• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

บรเทาอาการปวดคอ

พิศิษฐ เบญจมงคลวารี โครงการฟื้นฟูการนวดไทย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและคณะ
บรรเทาอาการปวดคอ จากการใช้คอมพิวเตอร์

ทุกวันนี้ที่คลินิกของผมจะมีผู้เข้ารับบริการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะ คอ บ่า และไหล่ เป็นจำนวนมาก  ซึ่งมักจะเป็นอาการปวดที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำ
นวดบรรเทาอาการปวดคอ
ท่าเตรียมบริหาร
๑. ผู้รับการนวดนั่งขัดสมาธิอยู่ข้างหน้าประสานมือไว้ข้างหลังศีรษะ
๒. ผู้นวดนั่งคุกเข่าสอดแขนทั้ง ๒ ข้าง ผ่านใต้รักแร้ แล้วสอดมือจับแขนท่อนล่างของผู้รับการนวดไว้
๓. ผู้นวดค่อยๆ เหยียดแขนทั้ง ๒ ข้าง ให้ตรงจะมีผลให้ศีรษะของผู้รับการนวดก้มลงชิดอก แล้วค่อยๆ คลายออก
๔. ผู้นวดเอาแขนทั้ง ๒ ข้างพาดบ่าประสานมือไว้ใต้คางผู้รับการนวด แล้วค่อยๆ งัดศีรษะผู้รับการนวดให้เงยขึ้น ให้มากที่สุดเท่าที่จะเงยได้  และค่อยๆ ผ่อนมือลง


 


 

ข้อมูลสื่อ

344-011
นิตยสารหมอชาวบ้าน 344
ธันวาคม 2550
นวดไทย
พิศิษฐ เบญจมงคงวารี