• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ผ่าตัดต้อกระจก ทำไมยังไม่สามารถมองเห็นได้

ผ่าตัดต้อกระจก ทำไมยังไม่สามารถมองเห็นได้


ผู้ถาม : สุปราณี/หนองคาย
ดิฉันมีปัญหาจะขอเรียนปรึกษาดังนี้ค่ะ คือ แม่ของดิฉันอายุ ๖๗ ปี เป็นต้อกระจก และได้ไปผ่าตัดแล้ว แต่หลังจากผ่าตัดแล้วทำไมแม่ยังไม่สามารถมองเห็นได้ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร
ขอความกรุณาคุณหมอช่วยอธิบายให้ความกระจ่างด้วยนะคะ

ผู้ตอบ : นพ.ณวัฒน์ วัฒนชัย
ที่บางคนมองไม่เห็นอาจเป็นเพราะหลายสาเหตุครับ เช่น มีโรคอื่นอยู่ด้วย เช่น โรคของจอประสาทตา เนื่องจากบางครั้งเลนส์ขุ่นมาก (ต้อกระจกนั่นแหละครับ คือการขุ่นมัวของเลนส์ตา) จนก่อนการผ่าตัดแพทย์ไม่สามารถมองเห็นสภาพของจอประสาทตาได้ว่ายังดีมากน้อยแค่ไหน และการตรวจด้วยวิธีพิเศษเพิ่มเติม เช่นการทำอัลตราซาวนด์ก็ไม่สามารถรับประกัน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ได้ว่าจอประสาทตาไม่มีปัญหาใดๆ ดังนั้นจึงอาจจะตรวจพบรอยโรคอื่นก็เมื่อผ่าตัดต้อกระจกไปแล้วครับ เกิดจากปัญหาระหว่างการผ่าตัด (ซึ่งน้อยมากๆ)หรือการมองเห็นดีขึ้น แต่ไม่ดีเท่าที่ผู้ป่วยต้องการ เช่น การคาดหวังว่าหลังผ่าตัดต้อกระจกจะมองเห็นได้ชัดเจนหมดทั้งระยะใกล้ระยะไกล บอกไว้ตรงนี้ครับว่าไม่ได้ดีขนาดนั้น มักจะได้ชัดที่ระยะไกล แต่อาจต้องพึ่งแว่นอ่านหนังสือเพื่ออ่านระยะ ๓๐ เซนติเมตร (แต่ปัจจุบันกำลังมีความพยายามสร้างเลนส์เทียมที่จะผ่าใส่เข้าไปแทนเลนส์ธรรมชาติ และช่วยให้มองเห็นได้ชัดทั้งไกลและใกล้) เปอร์เซ็นต์ที่จะมองเห็นชัดขึ้น แล้วแต่แต่ละที่ครับ โดยมากจะมากกว่า ๙๕  เปอร์เซ็นต์

ข้อมูลสื่อ

314-007-5
นิตยสารหมอชาวบ้าน 314
มิถุนายน 2548
นพ.ณวัฒน์ วัฒนชัย