• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

วาโก้โบว์ชมพูผู้หญิงตรวจมะเร็งเต้านม

วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ๒๐๑๐ ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลสมิติเวช เชิญชวนหญิงไทยเข้ารับการตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมพร้อมอัลตราซาวนด์ ในกิจกรรม "Wacoal Cares Your Breasts. Mammogram Saves Your Life."

นพ.มงคล ณ สงขลา ประธานงานโครงการ "วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ๒๐๑๐" กล่าวว่า "สถิติผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในประเทศไทย พบว่ามีผู้หญิงไทยที่ป่วยและต้องสูญเสียชีวิตจากโรคร้ายนี้มีจำนวนมากขึ้นอย่างน่าวิตก ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้หญิงไทย และปัจจุบันมีการตรวจพบมะเร็งเต้านมในผู้หญิงอายุน้อยลงเรื่อยๆ ผู้หญิงจึงจำเป็นต้องรู้วิธีตรวจสุขภาพเต้านมด้วยตัวเอง และเข้ารับการตรวจโดยแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอ"

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ในฐานะผู้จัดจำหน่าย ชุดชั้นในวาโก้เพื่อผู้หญิงไทยมา ๔๐ ปี บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้หญิงและสังคมไทย จึงได้จัดโครงการ 'วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม' โดยกิจกรรมนี้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๐ แล้ว ในปีนี้โครงการเพิ่มเติมการให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม ทั้งนี้การตรวจพบและรักษาแต่เนิ่นๆ มีความสำคัญมาก เพราะมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นที่ยังคลำไม่พบก้อนแต่ตรวจพบได้ด้วยเครื่องแมมโมแกรมนั้นสามารถรักษาให้หายได้"

เพื่อเป็นการรณรงค์ให้แก่คุณผู้หญิง ให้รับบริการตรวจได้แพร่หลายขึ้น ทางวาโก้ จึงมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผลิตภัณฑ์วาโก้ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ครบ ๓,๐๐๐ บาทต่อใบเสร็จ รับสิทธิ์ซื้อบัตรตรวจแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวนด์ ๑ ครั้ง ในอัตราค่าบริการสุทธิ ๑,๐๐๐ บาทต่อ ๑ ใบ ส่วนลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ครบ ๖,๐๐๐ บาทต่อใบเสร็จ รับบัตรตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์ ๑ ครั้งฟรี โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ และโรงพยาบาลสมิติเวช (ศรีนครินทร์ และศรีราชา) โดยการแลกรับสิทธิ์เริ่มตั้งแต่ ๑ สิงหาคม-๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ และรับสิทธิ์การตรวจได้ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓

สำหรับโครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๔๓ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยผลิตภัณฑ์วาโก้ได้ บริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องแมมโมแกรมให้มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมอบเงินสมทบแก่สาขาศัลยศาสตร์ ศีรษะ คอ และเต้านม ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
 

 

ข้อมูลสื่อ

377-007
นิตยสารหมอชาวบ้าน 377
กันยายน 2553
กองบรรณาธิการ