โรคผิวหนัง (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 269 พฤษภาคม 2550
  ถาม ผู้ป่วยเด็กอายุ 2-3 ปี มีอาการไข้ ต่อมามีผื่นแบบ morbilliform ทั้งตัว ภายหลังมีการลอกของผิวหนังตามมา ไข้ลดลงดี เด็กร่าเริงสบายดี จะแยกระหว่างการแพ้ยากับผื่นจากการติดเชื้อไวรัสได้อย่างไร. ผื่นจาก viral exanthem จะมีการลอกทั้งตัวได้หรือไม่ จะใช้ระยะเวลาที่ใช้ยามาช่วยแยกจะได้หรือไม่ โดยถือหลักว่า ผื่นจากแพ้ยาถ้ามีการลอกของผิวหนังควรเป็นภายหลังได้รับยาไปแล้ว 2-3 สัปดาห์ขึ้นไป.ตอบ Viral ...
 • วารสารคลินิก 267 มีนาคม 2550
  "ภาพหนึ่งภาพอาจมีความหมายมากกว่าอักษรนับร้อยนับพันคำ การเรียนรู้จากภาพจริงเกี่ยวกับผู้ป่วย คือที่มาของ " ปริศนาคลินิก" ซึ่งบรรจุเนื้อหาอันเป็นปริศนาที่เลือกสรรอย่างบรรจงจากวิทยากรเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"จิโรจ สินธวานนท์ พ.บ.ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง, กรมการแพทย์, กระทรวงสาธารณสุขรายที่ 1ชายไทยคู่อายุ 49 ปี ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอุดรธานี ...
 • วารสารคลินิก 266 กุมภาพันธ์ 2550
  "ภาพหนึ่งภาพอาจมีความหมายมากกว่าอักษรนับร้อยนับพันคำ การเรียนรู้จากภาพจริงเกี่ยวกับผู้ป่วย คือที่มาของ "ปริศนาคลินิก" ซึ่งบรรจุเนื้อหาอันเป็นปริศนาที่เลือกสรรอย่างบรรจงจากวิทยากรเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"จิโรจ สินธวานนท์ พ.บ.ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง, กรมการแพทย์, ...
 • วารสารคลินิก 266 กุมภาพันธ์ 2550
  การรักษาความดันเลือดสูง ถาม ผู้ป่วยชายอายุ 42 ปี พบว่ามีประวัติเป็นความดันเลือดสูงมา 2 ปี ได้กินยา HCTZ 1/2 x 1 pc และ atenolol (50 มก.) 1/2 x 1 pc มาตลอด. ความดันเลือดควบคุมได้ดี (<140/90 มม.ปรอท) มาตรวจสุขภาพประจำปีพบผลเลือดมีความผิดปกติดังนี้ (อื่นๆ ปกติ)  1. Uric â 9.1 มก./ดล. 2. SGOT 58 U/L, SGPT 82 U/L. ผู้ป่วยไม่ดื่มสุรา ไม่ได้กินยาอย่างอื่นประจำ ไม่มีอาการปวดข้อ ...
 • วารสารคลินิก 265 มกราคม 2550
  รอยโรคผื่นแดงจิโรจ สินธวานนท์ พ.บ.ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง, กรมการแพทย์, ...
 • วารสารคลินิก 259 กรกฎาคม 2549
  ในปี พ.ศ. 2523 กองระบาดวิทยาได้รับรายงานโดยโทรสารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีว่ามีการระบาดของโรคผิวหนังเป็นแผล ในชาวบ้านจำนวนมาก ขอให้ส่งนักระบาดวิทยาไปช่วยสอบสวนหาสาเหตุของโรค และแนะนำวิธีการควบคุม/ป้องกันการระบาดของโรค. ความจริงแล้วก่อนหน้านั้น 1 เดือน ได้มีการสอบสวนการระบาดของโรคแผลที่มีลักษณะเรื้อรังแล้วครั้งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐม ชาวบ้านเรียกแผลชนิดนี้ว่า " แผลปากหมู " ...
 • วารสารคลินิก 257 พฤษภาคม 2549
  ถาม  :  ...
 • วารสารคลินิก 256 เมษายน 2549
  ปีใหม่ไทยฉบับปีจอนี้ ร้อนระอุเป็น 2 เท่า ด้วยทั้งแสงอาทิตย์และอุณหภูมิทางการเมือง. อย่างไรก็ตามเชื่อว่าน้ำอบและดินสอพองที่ประพรมให้กันในวันสงกรานต์จะช่วยสร้างความชุ่มฉ่ำให้ความรู้สึกดีต่อกันแบบ " วันวานยังหวานอยู่"  ได้กลับคืนมาสู่สังคมไทย.ยืนยันว่าดีหลังจากเริ่มเขียนบทความเกี่ยวกับการรายงานโรค "จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม" มาระยะหนึ่ง ...
 • วารสารคลินิก 238 ตุลาคม 2547
   รายที่ 1ชายอายุ 50 ปี สังเกตพบผื่นนูนเป็นวงขนาดต่างๆ กันตามตัวมาประมาณ 1 ปี. การตรวจร่างกาย พบ flat-topped nodule ซึ่งขยายกว้างออกเป็นวง ตรงกลางผื่นมีผิวปกติ รอยโรคอยู่ที่บริเวณอก หลัง แขน (ภาพที่ 1) และขา ไม่มีอาการคัน หรือเจ็บ. ...
 • วารสารคลินิก 238 ตุลาคม 2547
  ผลข้างเคียงข้อแทรกซ้อนที่รุนแรงที่สุดคือ teratogenicity  พบว่าลักษณะผลข้างเคียงของ systemic retinoids (ตารางที่ 2) คล้ายคลึงกับลักษณะพิษของวิตามินเอ หรือกลุ่มอาการ hypervitaminosis A อาจแบ่งผล ข้างเคียง (type I) และลักษณะพิษทาง systemic (type II) ดังตารางที่ 3. พิษเฉียบพลันของ retinoid รวม ถึงรอยโรคทาง mucocutaneous (ในผู้ป่วยส่วนใหญ่) และความผิดปกติทางห้องปฏิบัติการ (พบได้น้อยกว่า ...