โรคผิวหนัง (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 276 ธันวาคม 2550
  ถาม อันตรายจากการว่ายน้ำในสระน้ำที่มีมาตรฐานและไม่มีมาตรฐาน มีโรคอะไรบ้าง และมีวิธีป้องกันอย่างไร.หมอบ้านนอกตอบ โรคที่เกิดจาการว่ายน้ำในสระ หรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ1. ท้องร่วงจาก : Cryptosporidium เชื้อตายยากแม้ใส่น้ำยาคลอรีน ก็อยู่ได้เป็นวัน, E.coli, Giardia, Norovirus, Salmonella, Shigella, viral gastroenteritis.2. การติดเชื้อผิวหนัง หู ตา : หูดข้าวสุก (molluscum contagiosum), conjunctivitis ...
 • วารสารคลินิก 276 ธันวาคม 2550
  ถาม ผู้ป่วยหญิง ไปขัดหน้าด้วยสมุนไพร แล้วต่อมามี red papule แบบ acne eruption ขึ้นเต็มหน้า ควรจะรักษาแบบ contact dermatitis หรือ acne ผู้ป่วยบางคนจะมี red papule เป็นๆ หายๆ อยู่หลายเดือนกว่าจะหาย.  สมาชิก ตอบ ควรตรวจดูลักษณะของรอยโรคว่าเป็น acne vulgaris หรือ contact dermatitis โดยในสิวจะตรวจพบมี comedone เป็นลักษณะสำคัญ ถ้าเป็นสิว ให้การรักษาโดยยารักษาสิว เช่น benzoyl peroxide, ...
 • วารสารคลินิก 275 พฤศจิกายน 2550
  ถาม ผู้ป่วยมีอาการตกขาวน้ำใสๆ ไหลออกมา ไม่มีกลิ่น ไม่คัน ปวดหน่วงๆ ที่หัวหน่าว เป็นบ่อยๆ หลังมีเพศสัมพันธ์ ขอถามว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติที่อวัยวะใด ควรจ่ายยาหรือไม่ และแนะนำการรักษาอย่างไรหมอปราณีตอบ ตกขาวแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ตกขาวปกติ (physiologic leukorrhea) และตกขาวที่มีพยาธิสภาพ (pathologic leukorrhea) ซึ่งแยกจากกันโดย ลักษณะตกขาว, ช่วงเวลาที่ตกขาว และอาการร่วม ...
 • วารสารคลินิก 274 ตุลาคม 2550
  "ภาพหนึ่งภาพอาจมีความหมายมากกว่าอักษรนับร้อยนับพันคำ การเรียนรู้จากภาพจริงเกี่ยวกับผู้ป่วย คือที่มาของ " ปริศนาคลินิก" ซึ่งบรรจุเนื้อหาอันเป็นปริศนาที่เลือกสรรอย่างบรรจงจากวิทยากรเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"สมนึก สังฆานุภาพ พ.บ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์, หน่วยโรคติดเชื้อ, ภาควิชาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ...
 • วารสารคลินิก 273 กันยายน 2550
  "ภาพหนึ่งภาพอาจมีความหมายมากกว่าอักษรนับร้อยนับพันคำ การเรียนรู้จากภาพจริงเกี่ยวกับผู้ป่วย คือที่มาของ "ปริศนาคลินิก" ซึ่งบรรจุเนื้อหาอันเป็นปริศนาที่เลือกสรรอย่างบรรจงจากวิทยากรเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์ พ.บ. กลุ่มงานไบโอเอ็นจิเนียริ่ง สถาบันโรคผิวหนัง ...
 • วารสารคลินิก 273 กันยายน 2550
  ถาม ขอเรียนถามวิธีการรักษาผู้ป่วยเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจากการสูบบุหรี่.สมาชิกตอบ จุดมุ่งหมายที่สำคัญในการรักษาผู้ป่วย COPD ได้แก่ ทำให้อาการเหนื่อยดีขึ้น คงสภาพการทำงานของปอดหรือทำให้เสื่อมลงช้าที่สุด ออกกำลังได้ดีขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิต ป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อน ป้องกันและรักษาภาวะกำเริบเฉียบพลัน และลดอัตราการเสียชีวิต. การรักษาที่ดีที่สุด ได้ผลดีที่สุด ...
 • วารสารคลินิก 272 สิงหาคม 2550
  "ภาพหนึ่งภาพอาจมีความหมายมากกว่าอักษรนับร้อยนับพันคำ การเรียนรู้จากภาพจริงเกี่ยวกับผู้ป่วย คือที่มาของ "ปริศนาคลินิก" ซึ่งบรรจุเนื้อหาอันเป็นปริศนาที่เลือกสรรอย่างบรรจงจากวิทยากรเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"จิโรจ สินธวานนท์ พ.บ.ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขรายที่ 1หญิงไทยคู่อายุ 27 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดปทุมธานี ...
 • วารสารคลินิก 271 กรกฎาคม 2550
  "ภาพหนึ่งภาพอาจมีความหมายมากกว่าอักษรนับร้อยนับพันคำ การเรียนรู้จากภาพจริงเกี่ยวกับผู้ป่วย คือที่มาของ "ปริศนาคลินิก" ซึ่งบรรจุเนื้อหาอันเป็นปริศนาที่เลือกสรรอย่างบรรจงจากวิทยากรเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"จิโรจ สินธวานนท์ พ.บ.ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขรายที่ 1ชายไทยโสดอายุ 23 ปี ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอยุธยา อาชีพทำสวนส้มโอ ...
 • วารสารคลินิก 270 มิถุนายน 2550
  "ภาพหนึ่งภาพอาจมีความหมายมากกว่าอักษรนับร้อยนับพันคำ การเรียนรู้จากภาพจริงเกี่ยวกับผู้ป่วย คือที่มาของ "ปริศนาคลินิก" ซึ่งบรรจุเนื้อหาอันเป็นปริศนาที่เลือกสรรอย่างบรรจงจากวิทยากรเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์ พ.บ.กลุ่มงานไบโอเอ็นจิเนียริ่ง สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์รายที่ 1ผู้ป่วยเด็กอายุ 2 ปีมารดาสังเกตพบตุ่มบริเวณใบหน้าเมื่ออายุ 8 เดือน ...
 • วารสารคลินิก 269 พฤษภาคม 2550
  "ภาพหนึ่งภาพอาจมีความหมายมากกว่าอักษรนับร้อยนับพันคำ การเรียนรู้จากภาพจริงเกี่ยวกับผู้ป่วย คือที่มาของ " ปริศนาคลินิก" ซึ่งบรรจุเนื้อหาอันเป็นปริศนาที่เลือกสรรอย่างบรรจงจากวิทยากรเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"สมนึก สังฆานุภาพ พ.บ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์, หน่วยโรคติดเชื้อ, ภาควิชาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ...