมีการรักษาโรคข้อกระดูกชนิด ติดแข็งให้หายขาดได้หรือไม่หรือมีวิธีบรรเทาให้ข้อติดกันช้าลงอย่างไรได้บ้างครับ.สมาชิกตอบ โรคข้อกระดูกชนิดติดแข็ง (ankylosing spondylitis) เป็นโรคในกลุ่มไขข้ออักเสบเรื้อรังชนิดแข็ง ซึ่งจะมีผลต่อข้อกระดูกหลังและข้อต่อกระดูกเชิงกราน เป็นโรคที่มีความสัมพันธ์กับยีนบางชนิด ดังนั้น จึงไม่หายขาด แต่โชคดีที่โรคดังกล่าวมีการดำเนินโรคจำกัด คือ ...
 • วารสารคลินิก 286 ตุลาคม 2551
  Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็น สัจจะ เพราะไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางการแพทย์ ความรู้ ความเชื่อ ณ วันนี้อาจได้การยอมรับ แต่ความรู้ใหม่ๆ ...
 • วารสารคลินิก 271 กรกฎาคม 2550
  ความหมายของวัยรุ่นตามความหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO1986a)1 หมายถึง วัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระร่างกายในลักษณะที่พร้อมจะมีเพศสัมพันธ์ได้ เป็นช่วงที่มีการพัฒนาทางด้านจิตใจจากเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่ต้องพึ่งพาพ่อแม่และผู้ปกครองไปสู่สภาวะที่ต้องรับผิดชอบ และพึ่งพาตนเอง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 10-19 ปี แบ่งละเอียดเป็นวัยรุ่นช่วงต้น 10/13-14/15 ปี วัยรุ่นช่วงกลาง ...
 • วารสารคลินิก 270 มิถุนายน 2550
  ไข้หวัดกับอาการหูอื้อQ อยากทราบทำไมบางครั้ง เมื่อเป็นหวัดจะมีอาการหูอื้อร่วมด้วยครับวรวิทย์ อึ้งภูริเสถียรA ในบางคนขณะที่กำลังเป็นหวัด คือ มีน้ำมูก คัดจมูก อาจจะมีอาการหูอื้อร่วมด้วย เนื่องจากท่อยูเตเชียนที่อยู่ระหว่างหูชั้นกลางกับบริเวณลำคอด้านหลังโพรงจมูกซึ่งมีหน้าที่ช่วยปรับความดันภายในหูชั้นกลางกับบรรยากาศภายนอก อาจเกิดทำงานผิดปกติทำให้เกิดอาการหูอื้อได้. อย่างไรก็ตามอาการ ...
 • วารสารคลินิก 269 พฤษภาคม 2550
  Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็นสัจจะ เพราะไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางการแพทย์ ความรู้ ความเชื่อ ณ วันนี้อาจได้การยอมรับ แต่ความรู้ใหม่ๆ ...
 • วารสารคลินิก 269 พฤษภาคม 2550
  มดลูกย้อยเพราะคลอดทางช่องคลอดจริงหรือไม่ Buchsbaum GM, et al. Pelvic organ prolapse in nulliparous women and their parous sisters. Obstet Gynecol December 2006;108:1388-93.แต่ละปีมีสตรี จำนวนไม่น้อยที่เข้ารับการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดเพราะอวัยวะในช่องเชิงกราน ย้อยลงช่องคลอด และมีความเชื่อว่าการคลอดลูกทางช่องคลอดเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่สุดของภาวะ ดังกล่าว ...
 • วารสารคลินิก 266 กุมภาพันธ์ 2550
  ออกผื่นในหญิงตั้งครรภ์ ถาม หญิงตั้งครรภ์มีอาการไข้ ออกผื่น สงสัยเป็นหัดเยอรมัน ควรให้การตรวจและรักษาอย่างไร. ตอบ อาการไข้ร่วมกับการออกผื่น ไม่จำเป็นต้องเกิดจากโรคหัดเยอรมันเท่านั้น แต่ยังอาจเกิดจากโรคอื่นๆ ได้อีกมากมาย. เชื้อที่สำคัญ ได้แก่ 1. Virus 1.1 Human immunodeficiency virus (HIV). 1.2 Cytomegalovirus. 1.3 Epstein-Barr virus. 1.4 Parvovirus B19. 1.5 Coxsackie virus. 1.6 ...
 • วารสารคลินิก 257 พฤษภาคม 2549
  ถาม  :  หญิงที่มาฝากครรภ์ ควรได้รับยาบำรุง ชนิดใดบ้าง เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ตัวอย่างเช่น ธาตุเหล็ก, แคลเซียม, กรดโฟลิก, วิตามินรวม ...