ดูแลสุขภาพ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 271 กรกฎาคม 2550
  Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็นสัจจะ เพราะไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางการแพทย์ ความรู้ ความเชื่อ ณ วันนี้อาจได้การยอมรับ แต่ความรู้ใหม่ๆ ...
 • วารสารคลินิก 271 กรกฎาคม 2550
  "คนตาบอดบางคนอยากไปดูหนัง คนอื่นได้ยินก็หัวเราะ นี่คือความรู้ของคนในสังคมที่ไม่รู้พอ เพราะเขาไม่มีความรู้พอและไม่มีประสบการณ์"Žคงไม่ใช่เรื่องแปลกหากเราท่านได้ยินเรื่องดังกล่าว แล้วแอบยิ้มหรือหัวเราะกับเรื่องราวที่ดูเหมือนชวนหัวนี้ เพราะมันไม่น่าเป็นไปได้ แต่กลับกันในอีกมุมหนึ่ง สิ่งที่เป็นไปไม่ได้อาจจะกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมา เนื่องจากอาจเป็นความจริงอีกด้านที่สังคมยังไม่รับรู้ ดังที่ ...
 • วารสารคลินิก 271 กรกฎาคม 2550
  Neuropathic pain หมายถึง อาการปวดแบบเรื้อรัง (chronic pain) ซึ่งหาสาเหตุของการเกิดไม่ได้ แตกต่างกับอาการปวดแบบเฉียบพลัน (acute pain) ที่หาสาเหตุได้ นอกจากนี้ระยะเวลาในการเป็นนั้นนานกว่า 3 เดือน แม้ว่าจะใช้ยาในการรักษาเป็นเพียงการบรรเทาแต่ไม่สามารถที่จะหายขาดได้ เนื่องจากใยประสาทรับความรู้สึกถูกทำลายโดยตรง หรือเกิด central sensitization ...
 • วารสารคลินิก 270 มิถุนายน 2550
  การผ่าตัดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency Ablation) หรือ RFA เป็นหนึ่งในวิธีการผ่าตัดโดยใช้ความร้อน (thermal ablation) เพื่อกำจัดหรือทำลายการทำงานของเนื้อเยื่อเป้าหมาย ในปัจจุบัน RFA กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุ่มยุโรปโดยเป็นทางเลือกหนึ่งในการกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็ง และในการแก้ไขภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ (cardiac ...
 • วารสารคลินิก 269 พฤษภาคม 2550
  Parkinsonism-plus syndromesParkinsonism-plus syndromes หรือ Atypical parkinsonian syndromes หรือที่เรียกกันว่า โรคพาร์กินสันเทียม หมายถึงกลุ่มโรคที่มีอาการพาร์กินโซนิซึม คล้ายโรคพาร์กินสัน หากแต่ว่าการดำเนินโรค หรือลักษณะทางพยาธิวิทยาต่างจากโรคพาร์กินสัน คำว่า "-plus" นั้นมีความสำคัญ ซึ่งบ่งถึงอาการเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากอาการพาร์กินโซนิซึม ซึ่งมักจะเป็นสิ่งที่แพทย์ควรสังเกต ตรวจหา ...
 • วารสารคลินิก 269 พฤษภาคม 2550
  ในกลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคที่หมดหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีอาการระยะสุดท้าย จะมีอาการที่พบบ่อยซึ่งก่อความทุกข์ทรมานให้ผู้ป่วยและญาติได้มาก คือ อาการคลื่นไส้อาเจียน ซึ่งพบบ่อยถึงร้อยละ 50-70 ...
 • วารสารคลินิก 269 พฤษภาคม 2550
      ภาพที่ 1. กลไกการทำงานของ RNA ...
 • วารสารคลินิก 269 พฤษภาคม 2550
  Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็นสัจจะ เพราะไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางการแพทย์ ความรู้ ความเชื่อ ณ วันนี้อาจได้การยอมรับ แต่ความรู้ใหม่ๆ ...
 • วารสารคลินิก 269 พฤษภาคม 2550
  มดลูกย้อยเพราะคลอดทางช่องคลอดจริงหรือไม่ Buchsbaum GM, et al. Pelvic organ prolapse in nulliparous women and their parous sisters. Obstet Gynecol December 2006;108:1388-93.แต่ละปีมีสตรี จำนวนไม่น้อยที่เข้ารับการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดเพราะอวัยวะในช่องเชิงกราน ย้อยลงช่องคลอด และมีความเชื่อว่าการคลอดลูกทางช่องคลอดเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่สุดของภาวะ ดังกล่าว ...
 • วารสารคลินิก 268 เมษายน 2550
  สารเอฟรีดีน  ...