โรคผิวหนัง

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 58 กุมภาพันธ์ 2527
  ในประเทศไทยซึ่งมีอากาศร้อนชื้น ปัญหาการติดเชื้อราที่ผิวหนังจัดเป็นปัญหาโรคผิวหนังที่พบบ่อยมากจึงควรจะทำความเข้าใจและรู้จักโรคนี้ให้ลึกซึ้ง เพื่อจะได้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อเป็นโรคนี้ขึ้นมาเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังมีกี่ชนิด?เราพอจะแบ่งเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังออกเป็น 2 ชนิด คือ1. ชนิดพื้นผิว เชื้อราพวกนี้จะอยู่เฉพาะในผิวหนังชั้นตื้นๆ เท่านั้น เชื่อที่ทำให้เกิดโรคที่พบบ่อยมี ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 57 มกราคม 2527
  ฉบับที่แล้วคอลลัมน์นี้โรคผิวหนังเราได้คุยกันถึงเทคนิคการถนอมผิวซึ่งเป็นตอนที่ 1 โดยได้กล่าวถึงผิวหนัง, โครงสร้าง, หน้าที่และการถนอมผิวไปแล้ว ฉลับนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องโรคแพ้สัมผัสซึ่งเป็นตอนที่ 2 กันต่อไปโรคแพ้สัมผัส เป็นโรคผิวหนังที่พบบ่อยมาก ประมาณว่า ประมาณ 30 %ของผู้ป่วยที่มารับการรักษาจากปัญหาโรคผิวหนังมีปัญหาเรื่องโรคแพ้สัมผัสโรคแพ้สัมผัสคืออะไรโรคแพ้สัมผัสคือ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 49 พฤษภาคม 2526
  ย่างเข้าหน้าร้อนแล้ว คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายอาจมีปัญหาและกังวลเกี่ยวกับผิวของลูกๆ ที่เริ่มมีตุ่ม ขึ้นตามบริเวณลำคอ, หน้าผาก ตัว และบริเวณขาหนีบ ตุ่มปรากฏอาจจะเป็นแค่จุดแดงๆ เล็กๆ หรืออาจจะเป็นตุ่มใสๆ เหมือนหยดน้ำเล็กๆ ซึ่งพอเวลาผ่านไป 1-2 วัน ก็จะกลายเป็นตุ่มสีขุ่นขาวได้ เด็กบางคนจะคันและเกาจนผิวหนังถลอกได้ความกังวลของคุณจะมีมากขึ้นเมื่อไม่ทราบว่าตุ่มที่ปรากฏนั้นคืออะไร? ในใจคิดว่าน่าจะเป็นผด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 39 กรกฎาคม 2525
  มาป้องกันโรคน้ำกัดเท้าระยะนี้เป็นฤดูฝนต้องลุยน้ำลุยโคลนบ่อย จึงมักพบโรคผิวหนังที่เท้า ที่พบบ่อยคือ โรคที่เรียกกันติดปากว่า โรคน้ำกัดเท้า หรือจะเรียกให้โก้ ก็ว่าฮ่องกงฟู้ต หรืออะไรอื่นๆอีก แต่ถ้าจะเรียกให้เป็นภาษาวิชาการ ก็ต้องเรียกว่า โรคเชื้อราที่เท้า(Ringworm  of  foot หรือ Tineapedis) เพราะมันเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งอันที่จริงโรคผิวหนังของเท้าที่เกิดจากเชื้อรานั้นมีหลายชนิด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 35 มีนาคม 2525
  โรคผิวหนังที่พบบ่อยในหมู่ชาวบ้านๆ เรา ก็มีหิด เหา กลากเกลื้อน ลมพิษ ผื่นคัน พุพอง ชันนะตุเรียนหมอจากภาพ ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป จะได้กล่าวถึงโรคเหล่านี้ เพื่อให้คุณผู้อ่านสามารถนำไปปฏิบัติการดูแลรักษากันเองได้เลยครับฉบับนี้เราเริ่มเรื่อง หิด ดีไหมครับคุณผู้อ่านถ้าพบเด็กๆ หรือผู้ใหญ่ ที่มีตุ่มคันที่ง่ามนิ้วมือนิ้วเท้า (รูปที่ 1) ขึ้นพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง ก็น่าจะนึกถึงโรคนี้ได้เลยหิด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 32 ธันวาคม 2524
  ฝ้าและรอยด่างดำบนใบหน้าดูเหมือนจะได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะหญิงสาวและวัยกลางคน เมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความไม่สบายใจ กลัวว่ามันจะดำขึ้นดำขึ้นยิ่งกลัวมันก็เหมือนยิ่งเป็นยิ่งเหมือนเป็นมันก็ยิ่งกังวลยิ่งกังวลมันก็เลยยิ่งเหมือนเป็นมากเข้าไปใหญ่อันที่จริง ฝ้าและรอยด่างดำบนใบหน้ามันจะมีขอบเขตจำกัดของมันอยู่ อย่ากังวลให้มากเลยครับเพื่อคลายความกังวล (คงไม่ใช่เพิ่มนะครับ) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 32 พฤศจิกายน 2524
  “เอ…ทำไมมันถึงต้องมีสิวขึ้นนะ”“เขาว่า…เป็นสัญลักษณ์ของวัยรุ่น” “แล้วทำไมมันต้องขึ้นที่หน้า”“ใครบอก คุณไม่เคยเห็นขึ้นที่บริเวณหน้าอก หลัง หรือ” “อะไร…นั่นก็เรียกว่าสิวเหมือนกันหรือ”“ใช่ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 29 กันยายน 2524
