โรคเรื้อรัง (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 283 กรกฎาคม 2551
  Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็น สัจจะ เพราะไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางการแพทย์ ความรู้ ความเชื่อ ณ วันนี้อาจได้การยอมรับ แต่ความรู้ใหม่ๆ ...
 • วารสารคลินิก 283 กรกฎาคม 2551
  10 ปีก่อน การทดลองควบคุมเบาหวานอย่างเข้มงวดตามรายงานของ UKPDS (1998)1 บอกว่า เป็นประโยชน์แน่ชัดในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่อหลอดเลือด ขนาดจิ๋วอันทำให้ตาบอดและไตวาย (microvascular complications : nephropathy, retinopathy) แต่ไม่แน่ชัดว่าช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่อหลอดเลือดขนาดใหญ่อันทำให้หัวใจ/สมองขาดเลือด (macrovascular complications : cardiovascular events).มาวันนี้ ...
 • วารสารคลินิก 282 มิถุนายน 2551
  ตั้งแต่มีการค้นพบฮอร์โมนอินซูลินในปี พ.ศ. 2464 โดยนายแพทย์ Frederick Banting และนักศึกษาแพทย์ Charles Best และให้อินซูลินแก่ผู้เป็นเบาหวานประเภทที่ 1 เป็นผลให้สามารถรักษาชีวิตผู้เป็นเบาหวานให้ยืนยาวขึ้น. แต่ปัญหาใหญ่ที่เกิดตามมาจากการมีอายุยืนคือ ภาวะแทรกซ้อนหลายชนิด ซึ่งเป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่องถึงสังคมและเศรษฐกิจทั่วไป.ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ...
 • วารสารคลินิก 282 มิถุนายน 2551
  บทบรรณาธิการ "เป็นมะเร็ง...ตายลูกเดียว : ควรพูดไหม ?" โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ และบทความเรื่อง "ต้นแบบการดูแลโรคเรื้อรัง : นวัตกรรมเพื่อความแข็งแกร่งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ" โดยอาจารย์ แพทย์หญิงปัทมา โกมุทบุตร กับบทความเรื่อง "การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภัสร์ สุบงกช ในคลินิกเดือนเมษายน 2551 ...
 • วารสารคลินิก 282 มิถุนายน 2551
  การรักษาไซนัสอักเสบเรื้อรังถาม ผู้ป่วยเป็นไซนัสอักเสบเรื้องรังเต็มโพรงทั้ง 2 ข้าง กินยาปฏิชีวนะแล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้น ควรให้การรักษาต่ออย่างไรสมาชิก  ตอบ ...
 • วารสารคลินิก 281 พฤษภาคม 2551
  Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็น สัจจะ เพราะไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางการแพทย์ ความรู้ ความเชื่อ ณ วันนี้อาจได้การยอมรับ แต่ความรู้ใหม่ๆ ...
 • วารสารคลินิก 280 เมษายน 2551
  วันหนึ่ง ขณะที่เยี่ยมดูผู้ป่วยที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลชุมชมแห่งหนึ่ง มีผู้ป่วยชายอายุ 60 ปีเศษมาพบแพทย์ด้วยอาการไอเรื้อรังจนนอนไม่ได้ และน้ำหนักลดมา 2 เดือน. ผู้ป่วยเคยถูกส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดเดียวกัน ซึ่งการตรวจภาพถ่ายรังสีและอัลตราซาวนด์พบว่ามีก้อนขนาดใหญ่ที่ตับ สงสัยเป็นมะเร็งตับ จึงส่งไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลศูนย์ในจังหวัดข้างเคียง.ผู้ป่วยเล่าว่า ...
 • วารสารคลินิก 280 เมษายน 2551
  ต้นแบบการดูแลโรคเรื้อรัง : นวัตกรรมเพื่อความแข็งแกร่งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ Chronic care model : improving primary care for patient with chronic illnessบทความนี้เป็นมุมมองหนึ่งของแพทย์ที่ปฏิบัติงานให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ที่ต้องการสื่อให้เพื่อนแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ได้เห็นความสำคัญ เตรียมรับมือกับปัญหาโรคเรื้อรัง ซึ่งมีแนวโน้มตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และตัวเลขค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น ...
 • วารสารคลินิก 280 เมษายน 2551
  Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็นสัจจะ เพราะไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางการแพทย์ ความรู้ ความเชื่อ ณ วันนี้อาจได้การยอมรับ แต่ความรู้ใหม่ๆ ...
 • วารสารคลินิก 280 เมษายน 2551
  ถาม ควรให้ยาอะไรในการลด heart rate ผู้ป่วย CAD (coronary artery disease) ที่มีประวัติ COPD หอบเหนื่อยไม่บ่อย แต่กินยา Theodur® 1x2 ทุกวัน และกรณีที่มีหอบนานๆ ครั้ง ใช้ Berodual? MDI prn.สมาชิก clinicตอบ ขอตอบคำถามดังนี้1. แนะนำว่าควรหาทางหยุด Theodur® และใช้ยาพ่นแทน แล้วดูว่า heart rate ช้าลงหรือไม่.2. ถ้ามีสาเหตุที่หยุด Theodur® ไม่ได้จริงๆ อาจใช้ยากลุ่ม non-dihydropyridine group ...