ยาและวิธีใช้ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 263 พฤศจิกายน 2549
   บทนำโรคเบาหวาน (diabetes mellitus) จัดเป็นปัญหาทางคลินิกที่สำคัญในกลุ่มโรคเรื้อรังซึ่งเกิดจากภาวะความไม่สมดุลของฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลกลูโคสในร่างกาย ทำให้ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลได้เต็มที่ น้ำตาลที่มีอยู่จึงเข้าไปสู่กระแสเลือดในระดับสูงกว่าปกติเป็นเวลานาน ...
 • วารสารคลินิก 262 ตุลาคม 2549
  บทนำการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในปัจจุบัน เช่น การรับประทานอาหารจานด่วน (fast food) อาหารที่มีไขมันสูงรวมถึงขาดการออกกำลังกาย ทำให้เกิดภาวะน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานหรือโรคอ้วน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆหลายชนิด เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานนั้นมีอุบัติการณ์ของการเกิดโรคเพิ่มสูงขึ้นทุกปี. จากข้อมูลทางสถิติขององค์การอนามัยโลก ...
 • วารสารคลินิก 258 มิถุนายน 2549
  บทนำภาวะแคลเซียมในเลือดสูง (hypercalcemia) เป็นความผิดปกติที่พบได้บ่อยประมาณร้อยละ 10-20 โดยทั่วไปพบว่า หลังจากภาวะแคลเซียมในเลือดสูง ผู้ป่วยมักจะเสียชีวิตในเวลาไม่เกิน 6 เดือน. การรักษาส่วนใหญ่จึงเป็น แบบประคับประคอง เพราะเมื่อผู้ป่วยมีภาวะแคลเซียมในเลือดสูงนั้นโรคมะเร็งมักอยู่ในระยะแพร่กระจายแล้ว. ปัจจุบันมียาหลายกลุ่มที่ใช้รักษาภาวะแคลเซียมในเลือดสูง ...
 • วารสารคลินิก 256 เมษายน 2549
  ปัจจุบันมีเภสัชกรกระจายอยู่ตามสถานบริการสุขภาพระดับต่างๆ รวมทั้งระดับอำเภอ (โรงพยาบาลชุมชน) และชุมชน (ร้านยาเภสัชกรชุมชน). ภาระหน้าที่หลักของเภสัชกรคือ การจัดหา และการกระจายยา แก่ผู้ป่วยและประชาชนอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยส่วนใหญ่จะทำงานร่วมกับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข.ภาพที่คนส่วนใหญ่เห็นก็คือ เภสัชกรวุ่นวายอยู่กับการจัดจ่ายยาแก่ผู้ป่วยที่ห้องยาของโรงพยาบาล. ...
 • วารสารคลินิก 256 เมษายน 2549
  ยากินคุมกำเนิดฉุกเฉินชนิดที่ใช้กันแพร่หลาย เป็นยาที่มีเฉพาะโปรเจสตินอย่างเดียว คือยา Levonorgestrel (LNG) ขนาด  750 มคก.ต่อเม็ด วิธีใช้ให้กินทันทีหลังร่วมเพศ 1 เม็ดอย่างช้าภายใน 72 ชั่วโมง และกินอีก 1 เม็ดใน 12 ชั่วโมงต่อมา จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ร้อยละ 85-88 ซึ่งหมายความว่าในสตรี 100 รายที่มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันในช่วงที่อาจตั้งครรภ์ได้ (fertile period) คือในช่วงกลางรอบเดือน ...
 • วารสารคลินิก 256 เมษายน 2549
  กันยายน ค.ศ. 2004 มีข่าวว่ายา Vioxxา (rofecoxib) ถูกถอนออกจากตลาดยา ประชาชนทั่วไปฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจ ประกอบกับเรื่องนี้มีประเด็นที่น่ารู้ผมจึงอยากเล่ารายละเอียดให้ฟัง.เมื่อปวดศีรษะหรือมีไข้ ทุกคนคงนึกถึงพาราเซตามอล (paracetamol) หรือไม่ก็แอสไพริน (aspirin). Aspirin นอกจากจะแก้ปวดและลดไข้แล้วยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ (anti-inflammation)  อีกด้วย ขณะที่ paracetamol ...
 • วารสารคลินิก 255 มีนาคม 2549
  ถาม  :    อยากเรียนถามวิธีการผสมยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้ง ...
 • วารสารคลินิก 254 กุมภาพันธ์ 2549
  ในทศวรรษที่ผ่านมาบริการสุขภาพให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วยมาก โดยเฉพาะเมื่อสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) กำหนดประเด็นต่างๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการที่ปลอดภัยในมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับกาญจนาภิเษก และเมื่อโรงพยาบาลทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการรับรองคุณภาพ และมีเป้าหมายที่จะเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวอย่างกว้างขวาง ...
 • วารสารคลินิก 238 ตุลาคม 2547
  Human Errorปัจจัยทางด้านพฤติกรรมการบริหารยาของผู้ป่วยสูงอายุเองก็มีส่วนสำคัญอย่างมากในการเกิด ผลข้างเคียงจากการใช้ยาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า 3 ปัจจัยแรกที่กล่าวไปแล้ว ดังต่อไปนี้1. การได้รับยาต่อเนื่องโดยไม่ได้พบแพทย์เนื่องจากข้อจำกัดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ. ทางด้านร่างกาย ได้แก่ การมีพยาธิสภาพหลายระบบทำให้การเคลื่อนไหวลำบาก เช่น osteoarthritis ของข้อต่างๆ congestive heart failure และ stroke ...
 • วารสารคลินิก 238 ตุลาคม 2547
  บทคัดย่อแผ่นยาติดผิวหนังเพื่อการคุมกำเนิด (transdermal contraceptive patch) มีตัวยาสำคัญ 2 ชนิด คือ norelgestromin และ ethinyl estradiol.แผ่นยานี้เตรียมขึ้นในระบบมาทริกซ์ ซึ่งจะปลดปล่อยตัวยาออกมาและดูดซึมผ่านผิวหนังได้สม่ำเสมอนาน 7-9 วัน. ผลการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแผ่นยาติดผิวหนังกับยาเม็ดคุมกำเนิด พบว่าการใช้แผ่นยาติดผิวหนังติดต่อกัน 3 ...