โรคเรื้อรัง (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 239 พฤศจิกายน 2547
  ถาม  : คุณลุงอายุ 70 ปี มีปัญหาไปตรวจแล้วพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายแพทย์แนะนำให้ผ่าตัด แต่ต้องมีลำไส้อยู่หน้าท้องตลอดชีวิต คุณลุงเลยไม่ยอมผ่าตัดไม่ทราบว่าจะมีวิธีรักษาแบบอื่นๆ ...
 • วารสารคลินิก 238 ตุลาคม 2547
  ความสำคัญของการดูแลรักษาก้อนที่ตับต้องแยกให้ได้ว่าเป็นเนื้องอกไม่ร้ายแรง (benign) หรือเป็นมะเร็ง (malignant) ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลเพื่อช่วยในการวินิจฉัย ได้แก่ ประวัติการเจ็บป่วย เช่น การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี (chronic hepatitis B or C infection)  ภาวะตับแข็ง, การตรวจร่างกาย,การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจหน้าที่, การทำงานของตับ tumor marker (alpha-feto-protein, CEA, CA ...
 • วารสารคลินิก 238 ตุลาคม 2547
  Pulmonary embolism เป็นภาวะหนึ่งที่มีความสำคัญทางคลินิก เนื่องจากมีอาการแสดงที่หลากหลายและคล้ายคลึงกับอีกหลายภาวะ ซึ่งถ้าหากแพทย์ไม่ได้สงสัยหรือให้การวินิจฉัยอย่างถูกต้อง รวมทั้งให้การรักษาอย่างเร่งด่วนอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้. ดังนั้นจึงควรเข้าใจถึงลักษณะทางคลินิกและแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ เพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.อุบัติการณ์การเกิด venous ...
 • วารสารคลินิก 238 ตุลาคม 2547
  (Schulze M, et al. Sugar-sweetened beverages, weight gain, and incidence of type 2 diabetes in young and middle-aged women. JAMA 2004;292: 927-34.)ในขณะที่อัตราคนอ้วนและคนเป็นเบาหวานกำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลก สถิติเกี่ยวกับการดื่มกินน้ำอัดลมก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน. ในประเทศสหรัฐอเมริกา อัตราการดื่มน้ำอัดลมกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากปี พ.ศ. 2520-2540 อัตราการดื่มเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 61 และเพิ่มขึ้นถึง 2 ...
 • วารสารคลินิก 238 ตุลาคม 2547
  (Rauchhaus M, et al. The relationship between cholesterol and survival in patients with chronic heart failure. J Am Coll Cardiol 2003;42:1933-40.)โคเลสเตอรอลเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งโรคหัวใจขาดเลือดมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจวายได้. การศึกษาพบว่าการให้ statin ในผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดทำให้ความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายลดลงด้วย. แต่ในทางทฤษฎี การให้ยา statin ...
 • วารสารคลินิก 237 กันยายน 2547
  นิยามและระบาดวิทยาAtrial fibrillation เป็นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะทางคลื่นไฟฟ้าหัวใจ คือ เป็น rapid, irregular, fibrillatory waves โดยมีความหลากหลายทั้งขนาด รูปร่าง และระยะเวลาในการเต้น.ส่วน " lone atrial fibrillation " ได้แก่ atrial fibrillation ที่ไม่พบโรคหัวใจที่เป็นสาเหตุหรือไม่มีประวัติการมีภาวะความดันเลือดสูง. อุบัติการณ์ผู้ป่วย atrial ...
 • วารสารคลินิก 239 พฤศจิกายน 2546
  แผลที่เท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน พบได้ร้อยละ 15 ของผู้ป่วย และเป็นสาเหตุนำสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยต้องพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาล และใช้เวลาในการรักษานาน. ร้อยละ 12-24 ของผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งมีแผลที่เท้าจะต้องถูกตัดนิ้วเท้าหรือขาในที่สุด. ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า มากกว่าร้อยละ 50 ของ ผู้ป่วยที่ต้องถูกตัดขาทิ้งเกิดจากการบาดเจ็บและแผลเบาหวานที่เท้า.1 ...