โรคติดเชื้อ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 269 พฤษภาคม 2550
  ทั่วโลกมีคนที่เสียชีวิตจากมาลาเรียประมาณ 1 ล้านคนต่อปีผมยังเล่าให้ฟัง แล้ววัณโรคที่คร่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 2 ล้านคนต่อปี ...
 • วารสารคลินิก 269 พฤษภาคม 2550
  ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคติดเชื้อเอชไอวีในเยาวชนและวัยรุ่นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยมาตลอด. ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้เชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังคงแพร่ระบาดอยู่ คือการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อโดยไม่มีการป้องกัน โดยเฉพาะวัยรุ่น อายุระหว่าง 15-24 ปี จัดว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงมากที่สุด. ...
 • วารสารคลินิก 269 พฤษภาคม 2550
  "From my experience reflects 1 case, case after case reflects 2 cases, from our case series reflects 3 cases."Framingham studyมาดูกันว่าวันนี้ผมเอาอะไรมาฝากทุกคน "จากประสบการณ์ของฉัน" หมายถึง 1 เคส "เคสแล้วเคสเล่า" หมายถึง 2 เคส "จากการศึกษาของพวกเรา" หมายถึง 3 เคส ประโยคนี้เป็นการเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการแพทย์ครับ ...
 • วารสารคลินิก 269 พฤษภาคม 2550
  "ภาพหนึ่งภาพอาจมีความหมายมากกว่าอักษรนับร้อยนับพันคำ การเรียนรู้จากภาพจริงเกี่ยวกับผู้ป่วย คือที่มาของ " ปริศนาคลินิก" ซึ่งบรรจุเนื้อหาอันเป็นปริศนาที่เลือกสรรอย่างบรรจงจากวิทยากรเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"สมนึก สังฆานุภาพ พ.บ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์, หน่วยโรคติดเชื้อ, ภาควิชาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ...
 • วารสารคลินิก 269 พฤษภาคม 2550
  ถาม ผู้ป่วยเด็กอายุ 2-3 ปี มีอาการไข้ ต่อมามีผื่นแบบ morbilliform ทั้งตัว ภายหลังมีการลอกของผิวหนังตามมา ไข้ลดลงดี เด็กร่าเริงสบายดี จะแยกระหว่างการแพ้ยากับผื่นจากการติดเชื้อไวรัสได้อย่างไร. ผื่นจาก viral exanthem จะมีการลอกทั้งตัวได้หรือไม่ จะใช้ระยะเวลาที่ใช้ยามาช่วยแยกจะได้หรือไม่ โดยถือหลักว่า ผื่นจากแพ้ยาถ้ามีการลอกของผิวหนังควรเป็นภายหลังได้รับยาไปแล้ว 2-3 สัปดาห์ขึ้นไป.ตอบ Viral ...
 • วารสารคลินิก 268 เมษายน 2550
  โรคติดต่อที่ยังคุกคามประเทศไทยอีกโรคที่สำคัญคือไข้จับสั่นหรือมาลาเรีย เรื่องราวของโรคนี้เป็นมาเป็นไปอย่างไร ผมจะเล่าให้ฟัง. โรคนี้พบมานานหลายพันปีแล้ว ชาวโรมันในอดีตก็เคยเป็นเหยื่อของมัน ส่วนใหญ่จะพบในพื้นที่อากาศร้อนชื้นทำให้เข้าใจกันว่าเกิดจากอากาศเสียจึงเรียกโรคนี้ว่า Malaria มาจากภาษาอิตาลี คือ Mal ที่แปลว่าเสีย กับ aria ที่แปลว่าอากาศ ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ที่เสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ 1 ...
 • วารสารคลินิก 266 มีนาคม 2550
  การป้อนยาเด็กQ อยากขอคำแนะนำวิธีในการป้อนยาเด็ก ให้เด็กยอมกินยาด้วยดีครับ.ศุภชัย กิจศิริไพบูลย์A ข้อแนะนำในการป้อนยาเด็ก แบ่งตามช่วงอายุคือ อายุแรกเกิดถึงอายุ 1 ปี. 1. ในการป้อนยาควรอุ้มเด็กไว้ในวงแขน เพื่อให้เด็กอยู่ในท่าที่สามารถกินยาได้ง่าย ระหว่างป้อนยาหากสามารถหาของเล่นที่เด็กชอบเพื่อผ่อนคลายอารมณ์เด็กจะดีมาก.2. ใช้หลอดหยดยา หรือกระบอกฉีดยาพลาสติก (syringe) โดยค่อยๆ ...
 • วารสารคลินิก 267 มีนาคม 2550
  พอพูดเรื่องเด็กๆ ก็ชักจะติดลมเลยขออีกสักเรื่องนะครับ ครั้งที่แล้วผมพูดถึง Sabin ว่าเป็นผู้ที่แยกเชื้อ DEN 1 สำเร็จ แต่ที่จริงแล้วโรคที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขานั้นคือโรคโปลิโอ เขาทำอะไรไว้หรือครับ ผมจะเล่าให้ฟัง. ก่อนอื่นต้องขออธิบายบางอย่างก่อนนะครับ ไขสันหลังของคนเราถ้าตัดในแนวขวางจะเห็นว่ามันประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนสีขาวและส่วนสีเทา ...
 • วารสารคลินิก 266 กุมภาพันธ์ 2550
  วันนี้มาฟังเรื่องของเด็กๆ ดูบ้าง เมื่อพูดถึงเด็กโรคแรกที่ผมนึกถึงก็คือโรคไข้เดงกี่ ประชาชนทั่วไปฟังแล้วคงจะงงว่ามันคือโรคอะไร? แต่พอฟังผมเล่าไปสักพักก็จะร้องอ๋อเอง.โรคนี้มีบันทึกครั้งแรกในปีค.ศ. 1779-1780 โดยระบาดในเขตร้อนของสามทวีปคือเอเชีย, แอฟริกา และอเมริกาเหนือ แต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร. ค.ศ. 1789 เกิดการระบาดใน Philadelphia ...
 • วารสารคลินิก 266 กุมภาพันธ์ 2550
  หญิงไทยคู่ อายุ 76 ปี ...