• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การกำจัดพยาธิในเด็ก

การกำจัดพยาธิในเด็ก


ผู้ถาม : ปนัดดา/ปทุมธานี
ดิฉันมีปัญหาเกี่ยวกับลูกสาวมาขอเรียนปรึกษาคุณหมอค่ะ คือลูกสาวดิฉันอายุ ๔ ขวบ เป็นเด็กที่ผอมมาก เมื่อเทียบกับเด็กรุ่นเดียวกัน เพื่อนๆ ดิฉันจึงแนะนำว่าควรจะถ่ายพยาธิให้ลูกบ้าง ดิฉันจึงอยากทราบว่าการจะถ่ายพยาธิให้ลูกนั้นควรทำอย่างไร
ขอความกรุณาคุณหมอช่วยตอบด้วยนะคะ
 
ผู้ตอบ : พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล
การกำจัดพยาธิในเด็กสามารถใช้ยาถ่ายพยาธิเด็กให้กินมีเบนดาโซล (mebendazole) ชนิดน้ำได้ค่ะ ครั้งละ ๑ ช้อนชา วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร ติดต่อกัน ๓ วัน ถ้าสงสัยว่าเป็นพยาธิที่ทำให้คันก้น ซึ่งก็คือพยาธิเข็มหมุดควรให้ผู้ใหญ่ที่นอนด้วยกันกินยาด้วยในขนาดเท่ากัน และดูแลตากที่นอนกับแดดจัดๆ ซักต้มผ้าปูที่นอนปลอกหมอน เพื่อไม่ให้มีตัวหรือไข่พยาธิเหลืออยู่ และหลังจากกินยาไป ๑ สัปดาห์ ก็กินซ้ำอีกครั้งด้วยนะคะ

ข้อมูลสื่อ

314-007-4
นิตยสารหมอชาวบ้าน 314
มิถุนายน 2548
พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล