ยาและวิธีใช้ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 290 กุมภาพันธ์ 2552
  ถาม  : ทำไมยาเม็ดบางอย่างไม่สามารถบดให้กับผู้ป่วยได้ ตอบ  :  ยาในรูปแบบเม็ดนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด1. ยาออกฤทธิ์เนิ่น (sustained  release) เช่น ชื่อยาที่มีคำต่อท้ายว่า CR, MR, SR, XL ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อปลดปล่อยตัวยาช้าๆ และต่อเนื่อง. ตัวอย่างเช่น Adalat CR, Diamicron MR, Klacid MR, Neulin SR, Xatral XL  ...
 • วารสารคลินิก 289 มกราคม 2552
  Q  :   การวินิจฉัยทาง pathology ทำอย่างไรA  :  GIST ส่วนใหญ่จะมีลักษณะทาง histology 3 แบบ คือ161. Spindle cells เป็นส่วนใหญ่ (เป็นลักษณะที่พบบ่อยที่สุด).2. Epithelioid cells เป็นส่วนใหญ่.3. ผสมกันทั้ง spindle cells และ epithelioid ...
 • วารสารคลินิก 289 มกราคม 2552
  de Jong YP, Uil SM, Grotjohan HP, et al. Oral or IV prednisolone in the treatment of COPD exacerbations : a randomized, controlled, double-blind study. Chest 2007; 132:1741-7. ผู้ป่วย COPD ทีมีอาการหอบเหนื่อยรุนแรง ต้องเข้านอนรักษาในโรงพยาบาล การให้ยา systematic steroid ช่วยลดความทรมานของผู้ป่วยได้รวดเร็ว สามารถกลับบ้านเร็วและลดอัตราการเป็นซ้ำ แม้ว่าข้อแนะนำในการรักษาให้ใช้ยา prednisolone ...
 • วารสารคลินิก 289 มกราคม 2552
  ถาม  :  ผู้ป่วยไปซื้อยากินเอง เดิมไม่เคยมีประวัติแพ้ยามาก่อน แต่ครั้งนี้เกิดแพ้ยาแบบรุนแรงแบบ Stevens-Johnson syndrome ผู้ป่วยมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่จำหน่ายยาหลายสิบล้านบาทแบบฟ้องแพทย์ได้หรือไม่ ผู้ที่จำหน่ายยาต้องรับผิดชอบแบบแพทย์หรือไม่ ...
 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  เมื่อกินวิตามินเอเข้าสู่ร่างกาย วิตามินเอจะไปสะสมที่ตับ และหากมีการสะสมของวิตามินเอสูง ก็อาจนำไปสู่ความผิดปกติที่เรียกว่าภาวะ hypervitaminosis A เนื่องจาก isotretinoin เป็น vitamin A (Retinol) analog. ดังนั้น อาการข้างเคียงจะคล้ายกับกลุ่มอาการ hypervitaminosis A ซึ่งอาการข้างเคียงที่ทั่วไป ได้แก่ ริมฝีปากอักเสบ (cheilitis) ผิวหนังแห้ง ผื่นคัน (pruritus) ตาแห้ง ตาอักเสบ (conjuctivitis) ...
 • วารสารคลินิก 287 พฤศจิกายน 2551
  ถาม หญิงโสดอายุ 20 ปี ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง nasopharynx ระยะที่ 4 มีอาการปวดระดับรุนแรงที่สะโพกเนื่องจากมีการกระจายของโรคมะเร็งไปที่กระดูก (pain score 10/10 จาก visual analog scale). ผู้ป่วยได้กินยาแก้ปวด tramadol (50 มก.) 1x4 pc ภายหลังจากที่ได้รับยา อาการปวดทุเลาลง(pain score ลดลงเหลือ 7/10) มีคำถามจากทีมรักษาว่าสามารถเพิ่มยา morphine ...
 • วารสารคลินิก 287 พฤศจิกายน 2551
  ถามการใช้ยา sulperazone จำเป็นต้องให้วิตามินเค ร่วมด้วยทุกครั้งหรือไม่ ตอบยา sulperazone เป็นยาปฏิชีวนะ ประกอบ  ด้วยยา 2 ชนิด คือ cefoperazone และ sulbactam อย่างละ 1 กรัม เนื่องจากโครงสร้างของ cefoperazone จะไปรบกวนการสร้างวิตามินเคของผู้ป่วย ส่งผลให้เกิด hypoprothrombinemia และอาจเพิ่มความเสี่ยงของเลือดออกมากกว่าปกติถึงแม้ว่าจะมีโอกาสไม่มากก็ตาม.ในกรณีที่พบว่าผู้ป่วยเกิดอาการ ...
 • วารสารคลินิก 286 ตุลาคม 2551
  ชายไทยคู่ อายุ 51 ปีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะสุดท้าย (Stage IV). ผู้ป่วยเคยได้รับการผ่าตัดลำไส้ใหญ่ (colectomy) ร่วมกับ jejunostomy. ต่อมาผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการปวดแบบตื้อๆบริเวณหน้าท้อง ตลอดเวลา ความรุนแรงระดับ 10 (visual analog scale). ผู้ป่วยได้รับยา morphine 15 มก. IV ทุก 4 ชั่วโมง (90 มก./วัน) ร่วมกับ pethidine 25 มก. IV สำหรับ breakthrough ...
 • วารสารคลินิก 286 ตุลาคม 2551
  ถาม การให้ยา amitriptyline และ fluoxetine ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า มีข้อแตกต่างอย่างไร และต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไร.สมาชิกเก่าตอบ ความแตกต่างของยา 2 ขนานอยู่ที่อาการข้างเคียง ความปลอดภัย และการปรับขนาดยา.- ยา amitriptyline เป็นยาแก้ซึมเศร้า กลุ่ม tricyclic อาการข้างเคียงที่พบบ่อยได้แก่ ง่วงซึม ตาพร่ามัว ท้องผูก มี postural hypotension และทำให้มี PR และ QRS interval ยาวขึ้น ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  บทนำยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สตีรอยด์ (Non-steroidal anti-inflammatory drugs : NSAIDs) เป็นยาที่ออกฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยการยับยั้งเอนไซม์ cyclo-oxygenase (COX) และเป็นยากลุ่มหนึ่งที่มีการใช้กันอย่างกว้างขวางเนื่องจากมีข้อบ่งใช้หลายชนิด. ยากลุ่มนี้มีหลายชนิด ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ COX แบบไม่เจาะจง ซึ่งเรียกว่ากลุ่ม traditional NSAIDs หรือ tNSAIDs ...