• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

บรรเทาอาการปวดหลังและเอว

 พิศิษฐ เบญจมงคลวารี โครงการฟื้นฟูการนวดไทย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและคณะ
บรรเทาอาการปวดหลังและเอว

ทุกวันนี้ที่คลินิกของผมจะมีผู้เข้ารับบริการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะ คอ  บ่า และไหล่ เป็นจำนวนมาก ซึ่งมักจะเป็นอาการปวดที่เกิดขึ้นกับผู้ที่     ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำ ในนิตยสารหมอชาวบ้าน ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ผมได้นำเสนอ ท่านวดบรรเทาอาการปวดไหล่และแขนไปแล้ว 


 ต่อจากนี้ ผมจะนำเสนอท่านวดบรรเทาอาการปวดหลังและเอว  ที่นับเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้บ่อย ทำให้เกิดอาการปวด ตึงบริเวณหลังและเอว  ซึ่งเกิดจากการนั่งนานเกินไป อาการจะทุเลาลงหลังจากทำท่านวดบรรเทาอาการปวดหลังและเอวที่ผมเขียนมานี้ 

 


 

ข้อมูลสื่อ

348-010
นิตยสารหมอชาวบ้าน 348
เมษายน 2551
นวดไทย
พิศิษฐ เบญจมงคงวารี