โรคติดเชื้อ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 266 กุมภาพันธ์ 2550
  "ภาพหนึ่งภาพอาจมีความหมายมากกว่าอักษรนับร้อยนับพันคำ การเรียนรู้จากภาพจริงเกี่ยวกับผู้ป่วย คือที่มาของ "ปริศนาคลินิก" ซึ่งบรรจุเนื้อหาอันเป็นปริศนาที่เลือกสรรอย่างบรรจงจากวิทยากรเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"จิโรจ สินธวานนท์ พ.บ.ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง, กรมการแพทย์, ...
 • วารสารคลินิก 266 กุมภาพันธ์ 2550
  การรักษาความดันเลือดสูง ถาม ผู้ป่วยชายอายุ 42 ปี พบว่ามีประวัติเป็นความดันเลือดสูงมา 2 ปี ได้กินยา HCTZ 1/2 x 1 pc และ atenolol (50 มก.) 1/2 x 1 pc มาตลอด. ความดันเลือดควบคุมได้ดี (<140/90 มม.ปรอท) มาตรวจสุขภาพประจำปีพบผลเลือดมีความผิดปกติดังนี้ (อื่นๆ ปกติ)  1. Uric â 9.1 มก./ดล. 2. SGOT 58 U/L, SGPT 82 U/L. ผู้ป่วยไม่ดื่มสุรา ไม่ได้กินยาอย่างอื่นประจำ ไม่มีอาการปวดข้อ ...
 • วารสารคลินิก 266 กุมภาพันธ์ 2550
  www.chikungunya.ca  สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า สุขภาพของคนไทยในปี พ.ศ. 2550 โรคติดต่อที่ต้องจับตาเป็นพิเศษยังเป็นหลายโรคที่พบระบาดในปี พ.ศ. 2549 และมีแนวโน้มจะพบการระบาดรุนแรงขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย โรคไข้หวัดใหญ่พันธุ์ใหม่ หรือไข้หวัดนก โรคมือเท้าปาก โรคเชื้อคลอสตริเดียม โบทูลินัม ...
 • วารสารคลินิก 266 กุมภาพันธ์ 2550
  นอกจากเสี่ยงต่อการเสียชีวิต การติดเชื้อ methicillin-resistant staphylo- coccus (MRSA) ยังเป็นภาระทางการเงินสูงหลายหมื่นดอลลาร์สหรัฐในผู้ป่วยแต่ละราย. แต่ละปีในประเทศสหรัฐอเมริกา การติดเชื้อ MRSA คร่าชีวิตคนอเมริกัน 13,000 คน โดยที่ร้อยละ 64 ของการติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นชนิด MRSA ข้ามไปฝั่งยุโรปตัวเลขชนิดนี้ในโรงพยาบาลของประเทศเนเธอร์แลนด์ต่ำกว่าร้อยละ 1.ทำไมจึงมีความแตกต่างกันมากถึงเพียงนั้น ...
 • วารสารคลินิก 265 มกราคม 2550
  หลังจากที่มีการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (highly active antiretroviral therapy, HAART) กันอย่างกว้างขวาง ทำให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีลดลงอย่างมาก ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวขึ้น ส่งผลให้พบผลข้างเคียงของการรักษาในระยะยาวบ่อยขึ้น โดยเฉพาะความผิดปกติทางเมตาบอลิก เช่น โคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ไรด์ที่สูงขึ้น ซึ่งสัมพันธ์กับโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นเดียวกับประชากรทั่วไป. ...
 • วารสารคลินิก 265 มกราคม 2550
  "ถ้าคุณอยากเข้าใจสิ่งต่างๆ ในวันนี้ คุณต้องค้นหาอดีตของมัน"Pearl Buck กล่าวไว้ว่า "ถ้าคุณอยากเข้าใจสิ่งต่างๆ ในวันนี้ คุณต้องค้นหาอดีตของมัน" ประวัติศาสตร์มีเพียงหนึ่งเดียว แต่บันทึกทางประวัติศาสตร์นั้นมีเยอะ บางอย่างก็ไม่ตรงกัน ความพยายามรวบรวมจากหลายแหล่ง เพื่อหาข้อสรุปช่วยให้เราเข้าใกล้ "หนึ่งเดียว" นั้นมากขึ้นไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เป็นโรคที่พบมานานแล้ว ...
 • วารสารคลินิก 265 มกราคม 2550
  http://lapublichealth.org/ACD/MRSA.htmMRSA ในชุมชนCommunity-Associated Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (CAMRSA) ในยุคของ emerging & re-emerging infectious diseases มักจะมีโรคติดเชื้อใหม่ หรือกลับมาใหม่เป็นระยะ. ...
 • วารสารคลินิก 259 กรกฎาคม 2549
  ในปี พ.ศ. 2523 กองระบาดวิทยาได้รับรายงานโดยโทรสารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีว่ามีการระบาดของโรคผิวหนังเป็นแผล ในชาวบ้านจำนวนมาก ขอให้ส่งนักระบาดวิทยาไปช่วยสอบสวนหาสาเหตุของโรค และแนะนำวิธีการควบคุม/ป้องกันการระบาดของโรค. ความจริงแล้วก่อนหน้านั้น 1 เดือน ได้มีการสอบสวนการระบาดของโรคแผลที่มีลักษณะเรื้อรังแล้วครั้งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐม ชาวบ้านเรียกแผลชนิดนี้ว่า " แผลปากหมู " ...
 • วารสารคลินิก 257 พฤษภาคม 2549
  นักวิจัยพบสมุนไพรเห็ดหลินจือช่วยลดอาการไข่ขาวรั่วในปัสสาวะของผู้ป่วยโรคไตได้ หนทางใหม่ในการเยียวยารักษาป้องกันผู้ป่วย เข้าสู่ภาวะไตวาย เชื่อไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยไม่ทุกข์ทรมาน ยังเป็นการลดภาระการรักษา.โรคไตเรื้อรังเนฟโฟรสิสชนิด focal segmental sclerosis คือกลุ่มผู้ป่วยโรคไตที่มีอาการบวมโดยพบมีภาวะไข่ขาวรั่วในปัสสาวะออกมามากเกินปริมาณที่มีการกำหนดไว้คือมากกว่าประมาณ 3.5 กรัม/วัน ...