• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

วัคซีนไข้หวัดใหญ่กับผู้สูงอายุ

โรคข้หวัดใหญ่
โรคที่มากับสายฝนอันฉ่ำเย็น ทำให้ต้องล้มหมอนนอนเสื่อ เสียงาน เสียเงิน แต่ทุกวันนี้ไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้ด้วย "วัคซีน"

วัคซีนไข้หวัดใหญ่กับผู้สูงอายุ

                    
โดยปกติในหน้าฝน อัตราการติดเชื้อของ ไข้หวัดใหญ่จะเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ ๕๕ ถึงแม้โรคไข้หวัดใหญ่จะเป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัย แต่บุคคลในกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุนั้นจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่มีความรุนแรง และอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งแพทย์มีการแนะนำให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เพื่อรับมือการเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นในหน้าฝนนี้
                  
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการแพทย์ทั่วโลกว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสูง ซึ่งจะช่วยป้องกันการติดเชื้อ และแพร่เชื้อ การฉีดวัคซีนดังกล่าวในผู้สูงอายุ นอกจะช่วยลดอาการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้ว สำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวยังพบว่า  สามารถลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมองได้เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ สำหรับภาวะแทรกซ้อนจากโรคไข้หวัดใหญ่ที่พบได้ทั่วไปในผู้สูงอายุ ได้แก่ อาการอักเสบของอวัยวะ ส่วนต่างๆ เช่น ไซนัส หลอดลม หูชั้นกลาง และหูชั้นนอก หรือหูน้ำหนวก ซึ่งเกิดขึ้นจาก สภาวะภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง ส่วนภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรง ได้แก่ โรคปอดอักเสบ หรือที่เรียกกันว่าปอดบวม ซึ่งมักเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย นิวโมค็อกคัส หรือสแตฟีโลค็อกคัส หรือจากตัวเชื้อไวรัส   ไข้หวัดใหญ่เองก็ได้ โรคดังกล่าวถือเป็น   ภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงที่สุด ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิต ศาสตรา-จารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิ    ส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ กล่าว
                  
สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด ใหญ่ แพทย์แนะนำให้ฉีดเป็นประจำทุกปี ในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงต้นของการระบาด ทั้งนี้ภูมิคุ้มกันจะเกิดขึ้นภายหลังได้รับวัคซีนประมาณ ๑๔ วัน ซึ่งผู้สนใจสามารถรับคำปรึกษา พร้อมทั้งรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้จากโรงพยาบาลและคลินิกทั่วไป 

 

ข้อมูลสื่อ

339-002
นิตยสารหมอชาวบ้าน 339
กรกฎาคม 2550