กรณีศึกษา (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 266 กุมภาพันธ์ 2550
  ลุงสมาน ชายไทยอายุ 56 ปี มาพบคุณหมอวรวุฒิแต่เช้า ด้วยอาการเมื่อยๆ รู้สึกเหมือนไม่มีแรง. ยังไม่ทันจะได้ซักประวัติกันเลย คุณหมอวรวุฒิก็แทบจะวินิจฉัยได้แล้วว่าลุงสมานเป็นอะไร เพราะอาการที่เดินโซซัดโซเซของลุง กับกลิ่นเหล้าที่เหม็นคละคลุ้งที่โชยมา บอกให้รู้ว่าคุณลุงแกดื่มเหล้ามาจนได้ที่'เป็นยังไงล่ะลุง" คุณหมอเบือนหน้าหนี เพราะเริ่มจะรู้สึกเมาตามไปด้วย"ไม่มีแรงครับ" ...
 • วารสารคลินิก 266 กุมภาพันธ์ 2550
  บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่คุ้นชินกับการพบเห็นความตาย (death) แต่ไม่ค่อยชินกับกระบวนการตาย (dying process) การเรียนรู้ที่จะดูแลอาการที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการตายจึงเป็นเรื่องใหม่และท้าทายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์.คนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 90 เสียชีวิตแบบค่อยเป็นค่อยไป มีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ที่เสียชีวิตแบบกะทันหัน ผู้คนส่วนใหญ่จึงมักเคยมีประสบการณ์พบเห็นอาการของผู้ป่วย ในช่วงสุดท้ายของชีวิต ...
 • วารสารคลินิก 266 กุมภาพันธ์ 2550
  หญิงไทยคู่ อายุ 76 ปี ...
 • วารสารคลินิก 266 กุมภาพันธ์ 2550
  เนื่องจากคอลัมน์ "ถาม-ตอบเรื่องยา" เริ่มเปิดตัวเป็นครั้งแรก จึงอยากเสนอเรื่องมาตรฐานในการใช้ยาสำหรับบุคลากรสุขภาพซึ่ง มีบทบาทและหน้าที่ร่วมในกระบวนการรักษา.การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยการใช้ยา มีหลักการสำคัญเพื่อมุ่งเน้นให้ได้ผลการรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งหมายถึง การที่ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับยาที่เหมาะสมกับสภาวะของตนเอง ...
 • วารสารคลินิก 266 กุมภาพันธ์ 2550
  อาชีวเวชศาสตร์ปริทัศน์ฉบับต้อนรับวันขึ้นปีหมูใหม่ ได้นำเสนอประวัติการเจ็บป่วยของผู้ป่วยชายไทยคนหนึ่งซึ่งไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดแห่งหนึ่งด้วยอาการสำคัญ คือ ปวดท้องมากมาเป็นเวลา 1 วัน. สำหรับฉบับต้อนรับวันแห่งความรักปีหมูนี้ จะได้กล่าวถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยรายนี้ต่อไป.ความเดิมเวลาประมาณ 1.00 น. กลางเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ชายไทย อายุ 42 ปี ไปที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่ง ...
 • วารสารคลินิก 265 มกราคม 2550
  อาการปากแห้งแต่มีสารคัดหลั่งมากขึ้นในระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ เป็นกลุ่มอาการตรงกันข้ามที่เกิดร่วมกันได้บ่อยในผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งทำให้ญาติเป็นกังวลได้มาก เพราะผู้ป่วยส่งเสียงดังต่อเนื่อง แม้จะไม่รู้สึกตัวแล้วหรือไม่รู้สึกทุกข์ทรมานก็ตาม ทั้งอาการปากแห้งยังทำให้ญาติเข้าใจผิดว่า ผู้ป่วยกระหายน้ำมาก จึงเป็นภาพที่ให้ความรู้สึกว่า ผู้ป่วยไม่สุขสบาย การช่วยดูแลรักษาภาวะนี้ ...
 • วารสารคลินิก 265 มกราคม 2550
  สวัสดีปีกุนแด่ท่านผู้อ่านทุกท่าน ปีมหามงคลนี้ หวังว่าทุกท่านจะมีแรงกายและแรงใจทำงานรับใช้ชาติกันไปตามความถนัด เมื่อใดที่ท่านทำกิจที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมขอให้ "หมู" สมกับชื่อปี และขอให้ท่านมีสุขภาพที่ดี อย่างน้อยในระดับสุขภาพกายและสุขภาพจิตไปตลอดปีเช่นกัน.หลายครั้งที่ผู้เขียนได้แรงบันดาลใจหรือวัตถุดิบในการเขียนบทความจากน้องๆ แพทย์ประจำบ้าน1 ที่มาฝึกงาน ...
 • วารสารคลินิก 263 พฤศจิกายน 2549
  ตัวอย่างผู้ป่วย ชายไทยคู่อายุ 28 ปี อาชีพรับจ้างเย็บผ้าอยู่ในกรุงเทพฯ ภูมิลำเนาเดิมอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาด้วยไข้ร่วมกับหนาวสั่นเป็นๆ หายๆ มา 11 วัน ก่อนมานอนโรงพยาบาล มีไข้สูงหนาวสั่นวันละครั้ง เกือบทุกวัน. ปวดศีรษะและปวดกล้ามเนื้อเฉพาะเวลาที่มีไข้ กินยาพาราเซตามอลแล้วอาการไม่ดีขึ้นไอเล็กน้อย มีเสมหะขาวปริมาณเล็กน้อย ขับถ่ายปกติ ไม่ปวดท้อง.4 วันก่อนมานอนโรงพยาบาล มาตรวจที่คลินิกทั่วไป ...
 • วารสารคลินิก 262 ตุลาคม 2549
  รายที่ 1 ชายอายุ 50 ปี  ภูมิลำเนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีอาชีพเป็นทหารทำงานตามชายแดนภาคใต้ ผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยอาการไข้สูง 5 วัน ปวดศีรษะเล็กน้อย ไม่ไอหรือปวดท้อง. การตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติ ยกเว้นรอยโรคที่ผิวหนังบริเวณอัณฑะ (ภาพที่ 1).  ...
 • วารสารคลินิก 260 สิงหาคม 2549
  กรณีศึกษาหญิงอายุ 24 ปี ตั้งครรภ์แรก อายุครรภ์ 35 สัปดาห์ (คำนวณด้วย LMP และอัลตราซาวนด์) มาตรวจช่วงหัวค่ำที่โรงพยาบาลชุมชนเพราะเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด. แพทย์เวรประเมินแล้วพบว่ามดลูกบีบตัวถี่อาจจะคลอดก่อนกำหนดได้ จึงให้ terbutaline (Bricanyl ® ) หยอดเข้าเส้น เพื่อระงับการเจ็บครรภ์คลอด (ผลอัลตราซาวนด์ในช่วงฝากครรภ์เคยพบว่ามีภาวะรกเกาะต่ำแบบ placenta previa partialis). หลังจากให้ยาได้ประมาณ 2 ...