โรคเรื้อรัง (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 279 มีนาคม 2551
  ประชากรทั่วโลกกว่าร้อยละ 47 ต้องประสบกับภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรัง (chronic conditions) ภาวะความผิดปกติทางจิตอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่า 1 อย่างขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2545 และมีการคาดการณ์ว่าจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 60 ในปี พ.ศ. 2563 หากมิได้มีการจัดการเชิงระบบที่มีประสิทธิ-ภาพ ซึ่งข้อมูลโครงสร้างประชากรของประเทศไทยหรือพีรามิดประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2563 ...
 • วารสารคลินิก 279 มีนาคม 2551
  "อีสานรวมมิตร" สรุปผลงานวิจัยเกี่ยวกับ นิ่วไต การรักษา และความสัมพันธ์กับการเสื่อมของไตเมื่อ 6 ปีที่ผ่านมาผู้เขียนได้นำเสนอเรื่อง กลุ่มอาการอีสานรวมมิตร ลงในวารสารคลินิก1 หลังจากนั้นก็ได้ทำการวิจัยเรื่องอีสานรวมมิตร นิ่วไต อีก 6-7 เรื่อง บางเรื่องก็ได้ตีพิมพ์แล้ว บางเรื่องก็ยังไม่ได้ตีพิมพ์ บางเรื่องเป็นประสบการณ์ทางคลินิก แต่เมื่อนำมาประกอบกันเป็นชิ้นส่วนของ Jig saw ...
 • วารสารคลินิก 279 มีนาคม 2551
  Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็นสัจจะ เพราะไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางการแพทย์ ความรู้ ความเชื่อ ณ วันนี้อาจได้การยอมรับ แต่ความรู้ใหม่ๆ ...
 • วารสารคลินิก 278 กุมภาพันธ์ 2551
  Arthritiswww.hopkins-arthritis.orgวารสารฉบับนี้ขอนำเสนอโรคปวดข้อ โดยเว็บไซต์ที่แนะนำมาจากมหาวิทยาลัย John Hopkins ที่มีชื่อเสียงของโลกแห่งหนึ่ง โดยจัดทำเป็นศูนย์โรคข้อ (arthritis center) สำหรับแพทย์หรือประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคข้อต่างๆ. ในส่วนข้อมูลสำหรับแพทย์ (physician resources) ประกอบด้วย drop-down menu ถึง 10 รายการ เช่น case rounds (ตัวอย่างผู้ป่วยกรณีศึกษาต่างๆ กัน), ...
 • วารสารคลินิก 278 กุมภาพันธ์ 2551
  ไตวายเรื้อรัง หมายถึง ภาวะไตเสื่อมผิดปกตินานติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และมักจะดำเนินไปสู่ภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในที่สุด ทำให้ร่างกายไม่สามารถขับถ่ายของเสียหรือน้ำที่เกินออกจากร่ายกายได้ ผู้ป่วยจะทุกข์ทรมานจากภาวะมีของเสียคั่งอยู่ในโลหิต และหากไม่ได้รับการรักษา จะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างทุกข์ทรมานในเวลาประมาณ 3-4 เดือน สาเหตุสำคัญของไตวายเรื้อรังคือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตอักเสบ ...
 • วารสารคลินิก 278 กุมภาพันธ์ 2551
  เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้มีสิ่งพิเศษกว่าปีที่ผ่านมา ด้วยปีนี้เป็นปีอธิกสุรทิน ดังนั้นจึงมี 29 วัน และนอกจากความพิเศษนี้แล้ว เดือนนี้ยังเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยวันพฤหัสบดีที่ "พิเศษ" 3 สัปดาห์เรียงกัน กล่าวคือ วันตรุษจีน (วันที่ 7) วันแห่งความรัก (วันที่ 14) และวันมาฆบูชา (วันที่ 21) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้อ่านเลือกให้ความสำคัญกับวันใด. อาชีวเวชศาสตร์ฉบับฉลองเดือนพิเศษนี้ ...
 • วารสารคลินิก 278 กุมภาพันธ์ 2551
  "ภาพหนึ่งภาพอาจมีความหมายมากกว่าอักษรนับร้อยนับพันคำ การเรียนรู้จากภาพจริงเกี่ยวกับผู้ป่วย คือที่มาของ "ปริศนาคลินิก" ซึ่งบรรจุเนื้อหาอันเป็นปริศนาที่เลือกสรรอย่างบรรจงจากวิทยากรเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"สมนึก สังฆานุภาพ พ.บ.รองศาสตราจารย์, หน่วยโรคติดเชื้อ, ภาควิชาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลรายที่ 1หญิงอายุ 42 ปี ...
 • วารสารคลินิก 277 มกราคม 2551
  "ภาพหนึ่งภาพอาจมีความหมายมากกว่าอักษรนับร้อยนับพันคำ การเรียนรู้จากภาพจริงเกี่ยวกับผู้ป่วย คือที่มาของ "ปริศนาคลินิก" ซึ่งบรรจุเนื้อหาอันเป็นปริศนาที่เลือกสรรอย่างบรรจงจากวิทยากรเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"จิโรจ สินธวานนท์ พ.บ.ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง, กรมการแพทย์ ...
 • วารสารคลินิก 277 มกราคม 2551
  ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจ เกี่ยวกับเวชปฏิบัติและการใช้ยา โปรดส่งคำถามมาได้ที่ วารสารคลินิก คอลัมน์ "ปัญหาวิชาการ", 36/6 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400, พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และที่อยู่ปัจจุบันแนบมาด้วย เรายินดีเป็นกุญแจไขข้อข้องใจของท่านเสมอการวินิจฉัยโรคเล็ปโตสไปโรซิสถาม ขอคำแนะนำในการวินิจฉัยโรคเล็ปโตสไปโรซิส.หมออุมาพรตอบ ...
 • วารสารคลินิก 276 ธันวาคม 2550
  ระยะนี้ผมมีโอกาสทบทวนเอกสารเกี่ยวกับโครงการสร้างเสริมสุขภาพของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง โรงพยาบาลหลายแห่งที่พัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ โดยหันมาใช้กระบวนทัศน์ "การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์".กรณีตัวอย่าง 2 เรื่อง ได้แก่ "เรื่องเด่นที่โรงพยาบาลละงู" และ "คืนคุณค่าความเป็นมนุษย์แก่รำเพย" ที่นำมาเสนอไว้ในที่นี้ ...