• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คือ เนื้องอกของระบบน้ำเหลืองในร่างกายทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายซึ่งมีหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคประกอบไปด้วยเม็ดเลือดขาว ชนิดลิมโฟไซต์ ต่อมน้ำเหลือง หลอดน้ำเหลือง ต่อมทอนซิล และม้าม เสียไป

โดยแยกชนิดของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กินซึ่งเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดที่พบได้น้อย การวินิจฉัยต้องอาศัยการตรวจพบว่าเซลล์ที่มีลักษณะเฉพาะที่เรียกว่ารีดสเทิร์นเบิร์ก ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยด้วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนี้ ๖๒,๐๐๐ คนทั่วโลก ในจำนวนนี้เป็นผู้ชายร้อยละ ๖๐ และเป็นผู้หญิงร้อยละ ๔๐ และโดยเฉลี่ยในแต่ละปีทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน ๒๕,๐๐๐ คน ส่วนอาการที่เกิดก็จะค่อนข้างช้า 

ส่วนมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด นอนฮอดจ์กิน สามารถ แบ่งย่อยได้มากกว่า ๓๐  ชนิด แต่ถ้าแบ่งจากอัตราการเจริญของมะเร็ง แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ
ชนิดแบบค่อยเป็นค่อยไป มีอัตราการแบ่งตัวช้า มีอาการน้อย แต่มะเร็งชนิดนี้มักจะไม่หายขาด
ชนิดรุนแรง มีอัตราการแบ่งตัวของมะเร็งเร็ว ผู้ป่วย มักจะมีอาการมาก มะเร็งชนิดนี้ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ภายใน ๖ เดือน ถึง ๒ ปี แต่ข้อดีของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดรุนแรงมีข้อดีคือสามารถรักษาให้หายขาดจากโรคได้ ถ้าได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ 

สำหรับอาการของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็จะเหมือนกับอาการอื่นๆ ที่พบได้ภาวะต่างๆ เช่น การติดเชื้อ ภูมิแพ้ ดังนั้นจึงมีผู้ป่วยบางส่วนที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่แรก เพราะไม่ทราบว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

อาการของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่พบได้บ่อยคือ การตรวจพบก้อนเนื้อบริเวณต่างๆ ของร่างกาย เช่น คอ รักแร้ หรือขาหนีบ โดยอาการของก้อนเนื้อนั้นมักจะไม่รู้สึกเจ็บ ซึ่งจะแตกต่างจากการติดเชื้อที่มักมีอาการเจ็บที่ก้อนเนื้อ เช่น บางรายก็มีอาการไข้ หนาวสั่น เหงื่อออกมากตอนกลางคืน เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุ ไอเรื้อรัง หายใจไม่สะดวก ต่อมทอนซิลโต เป็นต้น

ส่วนผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในระยะลุกลาม บางรายก็จะพบอาการป่วยที่ต่อมน้ำเหลือง โดยเฉพาะหลังจากการดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนในรายที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองภายในช่องท้องอาการที่พบก็คือ แน่นท้อง อาหารไม่ย่อย ส่วนต่อมน้ำเหลืองที่โตจะมีผลกดเบียดอวัยวะข้างเคียง เช่น หลอดเลือด หรือเส้นประสาท  สาเหตุที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวไว้ว่าปัจจุบันอาจจะไม่สามารถบอกสาเหตุของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทุกรายได้อย่างชัดเจน แต่ปัจจัยหลักๆ ก็คือ อายุ ซึ่งพบว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลือง จะเกิดเพิ่มมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น และจะพบในเพศชายมากว่าเพศหญิง อีกปัจจัยคือ อาชีพ โดยเฉพาะคนที่ทำงาน สัมผัสกับสารเคมีบางชนิด และสุดท้ายคือ ความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน เช่นในภาวะของเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่ตั้งแต่เกิด หรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ หรือในผู้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันหลังการปลูกถ่ายอวัยวะ

การใช้ชีวิตแบบสายกลาง ไม่กินมากไป ไม่เครียด มากไป จะเป็นยาชั้นดีที่สามารถต้านทานโรคภัยไข้เจ็บ ที่มารุมเร้าได้เป็นอย่างดี 


 

ข้อมูลสื่อ

343-004
นิตยสารหมอชาวบ้าน 343
พฤศจิกายน 2550
โรคน่ารู้