โรคและอาการ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  โรคเยื่อจมูกอักเสบฝ่อเป็นโรคที่เยื่อบุจมูกมีการเปลี่ยนแปลงจาก respiratory epithelium (pseudostratified columnar epithelium) เป็น cuboidal หรือ squamous epithelium ทำให้ secretion ในจมูกตกค้าง และแห้งเป็น crust เกาะติดอยู่บนเยื่อบุจมูก เมื่อสะสมกันมากขึ้น อาจอุดกั้นโพรงจมูก และทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้. โรคเยื่อจมูกอักเสบฝ่อแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ 1. Primary atrophic rhinitis or ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  สิ่งซึ่งหวังว่าผู้อ่าน "รู้ " แล้ว เกี่ยวกับ systemic hypertension1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความดันเลือดสูง 1.1 Hypertension (HT) ในที่นี้ คือ primary หรือ essential HT (ซึ่งจริงๆแล้วเป็นชื่อที่ไม่เหมาะ ควรเรียกว่าความดันสูงที่ไม่มีสาเหตุ หรือ non-secondary). ความดัน systolic ทำนายภาวะแทรกซ้อนได้ดีกว่า diastolic ในคนสูงอายุ เพราะค่าของ diastolic ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  อาการคันหูเป็นอาการที่พบได้บ่อย และเป็นที่น่ารำคาญแก่ผู้ที่มีอาการดังกล่าว อาการคันหูเกิดจากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักใช้ไม้พันสำลีปั่นหูชั้นนอก หรือใช้นิ้วแคะ, ขยี้ หรือปั่นรูหูเพื่อบรรเทาอาการคัน ซึ่งอาจทำให้ผิวหนังของหูชั้นนอกอักเสบมากขึ้น เกิดอาการคันมากขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนกลายเป็นหูชั้นนอกอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  ภาวะหัวใจเต้นเร็วคือ ภาวะที่มีอัตราการเต้นของหัวใจ >100 ครั้ง/นาที ถ้าเกิดร่วมกับสัญญาณชีพไม่คงที่แล้วก็ควรให้การรักษาด้วย cardioversion (การช็อกหัวใจแบบเจาะจง) ส่วนภาวะหัวใจเต้นเร็วที่มีสัญญาณชีพคงที่ ควรแยกว่าเป็น QRS ขนาดแคบหรือกว้างแล้วพิจารณาให้การรักษาตามนั้น I. สัญญาณชีพไม่คงที่  II. สัญญาณชีพคงที่  a. QRSขนาดแคบ (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.12 ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  Q  :   ไข้หวัดหมูคืออะไรA  :   ชื่อเรียกในปัจจุบันใช้คำว่า Influenza A (H1N1) หรืออาจเรียก Swine-Origin Influenza A (S-OIV) ถ้าแยกรายละเอียดของไข้หวัดใหญ่ จะแบ่งเป็น 3 สายพันธุ์ใหญ่ๆ คือ type A, B และ C โดย type C จะพบน้อยที่สุด ในวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยทั่วไปจะมีสายพันธุ์ A และ B. ในสายพันธุ์ A ยังแบ่งย่อยลงไปอีกเป็น subtype ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  ความหมายเจ็บ ในที่นี้หมายถึง อาการปวด เจ็บ จุก แน่น หนัก แสบ เสียว เสียด เหนื่อย อึดอัด หายใจไม่ออก หรือ อาการไม่สบาย (discomfort) อื่นๆ.อก ในที่นี้หมายถึง ส่วนของร่างกายตั้งแต่ส่วนต่อกับลำคอจนถึงชายโครงทั้ง 2 ข้าง และบริเวณข้างเคียง.ฉุกเฉิน ในที่นี้หมายถึง เกิดขึ้นเฉียบพลัน/กะทันหัน และ/หรือ ทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน ความพิการ และ/หรือ ความตายได้ ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  Q :   อยากเรียนถามว่าการตรวจสีโดยแพทย์ทั่วไปควรใช้การตรวจวิธีใด ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  ถาม  :  เด็กแรกเกิด (newborn แรกเกิด-4 สัปดาห์) และเด็กทารก (infant) (4 สัปดาห์-เริ่มยืนได้หรือ 12 เดือน หรือ 24 เดือน) ถ้ามีอาการจามน้ำมูกใส คัดจมูก จะทำการรักษาอย่างไรในแต่ละกลุ่มอายุยา antihistamine เช่น cetirizine จะใช้ได้หรือไม่ ขนาดยาเท่าไรยา decongestant เช่น pseudoephedrine จะใช้ได้หรือไม่ ...
 • วารสารคลินิก 293 พฤษภาคม 2552
  Q  :  น้ำตาเทียมมีประโยชน์สำหรับคนปกติหรือไม่A  :   น้ำตาเทียมที่มีวางขายอยู่มากมายหลายยี่ห้อในร้านขายยา เป็นยาหยอดตาประเภทหนึ่งซึ่งช่วย เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาของเรา ถ้าเปรียบเทียบ คงคล้ายน้ำมันหล่อลื่นซึ่งมีความสำคัญสำหรับเครื่องยนต์ ทุกชนิด รวมถึงดวงตาของมนุษย์ที่ต้องมีการกระพริบถึงนาทีละ 10-15 ครั้ง เพื่อให้น้ำหล่อเลี้ยงลูกตามาฉาบดวงตา. ...
 • วารสารคลินิก 293 พฤษภาคม 2552
  Q :   อยากเรียนถามว่าปัจจุบันการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคต้อหิน ...