  ในปัจจุบัน ฝ้าและรอยด่างดำบนใบหน้า ดูเหมือนจะได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากบุคคลทั่วๆ ไป โดยเฉพาะผู้หญิงและผู้ที่เข้าสู่วัยกลางคน การที่ผู้หญิงต้องออกทำงานนอกบ้านรับผิดชอบครอบครัวมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้เธอต้องตกแต่งใบหน้าอยู่ทุกวัน และเมื่อเกิดรอยด่างดำบนใบหน้า ก็เกิดความกังวลไม่สบายใจ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 27 กรกฎาคม 2524
  โรคอันเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการทำงาน ซึ่งทางราชการกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ มีอยู่ 22 ประเภท (ทั้งนี้รวมทั้งโรคผิวหนังอันเกิดจากการสัมผัสรับเนื่องจากการทำงาน) นอกจากนี้ ยังมีอุบัติเหตุอันตรายอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ ซึ่งเกิดได้จากสาเหตุใหญ่ๆ อีก 8 ประการ คือ ลื่นหกล้ม ตกจากที่สูง สิ่งของตกใส่ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ถูกของมีคม แรงระเบิด ไฟฟ้าดูด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 26 มิถุนายน 2524
  สิ่งแวดล้อมสาเหตุอันก่อให้เกิดโรคผิวหนังจากอาชีพ อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม เกิดจากสาเหตุ 3 ประการ1. งานที่ปฏิบัติ2. สิ่งแวดล้อมของงานและสถานที่ทำงาน3. คน (ผู้ปฏิบัติงาน)  ที่โรงงานทำปลาแห่งหนึ่ง ใช้คนงานหญิงเป็นจำนวนมาก สำหรับคัดเลือกปลาออกเป็นชนิดๆ และจัดลงภาชนะใหม่ปรากฎ ว่า คนงานจากโรงงานนี้มาหาแพทย์เป็นประจำ โรคที่เป็นคือ ถูกเศษไม้ตำ บางคนทิ้งไว้จนเป็นหนอง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 25 พฤษภาคม 2524
  โรคผิวหนังจากอาชีพ คือ โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นกับคน เนื่องจากสาเหตุในขณะทำงาน ในปัจจุบันเราเรียกหมวดหมู่ความรู้ทางการแพทย์ในด้านนี้ว่า อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine) โรคผิวหนังซึ่งเกิดจากสิ่งแวดล้อมก็รวมอยู่ในหมวดหมู่ความรู้ประเภทเดียวกัน กฎหมายทางแรงงานและสาธารณสุข บ่งไว้ชัดเจนว่า หากลูกจ้างเป็นโรคผิวหนังอันเกิดจากการสัมผัสกับสาร เนื่องจากการทำงาน หรือผลจากความร้อนหรือแสง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 22 กุมภาพันธ์ 2524
  การตรวจร่างกาย (ตอนที่ 16 )การตรวจตามระบบ การตรวจใบหน้า ใบหน้าของมนุษย์เรานอกจากจะเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงสภาพร่างกายแล้ว ยังเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงสภาพทางจิตใจด้วย การหมั่นสังเกตลักษณะของใบหน้า จะทำให้ทราบถึงลักษณะใบหน้าที่ปกติ และผิดปกติต่าง ๆ แม้แต่ในลักษณะที่ปกติ ใบหน้าก็ยังช่วยบ่งบอกถึงอุปนิสัยใจคอ บุคลิก อารมณ์ และความแตกต่างกันของแต่ละบุคคลได้ ทำให้หมอดูบางคนสามรถใช้ลักษณะ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 21 มกราคม 2524
  น้ำกัดเท้า เชื้อรา ฮ่องกงฟูต(ตอนที่3 )  รูปที่ 1คนไข้มาในลักษณะน้ำกัดเท้าเหมือนกัน ตามนิ้วเท้าเป็นเม็ดน้ำเล็ก ๆ แดง บวม อักเสบ และมีน้ำเหลือเยิ้ม โดยเฉพาะระหว่างซอกนิ้วเท้า นอกจากนี้ยังมีอาการคันมาก เหนือขึ้นมาที่หลังเท้า จะสังเกตเห็นมีรอยนูนแดง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 20 ธันวาคม 2523
  น้ำกัดเท้า เชื้อรา ฮ่องกงฟูต (ตอนที่ 2 )  รูปที่ 1 คนไข้มักจะมาหา บ่นว่า เนื่องจากเดินผ่านน้ำสกปรก จึงเกิดอาการคัน และเกาจนกลายเป็นแผลขึ้นมา ดูแล้วจะเห็นเท้าแดง บวม อักเสบ มีแผลลึกลงไปในเนื้อ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 19 พฤศจิกายน 2523
  น้ำกัดเท้า เชื้อรา ฮ่องกงฟุต (ตอนที่ 1 ) ปกติคนที่มีอาการต่าง ๆ ที่เท้า เช่น คัน เท้าเป็นผื่นเป็นขุยหนังแห้งตกสะเก็ด หรืออะไรต่าง ๆ ก็ตาม มักจะคิดว่าเป็น เพราะถูกน้ำกัดเท้าหรือเป็นเชื้อรา ซึ่งก็มีส่วนถูกอยู่มากเหมือนกัน คนที่มีอาการเล่านี้ส่วนมากมักจะไปตามร้านขายยา ขอซื้อยาฆ่าเชื้อรามาทา ถ้าโชคดี โรคที่เป็นเกิดจากเชื้อราจริง อาการก็จะดีขึ้น จนดูเหมือนว่าโรคหายดี แต่อีกไม่นานก็เกิดขึ้นใหม่ ...