โรคตามระบบ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 239 พฤศจิกายน 2547
  ทีมงานพื้นที่กำลังวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพให้ละเอียดมากขึ้น เพื่อให้สามารถวางแนวทางการดำเนินการต่อไปทั้งนี้ จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับการปรับสภาพเตาเพื่อลดควันพิษรวมทั้งการทำความเข้าใจกับชาวบ้านด้านความเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยยกตัวอย่างกรณีเหตุการณ์ด้านความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาหลายแห่ง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลกระทบจากความต้องการพลังงานและภาคอุตสาหกรรม. ...
 • วารสารคลินิก 239 พฤศจิกายน 2547
  ถาม  :  เส้นเลือดขอดคืออะไรตอบ  :  หมายถึง ผนังของเส้นเลือดดำที่อยู่ในชั้นพื้นผิว (superficial) เสียความยืดหยุ่นจนทำให้ผนังของเส้นเลือดมีการยืดขยายออกอย่างไม่เป็นระเบียบเกิดเป็นเส้นเลือดที่พองขยายตัวคดเคี้ยวขึ้น. ดังที่พบในผู้ป่วยทั่วไปโดยส่วนใหญ่ มักจะเกิดตามบริเวณขามากกว่าที่ส่วนอื่นของร่างกาย. ถาม  :   มีสาเหตุจากอะไรได้บ้างตอบ  ...
 • วารสารคลินิก 239 พฤศจิกายน 2547
  ถาม  :  เราจะแยกตาแดงที่เกิดจากเยื่อบุตาอักเสบ (conjunctivitis) กระจกตาถลอก ...
 • วารสารคลินิก 238 ตุลาคม 2547
   รายที่ 1ชายอายุ 50 ปี สังเกตพบผื่นนูนเป็นวงขนาดต่างๆ กันตามตัวมาประมาณ 1 ปี. การตรวจร่างกาย พบ flat-topped nodule ซึ่งขยายกว้างออกเป็นวง ตรงกลางผื่นมีผิวปกติ รอยโรคอยู่ที่บริเวณอก หลัง แขน (ภาพที่ 1) และขา ไม่มีอาการคัน หรือเจ็บ. ...
 • วารสารคลินิก 238 ตุลาคม 2547
  ถาม  :  อยากเรียนถามว่ามีเด็กมีปัญหาทางสายตา ต้องการการวัดสายตาเพื่อตัดแว่นตา ...
 • วารสารคลินิก 238 ตุลาคม 2547
  ถาม :   เป็นแพทย์โรงพยาบาลชุมชน ผ่าตัดผู้ป่วยที่สงสัยไส้ติ่งอักเสบแล้วพบว่าไส้ติ่งปกติ ควรจะตัดไส้ติ่งหรือไม่ หรือทำยังไงต่อดีคะ. ...
 • วารสารคลินิก 238 ตุลาคม 2547
  ผลข้างเคียงข้อแทรกซ้อนที่รุนแรงที่สุดคือ teratogenicity  พบว่าลักษณะผลข้างเคียงของ systemic retinoids (ตารางที่ 2) คล้ายคลึงกับลักษณะพิษของวิตามินเอ หรือกลุ่มอาการ hypervitaminosis A อาจแบ่งผล ข้างเคียง (type I) และลักษณะพิษทาง systemic (type II) ดังตารางที่ 3. พิษเฉียบพลันของ retinoid รวม ถึงรอยโรคทาง mucocutaneous (ในผู้ป่วยส่วนใหญ่) และความผิดปกติทางห้องปฏิบัติการ (พบได้น้อยกว่า ...
 • วารสารคลินิก 237 กันยายน 2547
  ถาม  :  การผ่าตัดแก้ปัญหาสายตาเป็นการผ่าตัดส่วนใดของตา.ตอบ  :  การแก้ปัญหาสายตาผิดปกติ คือ สายตาสั้น (myopia) สายตายาว(hyperopia) หรือสายตาเอียง (astigmatism) นอกจากการใช้แว่นตาและคอนแทคเลนส์แล้ว ปัจจุบันมีการผ่าตัดหลายแบบเพื่อแก้ปัญหาสายตา ทั้งการผ่าตัดที่เลนส์แก้วตา (phacorefractive surgery) หรือการผ่าตัดที่กระจกตาดำ (kerato-refractive surgery) ...
 • วารสารคลินิก 237 กันยายน 2547
  (Ram FS, et al. Hospital at home for patients with acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease : systematic review of evidence. BMJ published July 2004.) ในประเทศอังกฤษ ผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease, COPD) เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลปีละเกือบแสนรายด้วยอาการรุนแรงเฉียบพลัน. ช่วงเวลาอยู่โรงพยาบาลแต่ละครั้งเฉลี่ย 11 วัน ...