โรคตามระบบ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 280 เมษายน 2551
  "ภาพหนึ่งภาพอาจมีความหมายมากกว่าอักษรนับร้อยนับพันคำ การเรียนรู้จากภาพจริงเกี่ยวกับผู้ป่วย คือที่มาของ "ปริศนาคลินิก" ซึ่งบรรจุเนื้อหาอันเป็นปริศนาที่เลือกสรรอย่างบรรจงจากวิทยากรเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"จิโรจ สินธวานนท์ พ.บ.ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง, กรมการแพทย์ ...
 • วารสารคลินิก 280 เมษายน 2551
  เว็บไซต์วารสารคลินิกเปิดให้บริการแก่ทุกท่านที่สนใจในการส่งคำถามที่ท่านมี ข้อสงสัยเกี่ยวกับเวชปฏิบัติการใช้ยา และเรื่องราวที่น่าสนใจทางการแพทย์และ เวชปฏิบัติทุกสาขาทางอินเตอร์เน็ตปัญหาเวียนศีรษะQ อยากทราบแนวทางการวินิจฉัยแยกโรคผู้ป่วยที่มาด้วยเรื่องเวียนศีรษะวรวิทย์ อึ้งภูริเสถียรA ผู้ป่วยที่มาด้วยอาการเวียนศีรษะ จะแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ คือ1. Peripheral vestibular disorder  ซึ่งหมายถึง ...
 • วารสารคลินิก 279 มีนาคม 2551
  วิธีทางกายภาพที่ใช้รักษาโรคสิว (Physical Procedures for Treating Acne) นอกจากการใช้ยาทาและยาชนิดกินรักษาโรคสิวที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังมีวิธีทางกายภาพที่ใช้รักษาโรคสิวและรอยแผลเป็นจากสิว ดังนี้1. การลอกผิวหนังด้วยสารเคมี (chemical peels)เป็นเทคนิคที่นำมารักษาโรคสิวและรอยแผลเป็นสิวที่ใช้กันมาก สารเคมีที่ใช้ในการลอกผิวหนัง ได้แก่ กรดแอลฟาไฮดรอกซี (alpha hydroxy acid, AHA) ...
 • วารสารคลินิก 279 มีนาคม 2551
  อาชีวเวชศาสตร์ปริทัศน์ฉบับที่ผ่านมาได้กล่าวถึงความเจ็บป่วยจากการทำงานหลากหลาย ด้วยหวังให้ท่านผู้อ่านได้ตระหนักว่าความเจ็บป่วยเหล่านั้นอยู่ใกล้ตัวผู้ประกอบเวชปฏิบัติและไม่ยากนักที่จะค้นหาสาเหตุ เพื่อให้การดูแลรักษาอย่างถูกต้องให้กับผู้ป่วย รวมทั้งทำการป้องกันอาการเจ็บป่วยให้กับเพื่อนร่วมงานของผู้ป่วย.ไม่นานมานี้ ผู้เขียนได้รับฟังเรื่องราวจากแพทย์อาชีวเวชศาสตร์รุ่นน้อง 2 คนซึ่งทำหน้าที่เป็น ...
 • วารสารคลินิก 279 มีนาคม 2551
  อหิวาตกโรคเป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยท้องเสียอย่างรุนแรงจนขาดสารน้ำและถึงแก่ชีวิตได้ มีรายงานผู้ป่วย ตั้งแต่สมัย Hippocrates. สำหรับการระบาดในประเทศไทยมีหลักฐานจากพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ว่าเกิดอหิวาตกโรค เมื่อค.ศ. 1347 สมัยพระเจ้าอู่ทองจนถึงกับต้องย้ายเมืองหลวงจากอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีไปอยู่ที่อยุธยา หลังจากนั้นก็มีการระบาดเรื่อยมาเป็นพักๆ.Filippo ...
 • วารสารคลินิก 279 มีนาคม 2551
  เว็บไซต์วารสารคลินิกเปิดให้บริการแก่ทุกท่านที่สนใจในการส่งคำถามที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเวชปฏิบัติการใช้ยา และเรื่องราวที่น่าสนใจทางการแพทย์และเวชปฏิบัติทุกสาขาทางอินเตอร์เน็ตโรคต้อกระจกQ ผู้ป่วยที่มาด้วยปัญหาตามัว จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นจากโรคต้อกระจก และเมื่อผ่าตัดรักษาใส่เลนส์แก้วตาเทียมแล้ว จะใช้งานได้กี่ปีรัชดาภรณ์ ตันติมาลาA ตามัวอาจเกิดจากสาเหตุได้หลายโรค ซึ่งจากการถามประวัติตามัว ...
 • วารสารคลินิก 278 กุมภาพันธ์ 2551
  แพทย์ใช้ยาปฏิชีวนะชนิดกินรักษาโรคสิวอักเสบปานกลางจนถึงรุนแรงเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว (P. acnes) แต่ก็พบปัญหาเชื้อดื้อยาได้บ่อย เช่น เชื้อดื้อต่อยา erythromycin การใช้ยาปฏิชีวนะชนิดกินร่วมกับยาทา benzoyl peroxide อาจช่วยลดปัญหาเชื้อดื้อยาได้. อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการกินยาต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน อาจมีผลเสียต่อร่างกายได้ จึงควรเลือกใช้ยาชนิดกินเฉพาะในรายที่มีข้อบ่งชี้. ...
 • วารสารคลินิก 278 กุมภาพันธ์ 2551
  "ภาพหนึ่งภาพอาจมีความหมายมากกว่าอักษรนับร้อยนับพันคำ การเรียนรู้จากภาพจริงเกี่ยวกับผู้ป่วย คือที่มาของ "ปริศนาคลินิก" ซึ่งบรรจุเนื้อหาอันเป็นปริศนาที่เลือกสรรอย่างบรรจงจากวิทยากรเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"สมนึก สังฆานุภาพ พ.บ.รองศาสตราจารย์, หน่วยโรคติดเชื้อ, ภาควิชาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลรายที่ 1หญิงอายุ 42 ปี ...
 • วารสารคลินิก 278 กุมภาพันธ์ 2551
  ก้อนที่ต่อมน้ำลายQ ในผู้ป่วยเด็กที่มาด้วยอาการบวมหรือมีก้อนที่ต่อมน้ำลาย มีแนวทางการวินิจฉัยอย่างไรวรวิทย์ อึ้งภูริเสถียรA โรคของต่อมน้ำลายในเด็กพบได้แต่ไม่บ่อยมากนัก ส่วนใหญ่มักเป็นที่ parotid หรือ submandibular gland โดยกลุ่มโรคใหญ่ๆ ที่ต้องนึกถึง คือ inflammatory, neoplasm และ congenital.ในผู้ป่วยเด็ก ส่วนใหญ่โรคของต่อมน้ำลาย จะเป็น inflammatory disease ต่างจากในผู้ใหญ่ ...
 • วารสารคลินิก 277 มกราคม 2551
  ตอนที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคสิวและยาทารักษาโรคสิว ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคสิว สิวจัดเป็นโรคของต่อมไขมัน (sebaceous gland) ของผิวหนังที่พบบ่อยที่สุดในเวชปฏิบัติ สถิติของสถาบันโรคผิวหนังแสดงว่า สิวเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์เป็นอันดับ 2 ของผู้ป่วยทั้งหมด เป็นชายร้อยละ 33, หญิงร้อยละ 67 สิวมักปรากฏอาการในหญิงอายุช่วง 14-17 ปี, และในชายช่วงอายุ 16-19 ปี ...