• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การฝังยาคุมกำเนิด

การฝังยาคุมกำเนิด


ผู้ถาม : วิชุดา/กรุงเทพฯ
ดิฉันมีปัญหาจะขอเรียนถามคุณหมอดังนี้ค่ะ

๑. กรณีใดที่สมควรจะต้องฝังยาคุมกำเนิด

๒. การเตรียมตัวก่อนที่จะไปรับบริการฝังยาคุมกำเนิดจะต้องทำอะไรบ้าง?

๓. ขั้นตอนการฝังยาคุมกำเนิด เขาทำอย่างไร? โดยละเอียด

๔. ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยละเอียด

๕. อายุ ๒๑ ปี ยังไม่มีบุตรสามารถฝังยาคุมกำเนิดได้หรือไม่?

ขอความกรุณาคุณหมอช่วยตอบด้วยนะคะ

 

ผู้ตอบ : นพ.สุพจน์ วาทีสาธกกิจ 

๑. กรณีต้องการคุมกำเนิดระยะยาวเป็นปีขึ้นไป และไม่มีข้อห้ามของการใช้ฮอร์โมนอื่นๆ เช่น ไม่ตั้งครรภ์อยู่แล้ว ไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดโดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่เป็นเนื้องอกหรือมะเร็ง เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่มักจะลืมกินยา กินแล้วทำให้น้ำหนักตัวเพิ่ม คลื่นไส้อาเจียน ไม่ชอบยาฉีด  ทุก ๓ เดือน

๒. การเตรียมตัวก่อนที่จะไปรับบริการฝังยาคุมกำเนิด ไม่ต้องเตรียมอะไร และควรไปทำระหว่างวันที่กำลังมีประจำเดือนเป็นดีที่สุด ใช้เวลาทำจริงๆ ไม่เกิน ๕ นาที

๓. ขั้นตอนการฝังยาคุมกำเนิด คือ  
 ก. ทำความสะอาดบริเวณเหนือข้อศอกข้างที่จะฝัง
 ข. ฉีดยาชาเข้าใต้ผิวหนัง
 ค. ใช้เข็มเบอร์ ๑๒ ที่ทำมาโดยเฉพาะ (ขนาดเท่าหลอดดูดนมเปรี้ยวชนิดกล่อง) สอดใต้ผิวหนังเข้าไปประมาณ ๑ นิ้วเศษ
 ง. สอดแท่งยาเข้าไปทางปลายของเข็มโดยใช้เหล็กที่เป็นไส้ในของเข็มสอดเป็นตัวดุนแท่งยา ขณะที่เอาเข็มออกมาจนเกือบถึงผิวหนัง
 จ. ทำแบบเดียวกันแต่สอดเข็มเข้าไปเหมือนก้านใบพัด จนครบ ๖ เข็ม
 ฉ. ปิดแผลด้วยแผ่นปลาสเตอร์ใส ไม่ต้องเย็บ เพราะแผลเดียวยาวประมาณ ๓ มิลลิเมตร

๔. ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น อาจมีเลือดออกกะปริดกะปรอย โดยเฉพาะ ช่วง ๒-๓ เดือนแรก หลังจากนั้นบางคนอาจขาดหายไป ๕-๖ เดือน หรือหายไปเลย รังไข่โต เต้านมคัด น้ำหนักอาจขึ้นหรือลด สิวฝ้า ผมร่วง เจ็บคันบริเวณที่ฝังช่วงแรกๆ อารมณ์แปรปรวนโมโหแฟนง่าย เป็นต้น สรุปคือ ไม่ต่างจากการใช้ฮอร์โมนอื่นๆ แต่น่าจะน้อยกว่ายาคุมชนิดกิน เพราะยาค่อยๆออกมาทีละน้อยกว่ากันมาก

๕. อายุ ๒๑ ปี ยังไม่มีบุตร สามารถทำการฝังยาคุมกำเนิดได้ ถ้าไม่มีข้อห้ามอื่นๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว

ข้อมูลสื่อ

315-008-2
นิตยสารหมอชาวบ้าน 315
กรกฎาคม 2548
นพ.สุพจน์ วาทีสาธกกิจ