โรคเรื้อรัง (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 273 กันยายน 2550
  Q มีอาการเหงือกบวมเป็นหนองบริเวณฟันกรามบนซ้าย มีฟันโยก เคยเป็นๆ หายๆ กินยาแก้อักเสบแล้วอาการก็ดีขึ้น แต่ไม่เคยไปหาหมอ อาการนี้เคยเป็นที่บริเวณอื่นด้วย เช่น ฟันกรามล่างข้างขวา กินยาแก้อักเสบแล้วอาการก็หายไป อยากทราบว่าจะทำการรักษาได้อย่างไร ต้องทำการตรวจฟันหรือไม่ ถ้าไม่ถอนจะได้ไหมวรวิทย์ อึ้งภูริเสถียรA ก่อนอื่นต้องตรวจที่บริเวณฟันที่มีอาการก่อนว่ามีฟันผุหรือไม่ ถ้าเป็นฟันที่ปกติไม่มีรูผุ ...
 • วารสารคลินิก 273 กันยายน 2550
  Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็นสัจจะ เพราะไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางการแพทย์ ความรู้ ความเชื่อ ณ วันนี้อาจได้การยอมรับ แต่ความรู้ใหม่ๆ ...
 • วารสารคลินิก 272 สิงหาคม 2550
  บทนำจากสถิติทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งซึ่งจัดทำโดย The International Agency for Research on Cancer (IARC)1 พบว่า มะเร็งเต้านมจัดเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในสตรี โดยมีมะเร็งปากมดลูก และรังไข่พบได้บ่อยเป็นอันดับที่ 2 และที่ 6 ตามลำดับ จากรายงานดังกล่าว พบผู้ป่วยใหม่ที่เป็นมะเร็งปากมดลูก และรังไข่ปีละ 493,243 และ 204,499 รายตามลำดับ สำหรับประเทศไทย ...
 • วารสารคลินิก 272 สิงหาคม 2550
  American College of Rheumatology แนะนำให้ใช้ยาในกลุ่ม cyclo-oxygenase (COX-2) inhibitor หรือยา non-selective NSAID ร่วมกับยา proton-pump inhibitor (PPI) ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร.1,2ข้อแนะนำดังกล่าวอาจจะล้าสมัยเสียแล้ว เพราะการศึกษาแบบ randomized trial3,4 แสดงให้เห็นว่าการเกิดแผลในทางเดินอาหารไม่ต่างกันระหว่างผู้ป่วยที่ใช้ celecosib อย่างเดียวเทียบกับที่ใช้ ...
 • วารสารคลินิก 272 สิงหาคม 2550
  "ภาพหนึ่งภาพอาจมีความหมายมากกว่าอักษรนับร้อยนับพันคำ การเรียนรู้จากภาพจริงเกี่ยวกับผู้ป่วย คือที่มาของ "ปริศนาคลินิก" ซึ่งบรรจุเนื้อหาอันเป็นปริศนาที่เลือกสรรอย่างบรรจงจากวิทยากรเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"จิโรจ สินธวานนท์ พ.บ.ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขรายที่ 1หญิงไทยคู่อายุ 27 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดปทุมธานี ...
 • วารสารคลินิก 272 สิงหาคม 2550
  วิทยาการสมัยใหม่มีเพิ่มขึ้นทุกวันในการดูแลรักษาผู้ป่วย บางครั้งแพทย์โดยเฉพาะแพทย์จบใหม่อาจมีปัญหาในการตอบคำถามหรือสื่อสารกับผู้ป่วย ซึ่งบางครั้งอาจดูเหมือนเป็นคำถามง่ายๆ สั้นๆ แต่จะตอบให้เข้าใจตรงกันได้ยาก ถ้ามีแนวทางในการตอบคำถามและสื่อสารกับผู้ป่วยให้เข้าใจโรคของตนเองก็จะทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างสมบูรณ์และดียิ่งขึ้นการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมQ ตรวจผู้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัด ...
 • วารสารคลินิก 272 สิงหาคม 2550
  Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็นสัจจะ เพราะไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางการแพทย์ ความรู้ ความเชื่อ ณ วันนี้อาจได้การยอมรับ แตˆความรู้ใหม่ๆ ...
 • วารสารคลินิก 271 กรกฎาคม 2550
  บทความในตอนที่ 1 ฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงอาการเคลื่อนไหวผิดปกติที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุที่พบบ่อย ได้แก่ tremor, essential tremor, restless legs syndrome และ periodic limb movement disorders ไปแล้ว บทความส่วนนี้จะกล่าวถึง tardive dyskinesia และ neuroleptic malignant syndrome.Tardive dyskinesiaอาการ tardive dyskinesia (TD) เป็นอาการเคลื่อนไหวผิดปกติซ้ำๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ...
 • วารสารคลินิก 271 กรกฎาคม 2550
  โดยทั่วไปผู้ป่วยที่มีภาวะซีดแบบเรื้อรังต้องได้รับการถ่ายเลือดต่อเนื่องเป็นระยะ ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการมีภาวะเหล็กเกินในร่างกาย เนื่องจากในร่างกายของคนเราไม่มีกลไกในการขับเหล็กออก เหล็กที่รับเข้าไปเพิ่มจากการรับเลือดจะสะสมอยู่ในร่างกายและเป็นพิษได้.ภาวะเหล็กเกินคืออะไร? การถ่ายเลือดช่วยให้ผู้ป่วยเลือดจางแข็งแรงขึ้น ...
 • วารสารคลินิก 270 มิถุนายน 2550
  การผ่าตัดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency Ablation) หรือ RFA เป็นหนึ่งในวิธีการผ่าตัดโดยใช้ความร้อน (thermal ablation) เพื่อกำจัดหรือทำลายการทำงานของเนื้อเยื่อเป้าหมาย ในปัจจุบัน RFA กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุ่มยุโรปโดยเป็นทางเลือกหนึ่งในการกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็ง และในการแก้ไขภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ (cardiac ...